طرح مرمت بنای معروف به آتشکده آذرخش (دارابگرد)

پایان نامه
چکیده

آتشکده آذرخش «مسجد سنگی » از جمله بناهای تاریخی شهر دارابگرد است و دارای سازه چلیپایی است . که احتمالا در آغاز از نیایشگاه های مهر پرستان آریایی بوده و در روزگار ساسانیان به آتشکده تبدیل شده است و پس از ظهور اسلام و افزوده شدن محراب به آن به مسجد تغییر کاربری داده است سازه مسجد سنگی، زادبومی ایرانی است .و با توجه به اینکه در دل کوه حفر شده است بدیل وجود پشت بندهای طبیعی، که بستر کوه می باشد تا به امروز باقی مانده است . اما با گذشت اعصار و قرون دچار فرسودگی کالبدی و عملکردی شده است. با توجه به نیاز بنای تاریخی در جهت حفظ ومراقبت از آن در منطقه تاریخی لازم بنظر میرسد مرمت واحیاء مسجد سنگی در جهت همزیستی با ساختار امروزی انجام پذیرد . در این پروژه سعی می گردد تا با ارائه مبانی نظری ، طرح مرمت و احیای شایسته این بنا، اقدامات لازم و کافی در راستای حفظ و انتقال تمامی ارزشهای این بنا به نسل های آینده برداشته شده است

منابع مشابه

طرح مرمت آتشکده رحمت آباد کرمان

چهارطاقی رحمت آباد در جنوب غربی استان کرمان و در شهرستان ارزوییه واقع شده است. این چهارطاقی در سال 1960 میلادی توسط لویی واندنبرگ باستان شناس بلژیکی کشف و معرفی شد. چهارطاقی رحمت آباد از نظر شیوه ساخت مشخصات کامل وتمام نمای یک بنای ساسانی را در خود دارد اما از نظر زمان ساخت نمی توان نظر قطعی درباره آن صادر نمود. این بنا به لحاظ قرارگیری در موقعیتی دور از دید و دسترس دستخوش فرسایش و آسیب گشته و ...

طرح مرمت و احیای بنای شترگلوی ماهان

ایران کشوری است که جزو مناطق خشک و نیمه خشک جهان محسوب می گردد و کم آبی همواره مشکل بزرگی بوده که ایرانیان با آن سر و کار داشته و در جهت رفع آن توانسته اند با تکیه بر دانش مهندسی خویش، به ابداعات بی نظیری از جمله احداث سازه آبی شترگلو نیز دست یابند. شترگلو نوعی سازه آبی سنتی می باشد که کار انتقال آب را از مکانی به مکان دیگر انجام می-دهد. از جمله مناطقی که این سازه آبی را می توان در آن جستجو نمو...

15 صفحه اول

طرح مرمت و بازپیرایی بنای گنبد سبز

تحقیق بر روی پروزه گنبد سبز مشهد جهت بررسی کالبدی بنای گنبد سبز در راستای تهیه نقشه های وضع موجود بنا و شناسایی عارضه ها و آسیب ها و شناخت آسیب رسان های مخل بر بنا و کالبد آن.بررسی مرمت انجام شده بر روی بنا و میزان دخل و تصرف های اعمال شده بر روی بنا.بررسی شواهد و متون و گزارش های عکس ها و نقشه هایی که حکایت از گذشته بنا طی دوره های مختلف دارد. تهیه نقشه ها و عکس های هوایی طی دوره های مختلف.ارا...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022