منهج العقاد و طه حسین فی دراسه شخصیه أبی نواس و أدبه

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
  • نویسنده هادی عزیزی
  • استاد راهنما محمد هادی مرادی
  • سال انتشار 1392
چکیده

مبانی نظری شامل چهارچوب، پرسش ها و فرضیه ها: در این پایان نامه بنا بر بررسی دو کتاب «حدیث الأربعاء» و «أبو نواس الحسن بن هانئ»، و بر اساس کتب تاریخی، و دست آورد های دیگر اندیش مندان نهاده شده است. فرضیه این تحقیق بر عدم درک درست و شاید مغرضانه بعضی ناقدان و از آن جمله استاد محمود عقاد گذاشته شده است. و این پرسش ها پیش می آید که آیا أبو نواس درست شناخته شده است؟ اگر نه پس شخصیت واقعی او چیست؟ و چه عواملی بر این برداشت نادرست کمک کرده اند؟ روش تحقیق: این پایان نامه از نوع پژوهش بنیادی است و از روش های استدلالی و تحلیل عقلانی بر پایه مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است. ت. یافته های تحقیق: 1) شخصیت ابو نواس آن طور که باید به جامعه معرفی نشده است.2) طه حسین با به کار گیری دید دکارتی خود توانسته است با از بین بردن نگاه قداستگرایانه به گذشته، تا حد زیادی هم پرده از راز ابو نواس بر دارد، و هم بیش از پیش تاریخ عصر عباسی را برای ما روشن کند.3) عباس محمود العقاد سعی بر آن دارد تا با تحمیل شخصیت خود شیفته بر ابو نواس، او و ادبیاتش را مطرود و دور از واقعیت های جامعه زمان خود نشان دهد؛ که این با دست آوردهای دیگر تاریخ نگاران و اندیش مندان در این باره مطابقت ندارد. نتیجه گیری و پیشنهادها: 1) شایسته است که در مورد شناخت شخصیت ها و رویدادهای تاریخی با دیدی علمی و صحیح و بدور از غرض گرای تحقیق شود. 2) سعی شود که هاله تقدیس را از چهره گذشته برداشت، تا هم واقعیت ها آشکار شود، و هم آینده را بر اساس برداشت غلط از گذشته قرار ندهیم.

منابع مشابه

دراسه فی نظریه الدکتور طه حسین فی الأدب الجاهلی

فإذا ما نظرنا الی موضوع الشعر الجاهلی بدقّه و تمحیص، نجد أنه یمتاز بأهمیه کبیره من عدّه جوانب؛ و هو یُعدُّ نوعا من أنواع الدراسات الأدبیه و التاریخیه. الأدب هو «کل ریاضه محموده تودی بالإنسان إلی الفضائل، و هذه الریاضه کما تکون بالفعل و حسن النظر و المحاکاه، تکون بمزاوله الأقوال الحکمیه التی تضمنتها لغه أیّ أمه.»( الإسکندری، د.ت:ص: 3) تتمتّع جمیع الأقوام بالأدب علی مدی الدهر، وکل ما یُسَمّی أدباً الیوم...

15 صفحه اول

دراسة نقدیة فی مبنی خمریات أبی نواس

تطلق الخمریات علی الأشعار التی تتناول عالم الشراب، بدءا بالخمرة وأوصافها، مرورا بأوانیها وأشکالها، ورجوعا إلی مواطنها وکرومها ووصفا لمجالسها وما تضمّه من سقاة وندمان وغناء ولهو وطرب، وتتبّعا لتأثیرها فی النفس، ودبیبها فی مفاصل الجسد، وما یحصل منها من نشوة، وخیلاء، وما یجری فی مجالسها من طرائف ولطائف، وطقوس وشعائر، وغیر ذلک ممّا جعل القصائد الخمریة أو الأبیات التی تضمّها قصائد الشعر العربی فی هذا ال...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023