بررسی عوامل باکتریایی زخمهای ناشی از سوختگی و تعیین حساسیت آنها نسبت به آنتی بیوتیکهای مختلف

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران

دانشجو : تیمور یوسف لنگایی

استاد راهنما :

سال انتشار:1365

کلمات کلیدی : سوختگی- پسودوموناس- آنتی بیوتیکها- عفونتهای باکتریایی-

چکیده

چکیده ندارد.

15 صفحه اول

برای دانلود لازم است ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

عفونت در زخمهای سوختگی یکی از عوارض مهم و تعیین کننده سرانجام بیماران است. اغلب عفونتهای شدید و سپتی سمی ها و عفونتهای ریوی به دنبال انتشار عفونت از محل زخمهای سوختگی شدید ایجاد می شوند. شایعترین باکتری که باعث ایجاد عفونت در این زخمها می شود، باکتری پسودومونا آئروژینوزا است. این باکتری نقشی واضح و اساسی به عنوان عامل بیماری زا در میان عفونتهای شدید، وخیم و کشنده ایفا می کند. این مطالعه در مدت ...

مقدمه: عفونت شایع ترین عارضه سوختگی و یکی از مهمترین علل مرگ و میر و ناتوانی بیماران سوخته است. استفاده از داروهای ضدمیکروبی موضعی نقش بسیار مهمی در پیشگیری و درمان عفونت سوختگی و کاهش مرگ و میر ناشی از آن دارد. استفاده بی رویه از آنتی بیوتیکها می تواند باعث مقاومت میکروبی در برابر این داروها شود. هدف:در این پژوهش برآن شدیم که مقاومت میکروبی ارگانیسم های شایع در مرکز سوانح و سوختگی کرمان را ن...

زخم سوختگی محل مناسبی برای بروز عفونتهای مقاوم به درمان می باشد. بنابراین تحقیق در زمینه بدست آوردن داروهای مؤثر بر باکتریهای مولد این عفونت ضروری به نظر می رسد. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی اثر ضد باکتریایی عصاره متانولی میوه گیاه گارم زنگی (terminalia catappa l.) بر باکتریهای جدا شده از عفونت زخم سوختگی و مقایسه آن با اثر آنتی بیوتیکهای منتخب برای هر باکتری بود. ابتدا عصاره متانولی میوه ا...

هدف از این مطالعه ارزیابی نقش نمونه گیری، کشت و تست حساسیت آنتی بیوتیکی در درمان زخمهای عفونی قرنیه است. این مطالعه به صورت آینده نگر روی 100 بیمار مبتلا به زخم قرنیه که به درمانگاه چشم بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) مراجعه کرده بودند انجام شد. پس از معاینات معمول با اسلیت لامپ و تعیین میزان ضایعه اپی تلیوم، انفیلتراسیون و ادم قرنیه، میزان واکنش اتاق قدامی و هیپوپیون از زخم قرنیه بیماران نمونه گیر...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود