× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تاثیر مورفولوژی فاز تقویت کننده بر چگالش و ویژگی های مکانیکی کامپوزیت های سرامیکی پایه دی بورید زیرکونیم

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی مکانیک

دانشجو : مهدی شاهدی اصل

استاد راهنما : مهدی قاسمی کاکرودی

سال انتشار:1394

کلمات کلیدی : دی بورید زیرکونیم- کاربید سیلیسیم- نانو کربن- تاگوچی- مورفولوژی- ویژگی های مکانیکی-

چکیده

سرامیک های دی بورید زیرکونیم، کامپوزیت های تقویت شده با کاربید سیلیسیم و همچنین به همراه افزودنی نانو کربن در دماها، زمان ها و فشارهای گوناگون با فرآیند پرس گرم ساخته شدند. ساخت سرامیک دی بورید زیرکونیم چگال حتی در دمای 2000 درجه سانتی گراد شدنی نیست، زیرا وجود ناخالصی های اکسیدی موجب رشد افراطی دانه ها و بروز اخلال در زدایش تخلخل ها می شوند. افزودن کاربید سیلیسیم و اختلاط مناسب مواد اولیه، نقش به سزایی در جلوگیری از رشد افراطی دانه ها داشت. دمای فرآیند، مهم ترین متغیر در ساخت سرامیک های دی بورید زیرکونیم بود. با افزودن کاربید سیلیسیم، فشار اعمالی به عنوان مهم ترین متغیر فرآیند برگزیده شد. با اضافه شدن اندازه افزودنی کاربید سیلیسیم به جمع متغیرهای فرآیند، هر دو عامل دما و فشار دارای اهمیت شدند. افزودنی نانو کربنی با مورفولوژی های گوناگون منجر به دست یابی به کامپوزیت هایی نزدیک به چگالی نظری شد. بالاترین چقرمگی شکست به کامپوزیت تقویت شده با نانو گرافیت تعلق داشت.

منابع مشابه

این مقاله به فرآوری، چگالش و بررسی ریزساختاری نانوسرامیک فوق دما بالای دی‌ بورید زیرکونیم (بدون بکارگیری افزودنی‌ها و فازهای تقویت‌ کننده) ساخته شده به روش پرس گرم پرداخته است. با طراحی آزمایش‌ها به روش تاگوچی، متغیرهای فرآیند پرس گرم (دما، زمان و فشار) مورد تحلیل آماری قرار گرفت و شرایط چگالش بهینه‌سازی شد. در این راستا، سه متغیر یاد شده در سه سطح مورد بررسی قرار گرفت اما بر خلاف پژوهش‌های پیش...

نانوذرات زیرکونیم دی بورید (zrb2) با فرآیند سل-ژل از ژل تغلیظ شده zr(oh)4 با استفاده از سیتریک اسید (c6h8o7) و بوریک اسید (h3bo3) به عنوان یک پیش ماده تهیه شد. فرآیند سل-ژل سیترات، که شامل مخلوط کردن یون های در مقیاس اتمی است با استفاده از لیگند های متفاوت بر واکنش هیدرولیز و در نهایت شکل گیری فاز خالص از نمونه تاثیرگذار است. نتایج تجربی نشان داد که ذرات واکنش نداده را می توان به طور کامل با مق...

در این پژوهش تغییر ریز ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت درجای آلومینیم 5083 با مقادیر 1 و 5 درصد حجمی دی بورید تیتانیم مورد بررسی قرار گرفته است. مشخص شد که با انجام فرآیند اکستروژن داغ یکنواختی توزیع ذرات تقویت کننده دی بورید تیتانیم بیشتر شده و از کلوخه ای شدن ذرات در مقایسه با ساختار ریختگی کاسته می شود. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که این ذرات در کامپوزیت 1 درصد حجمی، تقریبا کروی ...

توسعه سرامیکهای دما بالا (uhtc) در دهه اخیر گسترش فراوان یافته و این امر نیز خود سبب توسعه تجهیزات هوا فضا شده است. یکی از مهمترین اجزاء این سرامیکها عناصر گروه iv و فلزات انتقالی نظیر zrb2 و hfb2 هستند، که به علت نقطه ذوب بالا نزدیک به 3200 درجه سانتیگراد و علاوه بر این مدول الاسیسته بالا، هدایت حرارتی بالا و .. را نیز فراهم می سازند، هرچند مقاومت به اکسیداسیون در دمای بالا این ترکیبات چندان م...

کامپوزیت‌های دما بالای دی‌بورید زیرکونیم-کاربید سیلیسیم تقویت شده با مقادیر متفاوت افزودنی نانو گرافیت (0، 5/2، 5، 5/7 و 10 درصد وزنی) با روش تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای تولید و برای تعیین تاثیر نانو ورقه‌های گرافیتی روی رفتار چگالش کامپوزیت بررسی شدند. تفجوشی پلاسمای جرقه‌ای در دمای 1900 درجه سانتی گراد به مدت زمان 7 دقیقه و با اعمال فشار 40 مگاپاسکال، به ساخت کامپوزیت چگال دی‌بورید زیرکونیم-کاربید...