بررسی تأثیر e-crm بر رضایت مشتریان گروه خودروسازی سایپا

پایان نامه
  • دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت
  • نویسنده احمد شفیعی سرمزده
  • استاد راهنما مهرداد حسن زاده
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1393
چکیده

با نگاهی اجمالی به دنیای فعلی که دنیای رقابت میان شرکتهای تجاری است در می یابیم آنچه باعث پیشی گرفتن شرکتها در این رقابت شده است توانایی آنها در ارائه محصولات بهتر در گستره وسیعتر و در کمترین زمان ممکن و جذب و حفظ مشتریان وفادار به سازمان است .در این میان crm می تواند قابلیت و توانایی موثری در مدیریت ارتباط با مشتری ایجاد نماید و سازمان توسعه یافته ای را با رهبری صحیح استراتژی موثر و فرهنگ سازمانی آماده نماید . با وجود این همگام با پیشرفتهای صورت گرفته در فناوری ارتباطات و اطلاعات ، محرکهای درون سازمانی ، صرفه جویی در هزینه و رشد تجارت الکترونیکی سازمانها را به سمت استفاده از یک راهکار مناسب جهت جذب،حفظ و وفادار نگه داشتن مشتریان سوق می دهد که این امر باعث بروز فناوری جدیدی به نام e-crm گردیده است . هدف از انجام این تحقیق تعیین تاثیر e-crm بر رضایت مشتریان می باشد، در این تحقیق از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی استفاده شده است و جامعه آماری آن، مشتریان گروه خودروسازی سایپا تهران می باشد که از این تعداد 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شده اند . برای بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون های همبستگی و تحلیل واریانس در نرم افزار آماری spss22 استفاده گردید و نتایج تحقیق مشخص گردید که فرضیه اصلی وکلیه فرضیه های فرعی تحقیق با اطمینان 95 درصد تایید گردیدند یعنی e-crm بر رضایت مشتریان تاثیر دارد و همچنین اعتماد، تعهد، کیفیت خدمات و رسیدگی به شکایات بر رضایت مشتریان تاثیر دارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رویکرد گروه خودروسازی سایپا در خصوص استانداردهای 85‌گانه‌ی خودرو

از شهریورماه سال 1396 و با ابلاغ استانداردهای جدید 85‌گانه از سوی سازمان ملی استاندارد ایران به خودروسازان طی دو مرحله، می‌باید تطبیق تولیدات با استانداردهای جدید صورت گیرد. از دی‌ماه 1396 تا دی‌ماه 1397 تطبیق با استانداردهای 63‌گانه مدنظر بوده و از د‌ی‌ماه 1397 تا دی‌ماه 1398 می‌باید تطبیق با 22 استاندارد باقی‌مانده محقق شود تا در فرایند تمدید مجوز شماره‌گذاری خودروهای تولیدی توقفی ایجاد نشود....

متن کامل

بررسی تاثیر عوامل خدمات پس از فروش در رضایت مشتریان، با استفاده از مدل تترا‌کلاس(مطالعه موردی گروه خودرو‌سازی سایپا)

Today the automotive industry as one of the high industries and have a lot of income for Owen countries, also each compony have much attention to it. Also attracting the customers, inside and outside the erea of country for automobile companies, have a severe competition for their. The purposes of this research, analysis and evaluation of services element Siapa after sale services in Shiraz. W...

متن کامل

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت‌ اجتماعی در شرکت خودروسازی سایپا

سازمان‌ها از اجزای مهم و بنیادین پیکرة جامعة امروزی‌اند و به دلیل رشد و توسعة نقش آن‌ها در جامعه، مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها اهمیت روز‌افزونی یافته است. هدف از این پژوهش بررسی میزان تأثیر مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی دنیسون بر ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها در شرکت خودروسازی سایپاست. در فرایند پژوهش 127 پرسشنامه جمع‌آوری شد که روایی آن از طریق پانل صاحب‌نظران (خبرگان و نخبگان) و پایایی آن ...

متن کامل

بررسی کیفیت خدمات فروش و اثر آن بر رضایت مشتریان؛مطالعه موردی شرکت سایپا

Concepts of service quality and customer satisfaction as the most important problem in the theory and practice of marketing concepts are The article seeks to develop a scale to measure service quality and customer satisfaction is of SAIPA And creating a structural model of the relationship between the variables is tested. The research Saipa customers and employees have been The sampling was don...

متن کامل

شبیه سازی سیستم مدیریت پالت با رویکرد تقسیم مخاطره ( مورد مطالعه : زنجیره تامین گروه خودروسازی سایپا)

مدیریت پالت‌ها در صنایعی که زنجیره تامین آن‌ها وابستگی زیادی به پالت دارد، به عنوان یکی از بخش‌های لجستیک مطرح می‌شود. سیستم مدیریت پالت‌ها سیستمی است که به منظور تحویل پالت‌های مورد نیاز تامین‌کنندگان در زمان و مکان مناسب در صنایع پالت محور طراحی می‌شود. اندازه جریان سیستم مدیریت پالت، میزان پاسخگویی سیستم، زمان سیکل چرخه هر پالت به عنوان شاخص‌های مهم در اندازه‌گیری عملکرد این سیستم‌ها مطرح هس...

متن کامل

تبیین نقش انعطاف پذیری تولید در کلاس جهانی مطالعه موردی: گروه خودروسازی سایپا

یکی از عمده­ترین ریسک‏های تجاری بنگاه­های تولیدی و خدماتی درکلاس جهانی، ریسک عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. برای پاسخ گویی به نوسانات تقاضا، تغییر ظرفیت یکی از راهکارهای پرهزینه­ای است که برخی سازمان‏ها درپیش می گیرند. افزایش ظرفیت درمواقع افزایش تقاضا ضمن اینکه مستلزم تحمیل هزینه­های ایجادی می‏شود، باکاهش تقاضا منجر به ظرفیت بلااستفاده و سرمایه راکد خواهد شد. کاهش ظرفیت در مواقع کاهش تقاضا نی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023