بررسی فرهنگ پلیس در پیشگیری از جرم

پایان نامه
چکیده

نیاز به مقابله با جرم قدمتی دیرینه و همسان با تمدن بشر دارد . هر چند جرم به نوبه ی خود برای جامعه مفید است اما مسئله ای است که دربردارنده هزینه و موضوعی نگران کننده که همه ی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد بنابراین برای مهار آن نیاز به یک راهبرد منسجم و اثر بخش است بنظر می رسد پیشگیری از جرم از اصلی ترین بخش های ا ین راهبرد است که در بسیاری از نقاط جهان هزاران نفر از مقامات ، کارشناسان را برای یافتن راه حلی در خصوص پیشگیری از جرم را به خود مشغول نموده است که بلکه بتوانند راه حل هایی را برای کاهش جرائم پیدا کنند . به منظور تحقق این امر طبق سیاست های حاکم هر کشور و قوانین موضوعه یکسری نهادها و سازمان ها برای پیشگیری از جرم مشخص شده اند که در میان این نهادها ، سازمان پلیس یکی از آن ارگانهاست که ضروری ترین وظیفه خود را پیشگیری از جرم می داند

منابع مشابه

نقش پلیس در پیشگیری از جرم با تاکید بر مشارکت مردم

چکیده پیشگیری پلیس با تأکید بر مشارکت مردم که نوعی پیشگیری اجتماعی است با تمرکز پلیس بر روی علل و عوامل اجتماعی موثر در وقوع جرم و شناخت آنها جهت درک صحیح از وضعیت محیط اجتماعی با تکیه بر تعامل گسترده با آحاد مردم جهت مبارزه ریشه ای با جرم و ناهنجاری حاصل می شود امروزه نیروی پلیس در کشورهای پیشرفته، دوره اقتدار گرای خود را پشت سر گذاشته و وارد دوره جامعه گرایی شده است دراین دوره پلیس در جهت ب...

15 صفحه اول

نقش پلیس به عنوان یکی از سازمانهای مجری عدالت کیفری در پیشگیری از وقوع جرم

چکیده: فقدان ارزشی که بتواند آموزه های پیشگیرانه را در اقدامات پلیسی اجرایی کند و زمینه همکاری پلیس و سایر نهادهای مسئول را در امر پیشگیری از جرم فراهم آورد موجب شده است که اقدامات پلیس بیشتر جنبه سنتی به خود گرفته و غالبا جنبه خشونت آمیز به خود بگیرد در مطالب ارائه شده در این پایان نامه سعی بر آن شده که با به کارگیری نظریه های مختلف گفته شده در زمینه پیشگیری از جرم که بر مبنای امور پلیسی بنا ...

مدیریت پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران

در مدیریت دانش پیشگیری از جرم، منابع علمی و گزارش پرو ژههای اجرایی پیشگیری وضعی از جرم گردآوری، سازماندهی و تسهیم میشوند. سؤالی که مطرح میشود اینکه به چه دلایلی مدیریت دانش پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران ضروری است و این دانش در ساختار پلیس ایران چگونه مدیریت میشود؟ پلیس ایران سازمان دولتی، سلسله مراتبی و متمرکز است. در این قبیل ساختارها، ارتباطات شبکهای و افقی محدود بوده و ابتکار عمل در...

متن کامل

نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان بزه دیده از منظر جرم شناسی

ناهنجاری ها و جرایم اجتماعی در تمام اعصار و جوامع وجود داشته است لیکن در برخی از شرایط با گسترش دامنه آنها معضلاتی ایجاد می شود که تداوم حیات اجتماعی را با خطر مواجه می کند. بروز این مسأله در جامعه ای که دارای فرهنگ غنی دینی و اخلاقی در حوزه زندگی فردی و اجتماعی است قابل تامل و دقت بیشتری می باشد. علائم هشدار دهنده ای نظیر افزایش نرخ ارتکاب جرایم با توجه به رشد جمعیت، افزایش تنوع جرایم، کا...

15 صفحه اول

تأثیر اقدامات ترمیمی پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم با نقش میانجی اعتمادسازی (مورد مطالعه: کلانتری‌های استان قم)

زمینه و هدف: عدالت ترمیمی پاسخ و واکنشی است به بزه که بر ترمیم و جبران خسارت‌های بزه‌دیده تأکید و تمرکز داشته و بزهکار را نسبت به آسیب و خساراتی که بوجود آورده مسئولیت‌پذیر می­نماید. برای تحقق چنین رویکردی، توجه به متغیر­های تأثیرگذار بر ارتقاء اقدامات ترمیمی پلیس ضروری است. لذا هدف از انجام این پژوهش، شناسایی میزان تأثیر اقدامات ترمیمی پلیس بر پیشگیری اجتماعی از جرم با نقش میا...

متن کامل

پلیس ترمیمی و پیشگیری از تکرار جرم

بررسی الگوی پلیس ترمیمی در راستای تحولات اخیر در سیستم های عدالت کیفری و مطرح شدن الگوی عدالت ترمیمی در دنیا، انجام گرفته است. الگویی که مورد توجه نهادها و انجمن های بین المللی همچون سازمان ملل متحد، شورای اروپا، انجمن بین المللی حقوق کیفری، جامعه بین المللی جرم شناسی، جامعه بین المللی دفاع اجتماعی و سیاست جنایی انسان گرا، بنیاد بین المللی کیفری و زندان و... قرار گرفته و همایش های مختلفی برای ب...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

کلمات کلیدی

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}