دستکاری در ترجمه نمایشنامه، مطالعه موردی ترجمه نمایشنامه در انتظار گودو

پایان نامه
  • دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی
  • author: مریم اربابی
  • adviser: کوروش عاکف
  • year of publication: 1393
چکیده

در پژوهش حاضر یکی از پرمخاطب ترین ترجمه های نمایشنامه در انتظار گودو، از زبان انگلیسی به فارسی مورد بررسی قرار گرفت تا راهبردهای دستکاری به کار گرفته شده در فرایند ترجمه آن شناسایی و بر اساس میزان بسامد مشخص شود. در این مطالعه موردی از پیکره دوزبانه متشکل از ترجمه انگلیسی در انتظار گودو، به کوشش نویسنده اصلی آن ساموئل بکت، و ترجمه فارسی علی اکبر علیزاده بهره گرفته شد. سپس، راهبردها و اقسام دستکاری بر اساس تقسیم بندی دوکات (2007) دسته بندی و توصیف شد. این پژوهش از نوع مقایسه ای و دارای طرحی پیکره ای و توصیفی است. بدین منظور متن نمایشنامه نسخه انگلیسی با معادل های فارسی آن در نسخه ترجمه شده مقایسه و بسامد به کارگیری هریک از راهبردها مشخص شد. در نهایت یافته ها برمبنای تقسیم بندی دوکات (2007) از دستکاری تحلیل گشت. در این تحقیق سعی بر آن بود تا طبیعت دستکاری پذیر ترجمه نمایشنامه به تصویر کشیده شود. هرچند یافته های به دست آمده از مطالعه موردی یک نمایشنامه قابل تعمیم به تمامی نمایشنامه های ترجمه شده از انگلیسی به فارسی نیست، می توان در فرایند ترجمه، از این یافته ها در مواجهه با تفاوت های زبانی و فرهنگی بهره جست.

منابع مشابه

تاثیر فلسفه هگل بر اگزیستنتیالیسم بکت در نمایشنامه در انتظار گودو

الف. وضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف): از آنجا که مکتب اگزیستنتیالیسم یکی از مهم ترین و تاثیرگزارترین مکاتب در قرن بیستم میباشد، تاثیری که فلاسفه این مکتب بر نویسندگان عصر مذکور داشتند، بسیار چشمگیر بوده و همواره موضوع بحث منتقدین ادبی میباشد. سموئل بکت، به عنوان یکی از بارزترین نویسندگان قرن بیستم، به دلیل آشنایی با الکسندر کویف تحت تاثیر نظریات هگل بوده است و نمونه های بسیار آشکار این ت...

15 صفحه اول

استقبال از بکت در ایران

در این مقاله تلاش شده به ارائه تصویری از بکت و استقبالی که از او در ایران بعمل آمده پرداخته شود. به دلیل نگارش فرانسوی نمایشنامه­های بکت، ابتدا ترجمه فارسی این نمایشنامه­ها بررسی شده و سپس علل و ریشه­های توجه وعلاقه ایرانیان و استقبال آنان از تئاتر بکت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در این رهگذر، بر وجود مفهوم مشترک «انتظار» در آثار بکت و در فرهنگ مذهبی ملت ایران بعنوان یکی از دلایل این اس...

متن کامل

ترجمه سبک وطبیعی بودن ترجمه نمایشنامه:مطالعه موردی نمایشنامه" اهمیت ارنست بودن" اثر اسکار وایلد

نمایشنامه بخش مهمی از ادبیات جهان را تشکیل میدهد وترجمه ی نمایشنامه از قرن ها پیش بین کشورها رایج بوده است. اما احتمالا به دلیل مشکلات پیش روی مترجمان نمایشنامه ?هنوز توجه کافی به ترجمه نمایشنامه نشده است. در طی تاریخ مفهوم طبیعی بودن با تعاریف مختلف تغییر کرده است. در این تحقیق وفاداری مترجم به سبک نویسنده و طبیعی بودن ترجمه در نمایشنامه از دیدگاه های متفاوت ودر سطوح مختلف مورد مطالعه قرار گرف...

15 صفحه اول

بررسی استراتژی های بومی سازی و بیگانه سازی به کار رفته در ترجمه نمایشنامه های چخوف از انگلیسی به فارسی

با توجه به تمایز میان دو استراتژی فرهنگی بومی سازی و بیگانه سازی که در سال 1988 توسط لارنس ونوتی ارائه شده است، پایان نام? حاضر به بررسی این استراتژی های ترجمه در نمایشنامه ها و به خصوص نمایشنامه های چخوف پرداخته است. اهمیت این مطالعه در این است که درک روشنی از نحوه بکارگیری استراتژی ها توسط مترجمین در حین ترجمه به دست می دهد. در این مطالعه به بررسی ترجمه پنج نمایشنامه چخوف در دهه 1980 پرداخته ...

ترجمه فارسی کنش گفتارهای ترغیبی و عاطفی در نمایشنامه های مرگ فروشنده، اتوبوسی به نام هوس و عزا برازنده الکتراست.

همانگونه که مطالعات پیشین نشان داده است، پدیده کنش گفتار نقش بسزایی را در شکل گیری و سازماندهی شخصیت پردازی و درون مایه آثار ادبی، بویژه در حوزه نمایشنامه، ایفا می نماید. بدین ترتیب، این پدیده نقش مهمی را در ترجمه نمایشنامه نیز ایفا می نماید. یکی از دلایل اصلی انجام تحقیق حاضر، تعداد اندک تحقیقات انجام شده در این حوزه از ترجمه بوده است. از جمله اهداف اصلی تحقیق حاضر می توان به ارتقاء سطح دانش م...

15 صفحه اول
پست های جدید