بررسی تدابیر پیش گیری وضعی از وقوع قتل عمد (مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه1386-1390)

پایان نامه
چکیده

هدف از تهیه این پژوهش بررسی تأثیر مولفه های پیشگیری وضعی بر وقوع قتل درشهر کرمانشاه می باشد چرا که قتل عمد در هر جامعه ای همیشه بعنوان یکی از مسائل اجتماعی و انتظامی مطرح و در گذشته و حال منشاء خسارات مالی و جانی فراوانی بوده و بیشترین توان پلیس و دستگاه های مرتبط در برخورد و جلوگیری از این معضل اجتماعی را به خود اختصاص داده است لذا اهمیت این امر موجب شد موضوع این پژوهش را بررسی تأثیر و پیشگیری وضعی بر وقوع قتل عمد قرار دهیم. جهت تدوین چارچوب نظری تحقیق ضمن مطالعه پژوهش های داخلی مرتبط با موضوع از تجارب و نظریات پژوهشگران برجسته خارجی نیز استفاده شد، جامعه آماری این پژوهش به دو بخش کارشناسان انتظامی و کارشناسان حقوقی تقسیم شده اند که شامل 30 نفر از کارشناسان انتظامی و 30 نفر از وکلای پایه یک و اساتید و مشاوران حقوقی می شود که از طریق روش نمونه گیری ساده انتخاب گردیدند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی و توصیفی بود که ازطریق توزیع پرسشنامه که شامل دو پرسشنامه شماره یک (وضعیت مطلوب) و پرسشنامه تکمیلی (وضعیت موجود) اطلاعات لازم در جهت آزمون فرضیه ها جمع آوری و در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی و از طریق الگوهای آماری مناسب، فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته اند که از آزمون پارامتر یک t تک نمونه ای و فریدمن بهره گرفته شد که در نهایت تمامی فرضیه های پژوهش به نوعی مورد تأیید جامعه آماری قرار گرفت و براساس آزمون فریدمن بین اولویت بندی مولفه های پیش گیری وضعی در وضعیت مطلوب و وضعیت موجود شهر کرمانشاه اختلاف وجود دارد.

منابع مشابه

بررسی تطبیقی قتل عمد و غیرعمد در حقوق ایران و انگلیس

: قتل عمد و به ویژه مجازات های آن که از سنگین ترین مجازات های کیفری در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس می باشد از جمله جرائم کلان و مهم تلقی می گردند که هر یک از دو نظام فوق با اتخاذ قوانین و مقررات متفاوتی سعی بر آن داشته اند از ارتکاب این جرم جلوگیری نمایند که متأسفانه علی رغم تلاش های صورت گرفته هنوز هم مردم شاهد وقوع آن می باشند. در نظام حقوقی ایران قانونگذار بدون توجه به سنگینی مجازات قتل عمد...

مطالعه تطبیقی پیشگیری از تروریسم در ایران و اسناد بین المللی

با توجه به گسترش روزافزون پدیده تروریسم در دنیا بویژه پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر 2001، جامعه جهانی ضرورت مبارزه شدیدتر و موثرتر با این پدیده را احساس نمود و در این راستا اقدام به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع تروریسم نموده است . به عنوان مثال سیزده سند بین المللی مرتبط با تروریسم به تصویب جامعه جهانی رسید . در این تحقیق تلاش شده تا در خصوص تدابیر پیشگیرانه (اجتماعی و وضعی)...

بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مرتبط با وقوع نوع قتل در استان آذر‌بایجان‌شرقی در سال‌های 93-1390

هدف از مطالعه حاضر، تعیین رابطه بین عوامل اجتماعی و اقتصادی با ارتکاب نوع قتل در بین زندانیان محکوم به قتل در استان آذربایجان­شرقی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه زندانیان مرد و زن استان آذربایجان­شرقی طبق آمار گزارش شده مسئولین اداره کل زندان­های استان می‌باشند که به جرم قتل عمد در سال­های 93-1390 در زندان­های استان آذربایجان­شرقی محکوم و تحمل حبس می‌نمایند و تعداد آن­ها 107 نفر مرد و 13...

متن کامل

بررسی ظرافت‌های بلاغی تربیتی آیه 32 سوره مائده در پیشگیری از وقوع جرم قتل عمد

حفظ جان و تمامیت انسان از دیرباز مورد توجه بشر بوده و عقوبات شدید، لا یتغیر و کاملاً جدی را برای متجاوزان به تمامیت جسمانی انسان در نظر گرفته‌اند.دین اسلام که به عنوان آخرین و کامل‌ترین ادیان، از سوی خداوند برای هدایت بشر و ایجاد زندگی مطلوب و توأم با آرامش، امنیت و عدالت فرستاده شده، به این نکته مهم توجه داشته و بارها بر آن تأکید کرده است. مثلاً در آیه 32 مائده ...

متن کامل

سیمای جنایی قتل های عمدی در شهرستان ساوجبلاغ

زمینه و هدف: در قتل عمد علاوه بر صدمات جدی به قربانیان مستقیم، نزدیکان، دوستان، گسترش شایعه یا پخش آن از طریق وسایل ارتباط جمعی، امنیت و سلامت روانی جامعه را به خطر می­اندازد و نظم اجتماعی را تضعیف و موجب هراس جامعه می­شود. لذا هدف این پژوهش ترسیم سیمای جنایی قتل‌های عمد در شهرستان ساوجبلاغ می باشد. روش‌شناسی: ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ با روش توصیفی از میان پرونده‌های قتل که...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

کلمات کلیدی

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}