نام پژوهشگر: فائزه نعمتی

تاثیر سیلاب داده در مقابل ت.جه از طریق مهارت شنیداری بر روی گرامر شفاهی فراگیران پیش متوسطه eflایرانی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1391
  فائزه نعمتی   خلیل مطلب زاده

the present study was conducted to investigate the effect of implicit focus on form through input flooding and the effect of noticing, explicit focus on form on linguistic accuracy. to fulfill the purpose of the study, 86 iranian pre-intermediate efl learners of one of the language institutes were chosen by means of administering ket as the homogeneity test. these learners were pretested through a structured interview to check their current accuracy level regarding the oral production of five structures. based on the results of the pretest, four matched groups, one as the control group and the others as experimental groups, were formed. then, the four groups were provided with tasks through listening about the aimed structures in the study. of course, the experimental groups were provided with focus on form implicitly and explicitly through input flooding and noticing, while the control group was not provided with them. after twenty sessions of treatment, each ninety minutes, the four groups were post tested through another structured interview. the data obtained from instruments used in the present study indicated that the instructional treatment, input flooding, did not have a significant effect on the acquisition of the target forms. the scores of the participants demonstrated that the second and third experimental groups outperformed the control group in terms of the average accuracy gains. the analyses of the data were done through the analysis of variance (anova). finally, it was concluded that implicit focus on form through input flooding combined with explicit focus on form, noticing, can lead to higher accuracy in oral production in comparison to input flooding, implicit focus on form.