استخراج متن از تصاویر صحنه های طبیعی

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده برق و الکترونیک
  • نویسنده مریم سبزواری
  • استاد راهنما علیرضا احمدی فرد
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1392
چکیده

استخراج متن موجود در تصاویر صحنه های طبیعی، امروزه مورد توجه محققین زیادی قرارگرفته است. محتوای صحنه می تواند به دو طبقه مهم تقسیم بندی شود. محتوای ادراکی و محتوای معنایی. محتوای ادراکی شامل خصوصیات رنگ، شکل و بافت صحنه می باشد. در مقابل محتوای معنایی شامل متن، چهره، رفتارها و حرکات انسان است. در میان اطلاعات مختلف موجود در صحنه، اطلاعات متنی از اهمیت ویژ ه ای برخوردارند، چرا که به آسانی توسط انسان قابل فهم بوده و امکان توصیف محتوای یک صحنه را فراهم می کنند. در این پایان نامه، روشی برای استخراج متن از صحنه ها با پس زمینه پیچیده، بدون در نظر گرفتن زبان نوشتاری ارایه شده است. الگوریتم پیشنهادی از چهار مرحله اصلی تشکیل می شود. در مرحله اول به کمک ویژگی تغییر گرادیان در لبه های صحنه اقدام به استخراج نواحی کاندید متن می نماییم. در مرحله بعد از میان کاندیدها با توجه به این واقعیت که اجزاء تشکیل دهنده یک سطر متن در صحنه دارای راستا و ارتفاع تقریبا یکسانی هستند به گروه بندی نواحی استخراج شده می-پردازیم. در مرحله سوم از ویژگی های هیستوگرام اندازه گرادیان و زاویه گرادیان در نواحی استخراج شده، استفاده نموده تا نواحی غیر متنی را فیلتر نماییم. برای این منظور از یک طبقه بند ماشین بردار پشتیبان که توسط ویژگی های هیستوگرام اندازه گرادیان و زاویه گرادیان نواحی متنی و غیر متنی آموزش دیده است استفاده می کنیم. در ادامه با قرار دادن معیار فاصله بر مبنای عرض نواحی متنی یافت شده و استفاده از افکنش افقی نتیجه بهبود داده می شود. نتایج ارزیابی روش پیشنهادی بر روی صحنه ها ،دارای متون فارسی و انگلیسی با قلم های مختلف با پس زمینه های ساده و پیچیده متون می باشند که بر اساس تشخیص و ارزیابی نتایج حاصل از سه مجموعه داده icdar 2003/2005 dataset ، microsoft street view text detection dataset و مجموعه داده فارسی, روش تشخیص متن پیشنهاد شده می تواند برای متن با قلم ها، اندازه، رنگ و جهت گیری های مختلف کار آمد باشد. این نتیجه در مقایسه با روش های موجود بسیار امیدوار کننده است.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استخراج متن از تصاویر در صحنه های طبیعی مبتنی بر ویژگی های آماری

در این پایان نامه روشی برای تشخیص متن در تصاویر مختلف طبیعی پیشنهاد شده است. در ابتدا کلیه تصاویر با پنجره های ۱۶×۱۶ بدون هم پوشانی مورد برسی قرارگرفته و ماتریس مشخص شده با عملگر hog استخراج می شود و پس ازاین مرحله با توجه به تعداد نسبتا مناسب ویژگی ها، مجموعا 40 ویژگی که برای هر بلوک در یک بردار 40 تایی ذخیره و با سه حالت روی نویسه، داخل نویسه و یا منطقه کاملا مستقل مشخص شده و مجموع پنجره های ...

15 صفحه اول

استخراج نواحی متن از تصاویر طبیعی

حس بینایی درگاه ورود اطلاعات فراوان و در نتیجه افزایش کارایی سیستم می باشد. یکی از علومی که در راستای افزایش کارایی حس بینایی در سیستم های هوشمند به کار گرفته می شود، علم ماشین بینایی است. کشف و استخراج متن در تصویر یکی از مسائل بسیار مهم در زمینه ماشین بینایی می باشد. یکی از علوم مهمی که باعث افزایش درک مفهوم تصاویر متن دار برای سیستم می شود، استخراج متن آن است. بطور کلی متن، وزن زیادی از مفهو...

15 صفحه اول

استخراج متن چاپی از تصاویر گرافیکی

در این پایان نامه ، برای اولین بار روشی برای جداسازی متن چاپی فارسی از تصاویر گرافیکی ارائه شده است . جدولها ، روندنماها و نقشه ها از جمله تصویرهای گرافیکی هستند. این روش از سه مرحله تشکیل شده است . در مرحله اول عناصر گرافیکی شاخص با توجه به برخی ویژگیهای تصویری آنها جدا می شوند. در مرحله دوم متن های چسبیده به عناصر گرافیکی آشکار و جدا می شوند. در مرحله سوم ، با استفاده از طبقه بندی حداقل فاصله...

15 صفحه اول

تصاویر نو از یک متن اصلی

این مقاله ترجمه را به عنوان یک "اتاق تاریک" معرفی می‌کند که جنبه‌های تجربی متن اصلی را نمایان می‌سازد و آنها را از نامرئی بودن رهایی می‌بخشد. ترجمه همچون یک فرایند عکاسی است در یک اتاق تاریک که متن اصلی را در زاویه‌ای نو ظاهر می‌کند. برای اثبات این مطلب در این مقاله خواهیم دید چگونه ویژگی‌های نوشتاری مخصوص چارلز دیکنز، تبدیل کردن ذهنیتهایش به عینیت و جان دادن به شخصیتها در یک ترجمه به زبان فران...

متن کامل

بررسی تطبیقی متن شاهنامه با تصاویر صحنه های نبرد رستم در نگاره های شاهنامه شاه طهماسب

ادبیّات و نقاشی ایرانی از دیرباز درکنارهم و مکمل یکدیگر بوده اند. ادبیّات ایران غنی ترین و پربارترین هنر تأثیرگذار بر نقاشی ایران است زیرا از آغاز روند نگارش کتابهای ادبی،¬¬ هنرمصوّرسازی و کتاب آرایی همگام با آن شروع به رشد و نمو نمود. ازمیان کتابهای ادبی، شاهنامه فردوسی برای هنرمندان نقاش ایران، گنجینه غنی و الهام بخش بوده است. پیوند نقاشی با شعر و بالندگی آن در عرصه هنر کتاب آرایی در یکی از بی ب...

الگوی انتروپی محلی جهت استخراج ویژگی های تصاویر بافتی

روشهای زیادی برای استخراج ویژگی از تصاویر بافتی ارائه شده اند، یکی از مهمترین و ساده ترین روش ها، روش های مبتنی بر الگوی دودویی محلی است که بدلیل سادگی در پیاده سازی و استخراج ویژگی های مناسب با دقت طبقه بندی بالا، مورد توجه بسیاری از متخصصان قرار گرفته است. همچنین از ترکیب الگوی دودویی محلی و واریانس محلی ویژگی هایی با نتایج بهتر طبقه بندی تولید شده است. در اینجا از یک روش جدید بنام الگوی انتر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده برق و الکترونیک

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023