تعیین پوشش گیاهی و تفکیک گونه ها در مناطق جنگلی شهری با استفاده از تصاویر ابرطیفی

پایان نامه
چکیده

توزیع مکانی و فراوانی گیاهان شهری فاکتور کلیدی و موثر بر فرآیندهای بیوفیزیکی محیط زیست شهری از قبیل کیفیت آب و هوا، دما، رطوبت و بارش به شمار می رود. بنابراین با توجه به ارتباط پوشش گیاهی شهری و فرآیندهای بیوفیزیکی و اجتماعی سیستمهای شهری، نیاز به نقشه برداری و طبقه بندی گیاهان شهری به وضوح احساس می شود. در این زمینه سنجش از دور امکانات فراوانی برای نقشه برداری گسترده سطوح گیاهی فراهم نموده است. استفاده از تصاویر با توان تفکیک طیفی بالا- خصوصا در مناطق پیچیده و ناهمگن شهری- نه تنها دقت طبقه بندی های سابق را بهبود بخشیده بلکه امکان استفاده از مدلهای جداسازی طیفی در سطح زیرپیکسل را نیز فراهم می کند. یکی از انواع این مدلها، به منظور تجزیه یک پیکسل مختلط در محیط شهری، مدل جداسازی مکانی مبتنی بر آنالیز اختلاط طیفی است که پیکسل مختلط را به صورت ترکیب خطی بیش از دو مولفه طیفی خالص مدل می کند. این مولفه های طیفی خالص عضوهای پایانی نامیده می شوند که در مدل اختلاط طیفی متناسب با میزان حضورشان در پیکسل مختلط وزن دهی می شوند. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات طیفی تصویر hyperion با توان تفکیک مکانی 30 متر و 242 باند طیفی و اطلاعات مکانی تصویر worldview-2 با توان تفکیک مکانی 33/2 متر و 4 باندطیفی و روش تلفیق مبتنی بر جداسازی، تفکیک گونه های گیاهی شهری در سطح زیرپیکسل انجام شد. ابتدا تصویر worldview-2 با روشهای پیکسل مبنا و شیءمبنا طبقه بندی و نتایج حاصل از طبقه بندی با معیارهای overall accuracy و ضریب kappa مقایسه و ارزیابی شد. بهترین طبقه بندی مربوط به طبقه بندی شیءمبنا با دقت 100% بود. سپس درصدحضور کلاسهای موجود در پیکسل مختلط تصویر hyperion استخراج و با استفاده از مدل جداسازی، بازتابندگی کلاسها محاسبه شد. در نهایت اطلاعات مکانی و طیفی حاصل از مراحل پیشین، بر مبنای مدل اختلاط طیفی تلفیق شده و یک تصویر جدید با توان تفکیک مکانی تصویر worldview-2 و توان تفکیک طیفی تصویر hyperion ایجاد شد که در آن هم طبقه بندی گونه های گیاهی شهری در سطح زیرپیکسل انجام شده و هم شامل اطلاعات طیفی بالایی برای آنالیزهای بعدی گونه های گیاهی است. همچنین برای ارزیابی کارآیی روش در کاربردهای دیگر، سه آزمون با تعداد و نوع کلاسهای متفاوت طراحی و اجرا شد. نتایج روش تلفیق با استفاده از معیارهای rmse، ncc و relative error ارزیابی و تحلیل شد.

منابع مشابه

ارائه روشی شیء‌مبنا جهت طبقه‌بندی مناطق جنگلی با استفاده از تصاویر پلاریمتری رادار و ابرطیفی

جنگل به‌ عنوان یکی از منابع سخت تجدیدپذیر در محیط‌زیست به شمار می‌آید. کسب اطلاعات از این منابع، همواره مورد توجه سازمان‌ها و مدیران بخش‌های منابع طبیعی بوده است. سنجش‌ازدور به‌عنوان علمی قوی و تا حدودی مقرون‌به‌صرفه، توانایی در اختیار قرار دادن اطلاعاتی از قبیل نوع گونه‌های اصلی، تخمین زیست‌توده، شناسایی و طبقه‌بندی تک‌درختان و غیره را از منابع جنگلی دارد. نحوه بهره‌گیری تصاویر سنجش‌ازدوری به‌...

متن کامل

تفکیک طیفی گونه های مهم باغی با استفاده از شاخص های ابرطیفی و رویکردهای هوش مصنوعی

مطالعه انعکاس طیفی پدیده‌ها از طریق شاخص­ های طیفی امکان استفاده بهینه از دامنه وسیع طول‌موج‌های طیفی را در داده‌های ابرطیفی فراهم می‌کند. هدف از تحقیق، معرفی و ارزیابی عملکرد شاخص ­های طیفی در تفکیک گونه ­های غالب باغی در استان چهارمحال و بختیاری است. در این تحقیق 150 نمونه طیفی در محدوده 350 الی 2500 نانومتر، از گونه ­های انگور، گردو و بادام در انواعی از شرایط برداشت شد و پس از تصحیح اولیه، 3...

متن کامل

ارزیابی تغییرات پوشش گیاهی مناطق ۱۳گانه‌ی شهر مشهد با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست (۲۰۱۶-۱۹۸۷)

با استفاده از علوم جدید به ویژه سنجش از دور می­توان بررسی پوشش­های گیاهی منطقه وسیعی را درکوتاه­ترینزمان، کمترین هزینه و دقت بسیار بالا انجام داد. در این پژوهش برای بررسی تغییرات مساحت و کیفیت پوشش گیاهی مناطق ۱۳ گانه شهر مشهد با استفاده ازسنجنده هایOLI ,ETM,TM5 ,MSS , ماهواره لندست تصاویر مربوط به سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۱۰، ۲۰۰۴، ۱۹۹۸، ۱۹۹۲، ۱۹۸۷، تهیه گردیده است. بر...

متن کامل

بهبود برآورد درصد پوشش گیاهی در مناطق شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند مقیاسه

کیفیت زندگی در محیط شهری رابطه نزدیکی با وجود پوشش گیاهی دارد، رشد شهرها و مشکلات مربوط به محیط شهری برنامه ریزان را وادار به اجرای سیاست هایی برای ارتقای کیفیت محیط شهری کرده است. بنابراین تهیه نقشه پوشش گیاهی برای برنامه ریزی و مدیریت شهر امری حیاتی است. با توجه به پیچیدگی محیط شهری و پراکنده بودن پوشش گیاهی در این مناطق، برای تولید یک نقشه دقیق و قابل اعتماد از پوشش گیاهی این مناطق نیاز به ا...

15 صفحه اول

بررسی امکان‌پذیری برآورد مواد آلی خاک با استفاده از تصاویر ابرطیفی ‏هایپریون در مناطق ایوانکی و ارومیه

ماده آلی خاک یکی از حیاتی ­ترین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک است که میزان دی­اکسیدکربن هوا و گرمایش جهانی را تعدیل و نقش مهمی را در تشکیل خاکدانه طی مرحله خاکدانه­ سازی خاک ایفا می­ کند. به علاوه، ماده آلی خاک به طرز چشمگیری شرایط فیزیکی خاک را طی مدت زمان طولانی بهبود می­ بخشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه چهار مدل آماری رایج، دستیابی به مدلی بهینه برای برآورد مواد آلی خاک در منطقه ایوانکی ...

متن کامل

پایش تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از اطلاعات بارندگی و تصاویر ماهواره‌ای در شمال‌غرب ایران

بارندگی یکی از مهمترین عوامل تأثیر‌گذار بر پوشش گیاهی محسوب می‌گردد. امروزه از تصاویر ماهواره‌ای به‌طور گسترده‌ای برای پایش اثر نوسانهای بارندگی بر تغییرات پوشش گیاهی استفاده می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی رابطه تغییرات پوشش گیاهی و نوسانهای بارندگی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای NOAA AVHRR در طول سال‌های 2006-1982 می‌باشد. برای تهیه نقشه‌های بارندگی از روش پهنه‌بندی(distance weighting interp...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده نقشه برداری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023