بررسی تاریخی سازه های آبی دوره ساسانی در ایالت پارس و خوزستان باستان (224-651 م)

پایان نامه
چکیده

چکیده مشکل کم آبی در فلات ایران از گذشته تا زمان حاضر وجود داشته است. از گذشته های دور انسانی که در فلات ایران می زیسته، همیشه سعی داشته است تا با ساخت سازه هایی با این مشکل مقابله کند. ما از وجود و نحوه ساخت این سازه ها بی اطلاع نیستیم. آثار و شواهدی که از این سازه ها در دوران تاریخی به جا مانده است، نشان دهنده تلاش برای ساخت این نوع سازه هاست. اولین آثار بر جای مانده از این نوع سازه های آبی مربوط به دوره ایلامیان است، پس از آن در دوره های بعد و با گستردگی جوامع بشری استفاده از سازه های آبی که روند زندگی بشر را تسهیل می کرد، بیشتر و بیشتر شد. با ورود به دوره ساسانی و رشد زندگی شهری و همچنین رشد جمعیت و گستردگی جغرافیایی این دوران استفاده از سازه هایی که بتوان با آن حداکثر استفاده را از منابع آب جهت تقویت و رشد کشاورزی نمود، افزایش یافت. علاوه بر بخش کشاورزی که به تبع آن، اوضاع اقتصادی را نیز بهبود می بخشید. مسائل اجتماعی، تجاری، سیاسی و مذهبی نیز در ساخت و گسترش سازه های آبی در این دوران تاثیر گذاشته اند. نگارنده در این پژوهش بر آن است تا به تفکیک به بررسی هر یک از این عوامل و میزان تاثیری که هر یک در ساخت و گسترش سازه های آبی در این دوران داشته اند، بپردازد.

منابع مشابه

بررسی سیر تاریخی تحوّلات ادبی ایران در دوره ساسانی (224-651 م) به استناد متون مانوی

موضوع این پژوهش بررسی سیر تاریخی تحوّلات ادبی ایران در دوره ساسانی(224 – 651 م) بااستنادبه متون مانوی است .این بررسی نشان می دهد که ادبیات ایرانی در ادبیات فارسی خلاصه نمی شود ، بلکه بسی گسترده تر از ادبیات فارسی است . اوراقی که در تورفان و فَیوم کشف شده اند و همچنین نوشته های مربوط به دین مانی ، دلبستگی او و پیروانش به شعر و ادبیات را به خوبی آشکار می کنند . بسیاری از متن ها شعر و سرود است و است...

نگرشی بر جغرافیای اداری ایالت پارس در دوره ساسانی

پژوهش حاضر از جمله، نخستین تلاش‌هایی است که برای روشن‌شدن وضعیت جغرافیایِ اداری ایالت پارس در دوره‌ی ساسانی، صورت گرفته است. ایالت پارس، نه تنها مرکزیت مذهبی و سیاسی ساسانیان محسوب می‌شد، بلکه یکی از مناطق مهم و راهبردی به لحاظ اداری نیز به حساب می‌آمد. علاوه بر متون دستِ اول تاریخی و کتیبه‌های پهلوی دوره‌ی ساسانی، جغرافی‌نگاران قرون اولیه اسلامی نیز توصیفاتی از تقسیمات اداری ایالت پارس به دست می...

متن کامل

بررسی وضعیت مسیحیت در نواحی غربی ایران در دور? ساسانی (224-651 م.)

از سد? دوم میلادی، با تشکیل هسته های اولیه مسیحیت در نواحی غربی ایران، اقلیت بزرگی از مسیحیان در این منطق? مرزی در دور? ساسانی شکل گرفت. و با همسویی دینی امپراتوری روم از آغاز قرن چهارم میلادی و پس از آن بیزانس با مسیحیان سبب شد تا مسیحیان این نواحی در دیدگاه کارگزاران سیاسی و دینی حکومت ساسانی، به عنوان عامل نفوذی امپراتور بیزانس در تضعیف ساختار حکومت ساسانی تلقی شوند. اما با توجه به مناسبات غ...

بررسی تطبیقی رابطه میان دین و دولت در دو دوره هخامنشیان (559 – 330 . ق . م ) و ساسانیان (224 – 651 . م )

چکیده به نظر می رسد در طول تاریخ بشر رویکردی دینی داشته است . هیچ فرد و اجتماعی را نمی توان یافت که حیاتی فاقد تجربه ی دینی و تاریخی بودن «اِله» را سپری کرده باشد . با دقت در تاریخ اقوام گوناگون به روشنی در می یابیم که همواره این تجربه ی دینی با نظم سیاسی حاکم نیز مرتبط و یگانه بوده و به بیان دیگر رابطه ای متقابل میان معتقدات مذهبی و دستگاه رهبری سیاسی جامعه برقرار بوده است . پادشاهان ایران با...

بررسی تحولات تاریخی خراسان در عهد ساسانی بر اساس آثار تاریخی و یافته‌های باستان شناسی

خراسان کهن سرزمینی است باستانی که  مهد پیدایش یکی از درخشان‌ترین و کهن‌ترین تمدن‌های منطقه ایران بوده است. خراسان طبق نوشته های اوستا و کتیبه بیستون یکی از مهمترین ایالت‌ها و کوست‌های ایران در قبل از اسلام بوده که یکی از مقاطع حساس و مهم تاریخی آن مربوط به عصر ساسانی می‌باشد. سرزمین خراسان در دوره ساسانی بنابر موقعیت تاریخی، جغرافیایی و ژئوپولیتیکی کانون فرهنگی مهم و اصلی منطقه و تلاقی گاه فره...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022