مقایسه مضامین اجتماعی در اشعار عماد فقیه کرمانی و شاه نعمت الله ولی

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده علوم انسانی
  • نویسنده علی حبیبی
  • استاد راهنما محمد فولادی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1393
چکیده

در دوره هزار ساله شعر سرزمین ایران ،سده های هفتم وهشتم هجری بسیار درخشان است زیرا به جز سده ی چهارم که سده ی حکیم فردوسی بود،دیگر ادوار شعر وادب مانند سده هفتم وهشتم، نبود ظهور دو قله شعر یعنی سعدی ومولوی در قرن هفتم که غزل عارفانه وعاشقانه را به اوج رساندندوسرانجام ظهور حافظ در قرن هشت که جلوه تازه ای به غزل بخشید،خود بیانگر این موضوع است. شهرت این سه شاعربزرگ ضمن آنکه ارزش وعیار شعرفارسی رابالا برد موجب شد نظرعوام وحتی خواص به سوی این نامداران معطوف گردد وبزرگان دیگر ادب پارسی آن چنان که شایسته ایشان است شناخته نشوند .از جمله این بزرگان ،عماد فقیه کرمانی وشاه نعمت الله ولی کرمانی است که آثار این دو ،دربر دارنده تمام پیام های اخلاقی واجتماعی وسراسر درس عبرت ومعرفت است.هدف از پدید آوردن این رساله،آشنایی بانظریات دو شاعر در مورد مفاهیم اجتماعی است. نگارنده بامقایسه تفکرات این دو شاعر همچنین سعی بر نشان دادن نوع بیان آنها وتفاوت ها وشباهت های آنها داشته است این پژوهش به شیوه تحقیق کتابخانه ای انجام شده است .بدین صورت که ابتدا منابع معتبر باز شناسی وگرد آوری شده وپس از مطالعه، به روش فیش برداری مطالب مورد نیاز جمع آوری ومرتب شده وسپس با استفاده از فیشها،موضوعات طبقه بندی گردید ودر نهایت عنوان مطالب براساس حروف الفبا تنظیم شد .در بررسی آثار این دو شاعر به این نتیجه رسیده ایم که هردو به میزان قابل توجهی به مفاهیم اجتماعی نظر داشته اند اما سبک وشیوه بیان آنها باهم متفاوت است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه نعمت الله ولی

  الفت و تسلط کم نظیر شاه نعمت الله ولی با قرآن و معارف دینی امری مشهود است که نمود بارز آن در اشعارش به چشم می­خورد. در دیوان اشعار او مضامین و آموزه های قرآنی به وفور بافت می شود و به خاطر آشنایی زباد و احاطه فراوان وی بر آیات قرآن به شیوه­های مختلف ادبی (اقتباس، تضمبن، تلمیح، تشبیه، تحلیل، تمثیل و ... ) از آیات قرآن بهره برده است. این مقاله با هدف تحلیل کارکردهای آیات ...

متن کامل

بررسی چلوه های موسیقی بیرونی،درونی و کناری در غزلیات شاه نعمت الله ولی

هر شعری برای ایجاد تأثیر در مخاطب به موسیقی نیازمند است. موسیقی شعر در زیبایی سخن و تأثیر آن در رساندن مفهوم و پیام شاعر و نشان دادن احساسات و عواطف وی نقش اساسی بر عهده دارد. اهمّیّت موسیقی شعر در این است که خواننده و شنونده را در فضای عاطفی شاعر می برد و به شاعر کمک می کند تا منظور و حرف دل خود را بسیار گیراتر به شنونده برساند. این پژوهش به بررسی جلوه های موسیقی بیرونی، درونی وکناری، در غزلهای ...

15 صفحه اول

جلوه تلمیح در غزلیات عماد فقیه کرمانی شاعر قرن هشتم

چکیده هدف این پایان نامه پرداختن به تلمیح که یکی از مهمترین و پرکاربردترین آرایه های ادبی و جزو صنایع بدیعی است و باعث خیال انگیزی کلام و همچنین ایجاز در سخن می گردد، در غزلیات عماد فقیه کرمانی شاعر قرن هشتم می باشد . شاعر با استفاده از تلمیح و اکتفا کردن به یکی،دو،واژه که نشانه ی وسعت اطّلاعات و غنای فرهنگی خود اوست به خلق مضامین دست می زند و تداعی معانی ایجاد می کند و بر لطف و عمق شعر خویش...

کاربرد ادبی حرفِ الف در اشعار شعرایِ عارف (سنایی، عطار و مولوی)

آ، الف، ا، (همزه)، اوّلین حرفِ الفبای زبان فارسی و عربی است و نیز نخستین حرف از حروفِ جمّل و ابجد بوده و به ‌حساب جمّل نمایندة عدد یک است. الف، رمز برج ثور است. الف، در ادبیات عرفانی و کلامی و فلسفی، کنایه از ذات یکتای احدیّت، روح اعظم، عالَم تجرید و تفرید و سرِّ بیچون... است. حرفِ الف، به‌ واسطة شکل و جایگاه خاصّ و برخی از ویژگی های منحصربه‌فرد، یکی از پُرکاربردترین حروف در ساخت مضامین بکر و فضاهای شاعران...

متن کامل

موسیقی شعر عماد فقیه کرمانی

چکیده عماد فقیه کرمانی از شاعران قرن هشتم هجری قمری است. وی همچون معاصرانش: خواجوی کرمانی، سلمان ساوجی، کمال خجندی، ناصر بخارایی و ... در ردیف شاعران گروه تلفیق قرار می گیرد. این دسته از شاعران مضامین عاشقانه را با مضامین عارفانه در هم آمیخته اند. زبانِ شعری عماد فقیه در بسیاری موارد هنری، تصویری، نو و تازه است. شاعران، شعر را از گذشته ها تا کنون در هر زمینه و با هر انگیزه ای که سروده اند؛ موج...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}