بررسی اختلال شخصیت پارانوپید و مسئولیت کیفری آن در حقوق کیفری ایران

پایان نامه
چکیده

چکیده امروزه علیرغم تمام تلاش هایی که برای برقراری نظم در جوامع صورت می گیرد، همواره موانع و مشکلات جدیدی وجود دارند که جهان پیرامون ما را نا خواسته تهدید می کنند، که در این میان می توان به افزایش اختلالات روانی در جوامع و تأثیر آنها بر عملکرد مجموعه رفتارهای فردی و اجتماعی اشاره کرد. اختلالات روانی ضمن کاهش عملکرد اشخاص، تأثیر سوئی در عملکرد فرد دارند و به عنوان علت بعضی از رفتارهای نابهنجار شناخته می شوند. این اختلالات در طیف بسیار وسیعی قرار می گیرند. قطعاً شدت و ضعف اختلال، در عملکرد و رفتار فرد تأثیر داشته و در مباحث مربوط به مسئولیت کیفری نیز موثرند. مبتلایان به اختلال شخصیت و از جمله اختلال شخصیت پارانوئید عموما دچار شکاکیت ،بی اعتمادی، تخاصم، تحریک پذیری وخشم هستند. که این اوصاف در بزهکاری آنان نقش بسزایی را ایفا می کند. برای مسئول دانستن و مجازات نمودن این افراد، ابتدا باید جرمی به طور کامل و با تمامی عناصر تشکیل دهنده­اش واقع شود. ضمناً بین عمل فرد و این جرم رابطه­ی­ سببیت وجود داشته و به عبارت دیگر جرم نتیجه­ی عمل فرد باشد. علاوه براین باید شرایط تحقق مسئولیت کیفری نیز احراز شود. با توجه به مطالعات صورت گرفته در این پژوهش، می­توان نتیجه گرفت که مبتلایان به اختلال شخصیت پارانوئید به دلیل عدم اختلال عمده در کارکردهای اساسی روانی­شان از مصادیق مجانین نبوده و در صورتی که افراد مبتلا به این اختلال مرتکب جرمی شوند با توجه به شرایط تحقق مسولیت کیفری مسئول هستند اما باتوجه به اختیارات قانونی، مقام قضایی می تواند از کیفیات مخففه جهت مجازات این بیماران استفاده کند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اختلال شخصیت دوقطبی از منظر حدود مسئولیت کیفری

از منظر حقوق کیفری ایران، برای اینکه شخص مبتلا به اختلال روانی مجنون محسوب شود باید فاقد اراده یا قوه تمییز باشد. این قاعده کلی بر تمامی اختلالات روانی شمول دارد، با این حال تعیین اینکه هرکدام از اختلالات روانی تا چه اندازه موجب سلب اراده یا قوه تمییز می‌شوند به سادگی میسر نیست. اختلال شخصیت دو قطبی از جمله اختلالات روانی است که از منظر تعیین مسئولیت کیفری مبتلایان به آن، دارای ابهامات و چالش‌ه...

متن کامل

مسئولیت کیفری در فضای سایبر در حقوق ایران

چکیده محیط سایبر یا محیط مجازی مفهومی است که اخیراً از سوی جرم شناسان و حقوق دانان موردتوجه قرارگرفته و همزمان با خلق این محیط جرایمی نیز در آن و با استفاده از آن به وقوع می پیوندد. مبارزه حقوقی با این جرایم مستلزم برداشتن چند گام اساسی بود: نخست جرم انگاری رفتارهای مجرمانه بود، البته جرم انگاری بدون ایجاد و احراز مسئولیت کیفری عملی تقریباً بی سرانجام تلقی می شود، شاید بر همین اساس بوده که قانون ...

متن کامل

نمودهای جزایی دیگر آزاری

اختلال شخصیت دیگرآزاری نوعی ناهنجاری روانی است که افراد مبتلا به آن با رنج دادن روحی، جسمی و جنسی دیگران، به ارضای روحی، جسمی و جنسی دست می یابند. از این رو بسیاری از رفتارهای مبتنی بر دیگرآزاری، مجرمانه تلقی می شوند. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است: چیستی، چرایی و چگونگی اختلال شخصیت دیگرآزاری، مفهوم جرم دیگرآزارانه، پاسخ به این سوال که چرا نمی توان تمامی جرائم را دیگرآزارانه دانس...

متن کامل

مسئولیت ‌کیفری احزاب سیاسی در حقوق ایران

شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی از موضوعات بحث‌برانگیز حقوق جزا است. یکی از مهم‌ترین اشخاص حقوقی حزب است که مسئولیت کیفری آن از جوانب مختلف حائز اهمیت است. این مقاله ابتدا به تعریف، مفهوم و پیشینه حزب پرداخته و پس از تبیین شخصیت حقوقی احزاب و تعیین زمان تشکیل شخصیت حقوقی آن از لحاظ ثبوتی و اثباتی، شرایط قانونی برای فعالیت احزاب را بیان نموده است. ضرورت‌‌ شناسایی مسئولیت کیفری برای احزاب ...

متن کامل

بررسی خوابگردی و مسئولیت کیفری ناشی از آن

خوابگردی موضوعی روانپزشکی- حقوقی بوده که بررسی آن از دیدگاه حقوق و روانپزشکی اهمیت زیادی دارد زیرا در برخی از پرونده های کیفری خوابگردی و ارتکاب جرم در چنین حالتی به عنوان دفاع در برابر اتهامات انتسابی، مورد استناد قرار می گیرد. هدف از انجام این تحقیق بررسی دقیق و تبیین حدود مسئولیت کیفری شخص خوابگرد و تمیز آن از موارد مشابه و نیز حرکت در خواب و خوابگردی ناشی از هیپنوتیزم از منظر حقوقی، فقهی و ...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}