بررسی cancer/testis antigens های page4، scp-1و spanxa1به عنوان بیومارکرهای احتمالی مولکولی برای پیش بینی متاستاز سرطان کلورکتال به کبد

پایان نامه
چکیده

بدن انسان از انواع بسیار زیادی سلول و بافت تشکیل شده است. همه این سلول ها و بافت ها می توانند منشأ سرطان باشند. سرطان های کولون و رکتوم که جزو رایج ترین سرطان ها در دنیا می باشند. بیشتر این افراد به علت متاستازی که تومور قبل از تشخیص و انجام عمل جراحی داده است رنج می برند. بیشترین مرگ و میر ناشی از سرطان کلورکتال به علت متاستاز دادن آن است. درافرادی که مبتلا به سرطان کلورکتال هستند بیشترین اندامی که تحت متاستاز این سرطان قرار می گیرد کبد می باشد. تخمین زده اند که 10 تا 20 درصد افراد در هنگام تشخیص سرطان کلورکتال ،دچار متاستاز به کبد هم هستند و سرعت متاستاز به کبد در افرادی که سرطان کلورکتال پیشرفته دارند به 50 درصد هم میرسد.. همه انواع سلول ها دارای نشانه های مولکولی متمایز و مخصوص به خود می باشند که به عنوان بیومارکر آن سلول ها تعریف می شوند. خصوصیات بیومارکرها نیز همانند عملکرد یا مقادیر آن ها، باید قابل شناسایی و اندازه-گیری باشد. در بعضی از مطالعات، بیومارکرها می توانند به عنوان یک مولکول کلیدی برای شناخت مسیرهای متابولیسمی، پیام رسانی و غیره مورد استفاده قرار گیرند. همچنین بیومارکرها می توانند تعریف مولکولی بیماری را آسان کنند و یا اطلاعات مفیدی در مورد مراحل مختلف بیماری یا تشخیص زودهنگام بیماری و مستعد بودن افراد را به بیماری های مختلف، و نیز پیش بینی واکنش سلولی یک داروی درمانی را فراهم کنند. از جمله بیومارکرهای که در تشخیص مراحل سرطان به صوری وسیعی مورد مطالعه قرار گرغته است آنتی ژن های سرطان/بیضه می باشد. در این مطالعه سطح کیفی بیان 3 آنتی ژن page4، scp-1 و spanxa1 به مظور تشخیص دقیقتر مراحل سرطان مورد بررسی قرار گرفتند. بیان ژن page4 scp-1 با متاستاز سرطان کلورکتال به ارگان کبدو گره های لنفی همراهی معنی داری نشان داند(p<0.05). همچنین فاکتورهای ریسک بالینی از جمله متاستاز به گره های لنفاوی و میزان رشد تومور در ارتباط با متاستاز به کبد بودند. در ان مطالعه با استفاده از فاکتورهای مولوکولی و ریسک بالینی که در ارتباط با متاستاز سرطان کلورکتال به ارگان دورتر بودند و با استفاده از تست آماری رگرسیون، مدلی برای پیش بینی متاستاز کلورکتال با دقت 85% ساخته شد که برای کاربردهای بالینی جهت مدیریت هر چه بهتر بیماری سرطان کلورکتال می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی مولکولی ژن های مولد کولی باکتین کلبسیلا پنومونیه جدا شده از شیر خام با روش Multiplex-PCR به عنوان عامل ابتلا به سرطان کلورکتال

کلبسیلا پنومونیه باکتری گرم منفی، غیر متحرک، دارای کپسول، تخمیر کننده لاکتوز، بی هوازی اختیاری و میله­ای شکل است. آن از دیرباز به عنوان پاتوژن فرصت­طلب مورد توجه قرار گرفته است و یک علت شایع عفونت­های بیمارستانی است. خوشه ژنی  pksآنزیم­هایی را تولید می­کند که مسئول تولید سنتز کولی­باکتین هستند. کولی­باکتین یک ژنوتوکسین است که باعث آسیب بهDNA  می­شود و با افزایش ویرولانس مرتبط ...

متن کامل

بررسی ژن‌ها، مارکرها و روش‌های پیشگویی عود سرطان کلون

سرطان کلورکتال سومین سرطان شایع دنیا به ‌حساب می‌آید. برداشتن تومور، مؤثرترین روش درمان سرطان کلورکتال محسوب می‌شود؛ اما در 30 تا 40 درصد موارد، پس از جراحی سرطان عود می‌کند. هدف مطالعات اخیر، تشخیص عود سرطان در کمترین زمان ممکن، در مرحله بدون نشانه است، چرا که در این مرحله شروع درمان می‌تواند سبب بهبود بیماری شود. پیشرفت در زیست‌شناسی مولکولی موجب معرفی بیومارکرهای توموری شد که ارزیابی خطر سر...

متن کامل

بررسی ژن ها، مارکرها و روش های پیشگویی عود سرطان کلون

سرطان کلورکتال سومین سرطان شایع دنیا به حساب می آید. برداشتن تومور، مؤثرترین روش درمان سرطان کلورکتال محسوب می شود؛ اما در 30 تا 40 درصد موارد، پس از جراحی سرطان عود می کند. هدف مطالعات اخیر، تشخیص عود سرطان در کمترین زمان ممکن، در مرحله بدون نشانه است، چرا که در این مرحله شروع درمان می تواند سبب بهبود بیماری شود. پیشرفت در زیست شناسی مولکولی موجب معرفی بیومارکرهای توموری شد که ارزیابی خطر سرطا...

متن کامل

بررسی پتانسیل مایعات یونی به عنوان جایگزین احتمالی برای نرم کننده های متداول در پیشرانه ها

Considering the role of plasticizers in the processability of solid propellants, recently many researches have been carried out on the development and investigation of the role of these plasticizers on the improvement of the propellants’ properties. These compounds are used in the formulation of double base and composite propellants to improve processability during propellant preparation and th...

متن کامل

بررسی Inhibin B سرم به عنوان یک نشانگرمطمئن برای پیش بینی وجود اسپرم بیضه های مردان آزواسپرمیک

چکیده مقدمه: نشانگرهای مختلفی برای پیش بینی وجود اسپرم در مردان مبتلا به آزوسپرمی مطرح شده‌اند. تعیین و معرفی یک نشانگر معتبر برای پیش بینی وجود اپیتلیوم ژرمینال در بیضه این بیماران , در برنامه ریزی درمان موارد آزوسپرمی اهمیت بسزایی دارد. هدف: ارزیابی حساسیت و ویژگی هورمون inhibin B در یافتن اسپرم در بیضه مردان نابارور مبتلا به آزوسپرمی و مقایسه آن با نشانگر رایج FSH سرم بوده است. مواد روش...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده علوم

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023