بررسی فقهی و حقوقی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

پایان نامه
  • دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
  • نویسنده محمدعلی قاسمی
  • استاد راهنما جمشید معصومی
  • سال انتشار 1393
چکیده

سند تحول بینادین در آموزش پرورش با اتکا به آموزه های قرآن، منویات مقام معظم رهبری ، اسناد بالادستی ازجمله، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)،سند چشم انداز بیست ساله (افق 1404 هجری و شمسی)، نقشه جامع علمی کشور و... تنظیم شده است تا براین اساس مبانی فکری دینی و چارچوب عملی و رفتاری مبتنی بر حقیقت ، عقلانیت و منطق در افراد جامعه نهادینه شود . در این پژوهش سعی بر این بوده است تا با بررسی ابعاد فقهی و حقوقی در بخشهای مختلف سندمن جمله پرداختن به اموربایدهاونبایدهای(ایدئولوژی)حاکم برفرایندآموزشی وتربیتی،عدالت آموزشی وحق آموزش،اخلاقیات،توجه به احکام دینی،رعایت حقوق فردی واجتماعی،ممنوعیت تبعیض برای افرادجامعه دریادگیری،راه رابرای دوست داران امر پژوهش دراین زمینه تااندازه ای هموارسازیم.در ضمن تدبیر در پیرامون الزامات مدیریتی تحول بنیادین،مجموعه ای ازبرنامه ریزی،سازماندهی،هدایت ورهبری، نظارت و کنترل تحول آموزش و پرورش،زمینه ای را فراهم خواهد کرد که امکان دستیابی به اهداف تحولی تسریع وتسهیل شودوباکسب حداکثر بهره وری خواهیم توانست اثربخشی وکارآمدی حرکت تحولی راارتقاءببخشیم . کلمات کلیدی : سند- تحول-فقه-تربیت-تحول بنیادین-آموزش و پرورش-حیات طیبه- هویت

منابع مشابه

بررسی تطبیقی رویکرد سند ۲۰۳۰ و سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران به عدالت آموزشی جنسیتی

در قرن اخیر، یکی از مهم­ترین آرمان­های جوامع در بحث آموزش، نیل به عدالت آموزشی می­باشد. با توسعه­ نقش زنان در فعالیت­های اجتماعی، جنس و جنسیت به چالش­برانگیزترین زمینه­ عدالت آموزشی بدل شده است. در نظام حقوقی ایران، سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران و در عرصه­ بین­المللی سند 2030، اسناد شاخص در بحث عدالت آموزشی می‌باشند. در تحقیق پیش‌رو، گ...

متن کامل

بررسی تربیت دینی با توجه به اسناد تحول در آموزش و پرورش

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل مهم ترین و با ارزش ترین اسناد بالادستی در زمینه پرداختن به امر تربیت دینی انجام شد. مطالعه با شیوه تحلیل اسنادی صورت گرفت. جامعه آماری شامل سه سند اصلی "سند مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران"، "مصوبه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش" و "سند تحول راهبردی در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران" بودکه محتوای هر سه سند...

الزامات مدیریتی تحول بنیادین در آموزش و پرورش

پس از تصویب «سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش» و تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی، این سند تحول آفرین جهت اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده است. بی شک، تدارکِ سازوکارهای تحولی در سازمان بزرگ و گسترده آموزش و پرورش نیازمند «مدیریت کارآمد و اثربخش» است تا بتواند با استفاده حداکثری از امکانات و منابع موجود و برقراری تعامل فعال و اثربخش با ارکان سهیم و مؤثر در فرایند تحول، زمینه تحقق اهداف ...

متن کامل

زیر ساخت های فلسفی اسناد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور

امروزه آموزش و پرورش به عنوان مهمترین نهاد متولی تربیت در هر کشوری مورد توجه است. نظام آموزش و پرورش ایران که بخش عظیم آن وارداتی و تلقیدی می باشد نیازمند تحول است در این راستا پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری و در راستای دستیابی به اهداف آموزش و پرورش در افق 1404، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را در تاریخ 5/7/1390 به تصویب رسید. از آنجا که زیر ساخت های فلسفی حاکم بر سند تحول بنیادین یکی از مهمتر...

تحلیل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از نظر میزان اهمیت به یادگیری سازمانی

مقدمه: نظام آموزش و پرورش از بزرگ ترین و گسترده ترین سیستم های درون هر جامعه ای است که سرنوشت آن جامعه را در بلندمدت تعیین می کند. ضرورت آموزش نیروی انسانی هنگامی آشکار می شود که به این حقیقت توجه داشته باشیم که توسعه مستلزم پرورش نیروی انسانی کیفی و با صلاحیت می باشد. در سند تحول بنیادین، معلم به عنوان موثرترین عنصر یاد شده است. با در نظر گرفتن تغییرات در تعلیم و تربیت، فراگیری مهارت های جدید ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}