زمین شناسی اقتصادی آنومالی طلای منطقه کلها، کرج – شمال ایران

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه لرستان - دانشکده علوم پایه

دانشجو : وحید خزائی

استاد راهنما : حسن زمانیان فرهاد احمدنژاد

سال انتشار:1393

کلمات کلیدی : زمین شناسی اقتصادی- البرز مرکزی- طلا- رگه کوارتزی- کانی سولفیدی- کلها (کرج)- سیال درون گیر- بی هنجاری-

چکیده

آنومالی طلای کلها، در زون البرز ( البرز مرکزی)، در محدوده¬ای به وسعت 10 کیلومتر مربع در 45 کیلومتری شـمال شهرستان کرج در اسـتان البرز قرار دارد. بر اساس بررسی¬های صحرایی ،کلریت شیست، سنگ آهک، ماسه سنگ، توف¬های آتشفشانی و رگه¬های کوارتز- سولفید از مهمترین واحدهای رخمنون یافته در منطقه می¬باشند که تحت تاثیر دگرسانی قرار گرفته¬اند. از مهمترین دگرسانی¬های مشاهده شده در آنومالی کلها می توان به دگرسانی سرسیتی، اپیدوتی، کلریتی،کربناتی، سیلیسی و سولفیدی اشاره کرد. بررسی تغییرات زمین¬شیمیایی عناصر اصلی، کمیاب و (ree) بر اساس مطالعات انجام گرفته در آنومالی طلای کلها غنی¬شدگی عناصر,au si, s, as, mo, cu, ag و تهی¬شدگیsr, ca, mg, th, cr, co, ni و تمامی عناصر نادر خاکی همزمان با افزایش درجه دگرسانی دیده می¬شود. علاوه بر آن عناصری مانند na ,fe ,li به طور نسبی طی این فرآیند غیرمتحرک بوده¬اند. با توجه به مطالعات سیالات درگیر ، محیط گرمایی سیال کانسنگ¬ ساز در رخداد طلای کلها از نظر دمای همگن شدن و میزان شوری محدوده ذخایر پایین دما (epithermal) را نشان می¬دهد . همچنین بررسی های صورت گرفته بیانگر عمق تقریبی 3/0کیلومتر برای ذخیره معدنی کلها می-باشد که نشان¬دهنده نوع اپی ترمال سولفید پایین برای این ذخیره معدنی می¬باشد. ویژگی¬های میانبارهای سیال در این تیپ از ذخایر شامل؛ اندازه بسیار کوچک ( اغلب کمتر از 16 µm)، شوری پایین (17 < w %nacl <5)، دمای همگن شدن بین 125الی 225 درجه سانتیگراد، چگالی بین 94/0 تا 08/1 گرم بر سانتیمتر مکعب، تشکیل ذخایر در اپی¬ترمال در شرایط رخساره شیست سبز و عمق به دام¬افتادگی سیال بین 2/0تا 4/0کیلومتر پوسته¬ زمین است. براساس مطالعات صحرائی، سیالات درگیر، تجزیه شمیایی و سایر شواهد بحث شده در این پایان نامه می توان پتانسیل طلای منطقه کلها را مشابه ذخایر طلای اپ¬ ترمال معرفی نمود. پی¬جویی پهنه¬های دگرسان حاوی دگرسانی سیلیسی و سولفیدی می¬تواند به عنوان یک راهنمای اکتشافی مناسب در البرز مرکزی برای اکتشاف طلا مورد توجه قرار گیرد.

برای دانلود ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

آنومالی طلای کلها، در محدودهای به وسعت 10 کیلومتر مربع در 45 کیلومتری شـمال شهرستان کرج در اسـتان البرز قرار دارد. بر اساس بررسیهای صحرایی، کلریت شیست، سنگآهک، ماسهسنگ، توفهای آتشفشانی و رگههای کوارتز- سولفید از مهمترین واحدهای رخمنونیافته در منطقه میباشند که تحت تاثیر دگرسانی قرار گرفتهاند. که میتوان به دگرسانی سرسیتی، اپیدوتی، کلریتی، کائولینیتی، کربناتی، سیلیسی و سولفیدی اشاره کرد. بررسی تغی...

منطقه ارغش در 45 کیلومتری جنوب نیشابور واقع شده و بر پایه پی جویی های ژئوشیمیایی آبراهه های در شمال شرق ایران، به عنوان یکی از نواحی امیدبخش جهت اکتشاف عنصر طلا معرفی گردیده است . در محدوده ای به وسعت 150 کلیومتر مربع در این منطقه، چهار آنومالی طلا و یک آنومالی آنتیموان مشخص شده که مطالعات نیمه تفصیلی بر روی آنها انجام گرفته و کار بر روی آنها همچنان ادامه دارد. کانی زایی طلا محدود به رگه های سی...

ذخیره پلی متال آق زیارت، در فاصله 15 کیلومتری جنوب شرق شهرستان سلماس، استان آذربایجان غربی، شمال غرب ایران واقع شده است. نفود سنگ های سینیتی به سن پرمین در درون واحدهای سنگی آمفیبولیت، گرانیت-گنایس، میکروگرانیت، آپلیت، و پیروکسنیت به سن پالئوزوئیک در این منطقه با رخداد دگرسانی های متنوع و کانه زایی های فلزی همراه بوده است. سیستم دگرسانی منطقه شامل دگرسانی های سیلیسی، پیریتی، پتاسیک و آرژیلیک حد...

اندیس معدنی کامو در 130 کیلومتری شمال شرق اصفهان و 8 کیلومتری شمال شرق روستای کامو واقع شده است . این اندیس در منطقه ای کوهستانی قرار گرفته و از آب و هوای معتدل تا سرد کوهستانی برخوردار است . از لحاظ تقسیمات زمین شناسی نیز این بخش جزئی از نوار آتشفشانی تکتونیکی ارومیه - دختر می باشد. طی بررسیهای ژئوفیزیکی . ژئوشیمیایی که در قالب مطالعات پی جوئی در ورقه 100000:1 کاشان، بر روی اندیس کامو صورت گرف...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود