بررسی و ارزیابی الگوریتم های شکل دهی پرتو در سیستم های سونار

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده برق و کامپیوتر

دانشجو : زهرا امیری فر

استاد راهنما : محمدرضا تابان حمیدرضا ابوطالبی

سال انتشار:1392

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : شکل دهی پرتو- مقاوم- وفقی- آرایه- سونار-

چکیده

پردازش آرایه و متعاقب آن طراحی الگوریتم های مختلف جهت پردازش اطلاعات حاصل از آرایه ها مدت ها است که تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است.‎ اگر چه تاریخچه این تحقیقات به سالیان پیش بر می گردد اما مدتی است که به خاطر پیشرفت بشر در دستیابی به سرعت های بالای کلید زنی و پردازشگرهایی که قادرند در مدت زمانی اندک محاسبات زیادی را انجام دهند تحولات چشمگیری یافته است. البته هنوز هم این سرعت کافی نبوده و در بسیاری موارد باعث عدم پردازش مناسب داده ها می گردد‎.‎ لازمه بررسی و تحلیل چنین مباحثی شناخت تکنیک آرایه ها و توانایی استفاده از الگوریتم های مناسب و مطابق با شرایط مسئله است. هدف از انجام این پایان نامه بررسی‏، ارزیابی و شبیه سازی انواع مختلف شکل دهنده پرتو است. در این پایان نامه بیش از 130 مقاله بررسی و 50 نوع الگوریتم معرفی شده است. با توجه به کاربرهای گسترده شکل دهی پرتو‏ در تمام زمینه ها‏، سعی بر آن شده است که الگوریتم هایی که بیشتر در سونار کاربرد دارند بررسی گردد.‎ ‎ در حالی که هریک از الگوریتم های مطرح شده جداگانه تحلیل و بررسی می شود؛ الگوریتم های جدیدی نیز ارائه و ارزیابی می شوند. در الگوریتم های جدید از یک روش نوین برای مقاوم کردن الگوریتم استفاده کرده ایم. در ادامه‏، شکل دهنده پرتو را بر اساس فیلتر کالمن توسعه یافته بررسی کرده و دو روش جدید برای پیاده سازی شکل دهنده پرتو ارائه و‎ شبیه سازی می شود. الگوریتم های پیشنهادی را با فیلتر کالمن توسعه یافته ارزیابی می کنیم. در نهایت چندین روش در رابطه با کارهای بعدی پیشنهاد داده می شود.

برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

سونار در واقع راداری است که کارایی آن در آب بوده و در آن به جای امواج رادیویی از امواج صوتی جهت پویش محیط استفاده می¬گردد. امواج رادیویی در فضای سطحی به خوبی و با سرعت بالایی منتشر می¬گردد لیکن امواج صوتی به سرعت انرژی خود را از دست داده و تا برد کمی منتشر می¬گردد. اما در آب چنین نیست. ویژگی¬های ذاتی موج صوتی باعث می¬شود صوت بتواند تا کیلومترها منتشر گردد این در حالی¬ست که محیط زیر آب برای اکثر...

وظیفه ی یک سیستم سونارِ پسیو، آشکارسازی، جهت یابی و تفکیک اهداف در محیط دریا می باشد. بهره گیری از خصوصیات طیفی به ویژه تونهای فرکانسی موجود در طیفِ سیگنال هدف یکی از راهکارهای دسته بندی اهداف می باشد. در این پژوهش پس ازمعرفی سونار پسیو، خصوصیات سیگنال شناور، نویز پس زمینه و ویژگیهای آن، چند روش مطرح در حذف نویز بر روی نمونه سیگنال هدف که صدای ضبط شده از پروانه یک شناور است پیادهسازی شده و تأثی...

امروزه پردازش داده های سونار بطور گسترده ای و سیستم های مختلف در حال توسعه می باشد. پردازنده های سرعت بالا پردازش داده های سونار را سریع تر و امکان پردازش آنها را در زمان واقعی فراهم نموده است. در کشور ما نیز با توجه به دسترسی به آبهای آزاد نیاز به تحقیقات در زمینه سونار بشدت احساس می گردد.در این پایان نامه به کمک یک آرایه خطی از حس کننده ها به بررسی و مقایسه الگوریتم های با قدرت تفکیک بالا برا...

سونارهای فعال که در آب‌های کم عمق کار می‌کنند با اهداف کاذبی مانند نویز، طنین وکلاتر  مواجه هستند، که این اهداف کاذب به شدت بر روی عملکرد آنها تأثیر منفی می‌گذارد. در سونارهای پیشرفته، باکوچک شدن سلول وضوح سونار، مهمترین عامل تولید هدف کاذب کلاتر می‌باشد. آمارهای کلاتر معمولاً توسط توزیعK  مدل می‌شوند. پارامتر شکل(α) توزیعK  معرف پهنای پرتو آرایه می‌باشد و پهنای پرتو آرایه دارای رابطه معکوس با آ...

تکنولوژی رادیوشناختگر راهکاری برای افزایش کارآیی طیفی است. در این پایان نامه مسئله کاربرد همزمان شکل دهی پرتو و تخصیص توان با انتخاب کاربران بهینه بررسی می گردد. مطالعات را در حالت استفاده همزمان کاربران اولیه و ثانویه از طیف اختصاص داده شده به کاربران اولیه انجام می دهیم. شکل دهی پرتو در محل ایستگاه پایه به منظور از بین بردن تداخل میان کاربران ثانویه مورد استفاده قرار می گیرد. تخصیص توان و شکل...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود