نام پژوهشگر:

مهری قبادی

مبانی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و روایات
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده الهیات 1392
    مهری قبادی     صمد عبدالهی عابد

مکتب اسلام، به گواهی تاریخ یکی از موفق ترین و کارآمد ترین مکاتب برای بنیان نهادن یک جامعه ی سالم به شمار می رود و در اقتصاد نیز از مکاتب ساخته ی دست بشر، پر توفیق تر و کار آمد تر است. الگو ها و مبانی ای که قرآن کریم برای حل مشکلات پیشنهاد می دهد، همواره توانسته است جامعه را از بحران های تاریخی، سیاسی، اقتصادی، و... برهاند و به سمت کمال رهنمون سازد. بنابراین در این پژوهش سعی شده است تا با الهام گیری از قرآن مجید برای تحقق اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب (دامت برکاته) پیشنهاد دهنده ی اجرای این مدل در فضای اقتصادی کشور بوده اند، قدم کوچکی برداشته شود انشاءالله. از جمله مواردی که در پایداری و بقای جامعه تأثیر بسزایی دارد، وجود اقتصاد پویای جامعه است. اگر مسائل اقتصادی در یک جامعه ای از وضعیت سالم، عادلانه و رو به رشد برخوردار باشد، می توان گفت به سلامت دیگر بخش های جامعه نیز منجر خواهد شد. خداوند بزرگ انجام فعالیت های اقتصادی را مایه ی قوام اجتماع قرار داده است. و پیشنهادهایی هم چون؛ بهره برداری از دانه های روغنی، بهره وری از زنبور عسل، استفاده ی بهینه از آب های گوناگون، بهره برداری از زمین، و... برای رونق اقتصادی مطرح کرده است. و عواملی چون؛ ربا، رشوه، بیکاری، مصرف گرایی، گناه و ناسپاسی، احتکار، تبذیر، و... را از مشکلات اقتصادی یک جامعه می داند. در حال حاضر بحران های اقتصادی، بسیاری از کشور های بزرگ دنیا را در سراشیبی سقوط قرار داده است و اقتصاد مبتنی بر سرمایه داری لیبرال نیز نتوانسته است پاسخگوی نیاز های اساسی مردم باشد و تولید کالاها به شکل بیمار گونه به سمت مصرف گرایی محض رفته است که زمینه های اتلاف سرمایه های بشری را فراهم آورده است. اقتصاد مقاومتی که در رویارویی و تقابل با اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد وابسته و مصرف کننده قرار می گیرد، می تواند راه حل خوبی برای از بین بردن این بحران ها باشد. اقتصاد مقاومتی مبتنی بر مبانی نورانی قرآن کریم و اقتصاد اسلامی می باشد، و با تکیه بر آن می توان از مشکلات اقتصادی عصر حاضر رهایی جست. کلید واژه ها: اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، قرآن، روایات

ارزیابی کاربرد سدیم لوریل اتر سولفات و کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید در شستشوی پارچه های پنبه ای تاریخی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر اصفهان - دانشکده حفاظت، مرمت اشیاء و ابنیه تاریخی 1392
    مهری قبادی     مجید مرتضوی

بااینکه موضوع پاکسازی و شستشوی بافته ها و منسوجات تاریخی در حوزه حفاظت و مرمت زمان زیادی است که مطرح شده اما همچنان مبحث مهم و چالش بر انگیزی در این حیطه است. بسته به ویژگی های متفاوت شویندهها، فرمولاسیون آنها برای پارچه های گوناگون، متفاوت خواهد بود. شوینده های صنعتی و تجاری به دلیل دارا بودن مواد افزودنی گوناگون و نیز تغییر فرمولاسیون در طول زمان، فاقد شرایط لازم و مطلوب جهت استفاده در حوزه حفاظت و مرمت می باشند. انتخاب شوینده متناسب با شرایط آثار پارچه ای و ویژگی های فیزیکی آنها با اثر پاک کنندگی مناسب؛ بدون آسیب رساندن به پارچه و عدم ایجاد اثر سوء در دراز مدت بر الیاف منسوج بایستی در دستورکار حفاظت گر قرار گیرد. در این راستا دو ماده فعال سطحی رایج در ترکیب شوینده ها، سدیم لوریل اتر سولفات (ماده فعال سطحی آنیونی) و کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید (ماده فعال سطحی غیریونی)، مورد پژوهش قرار گرفت و کوشش شد با بررسی معایب و مزایای این دو ماده در ترشویی پارچه پنبه ای تاریخی، کارآیی آنها مورد ارزیابی قرار گیرد. در راستای دستیابی به این هدف، لازم است قابلیت پاکسازی و تأثیرات تخریبی شان در پاکسازی پارچه پنبه ای ارزیابی شود. روش پژوهش براساس تحلیلی- مقایسه ای و شیوه گردآوری داده ها از طریق آزمایش های مربوطه نظیر ثبت طیف atr-ftir، تعیین میزان مقاومت کششی، سنجش رنگ و ... بوده است. پارچه های پنبه ای پیرسازی شده توسط شوینده حاوی ماده فعال سطحی مورد نظر شسته شدند و قبل و بعد از شستشو مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که هردو ماده از قدرت شویندگی مناسبی برخوردار بوده و در شستشوی پارچه های تاریخی پنبه ای قابل استفاده هستند