طراحی، ساخت و ارزیابی کارنده دستی اتوماتیک

پایان نامه
چکیده

قسمت اعظمی از زمین¬های زراعی در ایران داری مساحت زیر دو هکتار می‏باشند و محصولات بسیاری مانند نخود، لوبیا، باقلا، هندوانه، خیار و غیره در این مزارع کوچک کشت می‏شوند. اما کشت مکانیزه به خاطر کوچک بودن مزارع و گران بودن ردیف¬کارها معمولاً امکان پذیر نیست. با توجه به این موضوع و اهمیت زیاد زمین¬های کشاورزی کوچک در اقتصاد بسیاری از خانواده¬ها، یک دستگاه کارنده دستی، طراحی، ساخته و ارزیابی شد. در جهت ارزیابی، دستگاه کارنده در یک مزرعه مورد آزمایش قرار گرفته و داده¬های بدست آمده به کمک نرم¬افزار sas در قالب آزمون test -t آنالیز آماری شد که میانگین زمان کاشت با کارنده نسبت به روش دستی دارای اختلاف معنی¬داری بود. در این کارنده برای اولین بار از یک موزع مکانیکی جدید استفاده شد که راندمان آن برای سویاهای سورت نشده و سورت شده به ترتیب برابر 84 و 92 درصد بدست آمد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ساخت و ارزیابی کارنده پیاز زعفران

ایران با تولید سالیانه9/127 تن زعفران خشک به عنوان اولین تولیدکننده و صادر کننده زعفران جهان به شمار می آید . قسمت اعظم این تولید مربوط به استان خراسان با عملکرد 8/4 کیلوگرم در هکتار است . کاشت پیاز زعفران در ایران همانند س ایر نقاط جهان به طریقه سنتی و با دست انجام می گیرد . کاشت سنتی پیازها علاوه بر صرف وقت و نیروی کار زیاد، عملیات برداشت ماشینی را با مشکل مواجه می کند، لذا طراحی و ساخت یک دس...

متن کامل

طراحی، ساخت و ارزیابی مزرعه‌ای کارنده پنوماتیک کشت مخلوط آفتاب‌گردان و چغندرقند

یکی از مشکلات اصلی در کشت مخلوط، کمبود ماشین آلات مناسب است. در این تحقیق یک کارنده حفره‌ساز پنوماتیکی کشت آفتاب‌گردان جهت بکارگیری در کشت مخلوط با چغندرقند طراحی و ارزیابی شد. کارنده پنوماتیکی حفره ساز آفتاب‌گردان شامل شاسی، واحد حفره‌ساز پنوماتیکی و واحد انتقال بذر می‌باشد. یکی از واحدهای کارنده پنوماتیک ساخت شرکت تراشکده کرج از روی تیرک افزار باز و بجای آن یک واحد کارنده حفره‌ساز پنوماتیکی س...

متن کامل

ساخت و ارزیابی کارنده پیاز زعفران

ایران با تولید سالیانه9/127 تن زعفران خشک به عنوان اولین تولیدکننده و صادر کننده زعفران جهان به شمار می آید . قسمت اعظم این تولید مربوط به استان خراسان با عملکرد 8/4 کیلوگرم در هکتار است . کاشت پیاز زعفران در ایران همانند س ایر نقاط جهان به طریقه سنتی و با دست انجام می گیرد . کاشت سنتی پیازها علاوه بر صرف وقت و نیروی کار زیاد، عملیات برداشت ماشینی را با مشکل مواجه می کند، لذا طراحی و ساخت یک دس...

متن کامل

طراحی و ساخت دستگاه اتوماتیک خوراک دهنده ساعتی برای گوسفند

در آزمایش های تغذیه ای و برای ایجاد حالت پایدار در دستگاه گوارش گوسفند، نگهداری و تغذیه آن در قفس های هضمی ضروری است. برقراری حالت پایدار در شکمبه دام فقط با منظم کردن تعداد دفعات و مقدار غذا امکان پذیر است. لذا باید توسط دستگاه تغذیه اتوماتیک به صورت ساعتی به دام به مقدار معین خوراک داده شود. برای تحقق این هدف، دستگاهی طراحی و ساخته شد که هر یک و یا دو ساعت یک نوبت، مقداری معین علوفه به آخور گ...

متن کامل

طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه اتوماتیک اندازه‌گیری تولید گاز برای تعیین کینتیک تخمیر میکروبی مواد خوراکی

زمینه مطالعاتی: اندازه­گیری گاز تولیدی به روش دستی در تکنیک اندازه­گیری تولید گاز طاقت فرسا، نیازمند نیروی انسانی زیاد، و تکرار پذیری کمی دارد، که نیاز به استفاده از سیستم­های اتوماتیک اندازه گیری تولید گاز را ضروری می­نماید. هدف: اهداف این مطالعه شامل ساخت و تایید صحت کارکرد یک سامانه کاملا اتوماتیک اندازه­گیری تولید گاز برای تسهیل مطالعات کینتیک تخمیر میکروبی بودند. روش­کار: سه نمونه خوراک شا...

متن کامل

طراحی و ساخت گریس پمپ دستی خودمغذی و دارای کمربند

گریس پمپ‌ها ابزارهایی برای گریس‌کاری قطعات متحرک در ماشین‌آلات صنعتی در دو نوع خودکار و دستی هستند. گریس‌پمپ‌های دستی به دلیل ارزانی، سادگی کار و سبکی، بسیار رایج‌اند. تجربه کار با گریس‌پمپ‌های دستی، وجود نواقصی را که باعث کاهش کارایی و سرعت عمل کاربر می‌شود، نشان داده است. در این پژوهش تعدادی از مهمترین این نواقص بررسی شده و نوآوری‌هایی شامل اضافه کردن مخزن شارژ گریس‌پمپ، کمربند نگهدارنده و دس...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده کشاورزی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023