نام پژوهشگر:

حمید رحمانی

عدالت اجتماعی و نفی تبعیض در سیره نبوی(ص)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام - دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی 1390
    حمید رحمانی     محمد رضا جباری

عدالت اجتماعی و جلوگیری از تبعیض های ناروا، از اهداف و نیازهای اساسی جامعه انسانی است که در اسلام به عنوان دین کامل و پاسخگوی نیازهای بشر، در سیره اجتماعی پیامبر(ص) تبلور یافته است. اساساً یکی از هدف های مهم رسالت پیامبر(ص) و مأموریت او، اجرای عدالت اجتماعی بوده است. بیشتر مردم به طور طبیعی و فطری قادر به درک وضعیت رفتارهای عادلانه و ناعادلانه و تمایز قائل شدن میان این دو وضعیت هستند. با این همه، به دلیل اهمیت و نقش محوری عدالت اجتماعی در سرنوشت فردی و اجتماعی، در متون دینی و سنت و سیره به روشنی مفهوم عدالت شناسانده و نمایانده شده و شاخصه های آن نیز بیان شده است. تلاش های پیامبر(ص)برای تغییر مسیر جامعه به سوی عدالت، در زمانی آغاز شد که ظلم و تبعیض سکه رایج بود و شعاع جاهلیت نه تنها جزیره العرب بلکه سراسر جهان آن روز را در برگرفته بود. در جزیره العرب عدالت اجتماعی مصداق روشنی نداشت و قوانین ظالمانه و تبعیض آمیز حاکم بود. در سیره نبوی(ص) عدالت اجتماعی در ابعاد و حوزه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و قضایی ایجاد شد. با بررسی سیره اجتماعی پیامبر(ص) درمی یابیم که تلاش آن حضرت این بود که در همه ابعاد و زوایای جامعه اسلامی عصر بعثت، عدالت اجتماعی را رعایت و نهادینه کند. پیامبر(ص) باتوجه به ظرفیت های موجود در جزیره العرب، در تحقق عدالت اجتماعی و نفی تبعیض گام برداشت و در این راه از ابزارهایی جمعی و متناسب با آن استفاده کرد. در این پژوهش سعی بر این است تا با تبیین و تحلیل سیره اجتماعی پیامبر(ص) و نشان دادن مصادیق آن، به منطق و سبک رفتاری آن حضرت در رابطه با عدالت و نفی تبعیض دست یابیم.

تأثیر میکرو سیلیس و نانو سیلیس بر روی عملکرد بتن خود تراکم در برابر تهاجم اسید سولفوریک
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده فنی 1391
    علی هندی     داود مستوفی نژاد

مواد جایگزین سیمان از جمله میکرو سیلیس و نانو سیلیس با مصرف هیدروکسید کلسیم می توانند باعث کاهش خوردگی بتن به وسیله ی حمله ی اسید سولفوریک شوند. همچنین استفاده از این مواد جایگزین باعث کاهش نفوذپذیری بتن در شبکه ی سیمانی می شود و در نتیجه بتنی مقاوم تر به حمله ی اسید تولید می شود. از آنجا که دوام، عامل اصلی در پدید آمدن بتن خود تراکم است، خوردگی این بتن در فاضلاب ها به علت تهاجم اسید سولفوریک سدی بزرگ در رشد روزافزون این بتن است. با توجه به این مطالب در این پژوهش عملکرد بتن خود تراکم، در محیطی اسیدی با استفاده از میکرو سیلیس و نانو سیلیس بررسی شده است. ده طرح اختلاط به صورت جداگانه و ترکیبی از میکرو و نانو سیلیس ساخته شد و نتایج حاکی از عملکرد مناسب تر ترکیب %5 میکرو سیلیس و %1 نانو سیلیس به صورت همزمان می باشد.

بررسی سطوح عملکرد لرزه ای قاب های فولادی حاوی بادبند زیپی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده فنی 1391
    سروش اردشیری     عبدالرضا زارع

چکیده در قاب های بادبندی شورن و در محدوده بارهای غیر خطی بادبند فشاری دچار کمانش شده و ظرفیت باربری آن به شدت کاهش می یابد. در این حالت یک مولفه نیروی نامتعادل در وسط تیر طبقه ایجاد می گردد. در صورتی که این نیروی نامتعادل در طراحی تیر طبقه منظور نشده باشد, تیر دچار زوال می شود که نتیجه آن تشکیل طبقه نرم و خرابی یکباره در سازه است. این نقص لرزه ای بادبند های شورن به لحاظ ناتوانی در توزیع مطلوب نیروهای لرزه ای و همچنین کمانش سریع عضو فشاری بادبند توسط ستون زیپی برطرف می گردد. ستون زیپی با اتصال به صورت 90 درجه نسبت به تیر طبقه و در محل اتصال اعضای بادبندی به تیر طبقه می تواند نیرو های نامتعادل ناشی از کمانش عضو فشاری طبقه اول را به بادبند طبقات بالاتر منتقل کند که این امر مکانیسم خرابی سازه را به تعویق می اندازد. در این پایان نامه سطوح عملکرد لرزه ای قاب های فولادی حاوی بادبندهای شورن و زیپی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. نرم افزار مورد استفاده جهت مدلسازی sap2000 ویرایش 2/14 می باشد. با بررسی رفتار قاب های شورن مشاهده می شود که این نوع قاب ها نه تنها دارای عملکرد نسبتأ ضعیفی در مقابله با بار های جانبی هستند بلکه سطح عملکرد آستانه فرو ریزش را نیز تأمین نمی کنند. حال آن کهبادبند های زیپی علاوهبر عملکرد مناسبی در محدوده خطی، در محدوده رفتار های غیرخطی نیز سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه را با حاشیه ایمنی مناسبی تأمین می کنند. از سوی دیگر نتایج حاصل از آنالیز های دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی تأیید می کند که در مورد قاب های زیپی نتایج حاصل از آنالیز های استاتیکی غیرخطی به روش طیف ظرفیت440-femaدر مقایسه با سایر روش های آنالیزاستاتیکی غیر خطیبه مقادیر واقعی نزدیک تر است.

ارائه طرح اختلاط بتن های مقاوم در برابر تهاجم اسید سولفوریک
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی عمران 1387
    حمید رحمانی     علی اکبر رمضانیانپور

امروزه بتن به دلیل مزایای قابل توجه آن یکی از پرکاربردترین مصالح ساختمانی در جهان شناخته شده است. لذا دوام بتن در محیطهای خورنده حائز اهمیت بوده و عمر مفید سازه های بتنی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. کمیته aci-201 حملات شیمیایی را به شش قسمت اساسی تقسیم بندی نموده است که یکی از این قسمتها دوام بتن در محیطهای اسیدی می باشد. در این میان اسید سولفوریک یکی از مخربترین انواع اسیدها بوده که طبق گزارشهای منتشره تهاجم این اسید تنها به سیستم جمع آوری فاضلاب سالانه بیلیونها دلار خسارت به بار آورده است. گرچه جهت افزایش دوام بتن در برابر اسید سولفوریک تحقیقات زیادی انجام شده و مواد مقاوم از جمله پوششهای با عملکرد بالا و ملاتهای ویژه ارائه شده است ولی در خصوص بتن های معمولی تحقیقات کافی انجام نشده است لذا تحقیق در خصوص افزایش دوام بتن های معمولی در برابر اسید سولفوریک که همچنان مورد علاقه پژوهشگران می باشد به عنوان پایان نامه دکتری در نظر گرفته شده است. هشت طرح پایه شامل مخلوط حاوی سیمان پرتلند نوع دو و مخلوطهای حاوی تراس، پومیس، میکروسیلیس و پودر کوارتز به عنوان فیلر انتخاب شده و نمونه ها با استفاده از دانه بندی ایده آل بدست آمده برای سنگدانه ها و مواد سیمانی ساخته شده است. نسبت آب به سیمان از 38و0 تا 45و0 و میزان مواد سیمانی نیز از 300 تا 350 کیلوگرم بر متر مکعب به عنوان متغیر در نظر گرفته شده است. پس از انجام آزمایشات لازم جهت بررسی خصوصیات مکانیکی نمونه ها، دوام آنها با قرارگیری نمونه ها در محلول اسید سولفوریک با درجه اسیدی یا ph برابر با یک مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین ph برابر با 0و2 نیز جهت مقایسه برای برخی نمونه ها در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از عملکرد مناسب مواد پوزولانی و تاثیر ضد و نقیض تخلخل، ph و میزان مواد سیمانی در برابر تهاجم اسید سولفوریک می باشد. لذا بر این اساس میزان مواد سیمانی بهینه برای کلیه مخلوطها ارائه شده است. با انجام آنالیزهای آماری نتایج با دقت بیشتری بررسی شده و بر اساس رگرسیونهای خطی و غیرخطی، مدل مناسب خطی و نیمه خطی جهت پیش بینی میزان کاهش وزن نمونه ها در برابر اسید سولفوریک ارائه شده است. جهت یافتن دلایل لازم و کافی در خصوص نتایج ضد و نقیض بدست آمده بررسیهای میکروسکوپی بر روی نمونه های دست نخورده و مقطع نازک انجام شده است. بر اساس این بررسیها مکانیزم تهاجم اسید سولفوریک به بتن و همچنین نقش تخلخل در تهاجم اسید سولفوریک به صورت کامل تشریح شده است که تشکیل لایه محافظ زرد رنگ یکی از مهمترین موارد فرایند خوردگی می باشد.

بررسی تاثیر میزان آب و درشتی دانه های سیمان در عملکرد خودترمیمی ذاتی بتن
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده عمران 1392
    حامد بذرگر     حمید رحمانی

اعضاء بتنی به راحتی به علت اعمال تنشهای کششی ترک می خورند. در صورتی که ترکها ریز یک شبکه از ترک تشکیل دهند، نفوذپذیری بتن افزایش و ظرفیت باربری آن کاهش می یابد. تعمیر ترکها در سازه های بتنی یک امر هزینه بر و گاهی غیر ممکن است به همین جهت محققین با توجه به شناختی که نسبت به خصوصیات بتن پیدا کرده اند و با ایده گرفتن از بهبودی خود به خود زخمهای کوچک در بدن موجودات زنده به فکر ساخت بتنی با خصوصیات خودترمیمی افتاده اند، تا با استفاده از این ویژگی علاوه بر افزایش دوام سازه-های بتنی هزینه های تعمیر و نگهداری این سازه ها را به حداقل برسانند. در تحقیق حاضر با اضافه کردن سیمانهای درشت دانه (سیمانهای مانده روی الک200) به بتن سعی به ترمیم و بهبود ترکها شده است. همچنین جهت بررسی تاثیر نسبت آب به سیمان بر این پدیده دو نسبت آب به سیمان درنظر گرفته شد. در این فرایند به علت سطح مخصوص کم سیمانهای درشت دانه و همچنین پایین بودن نسبت آب به سیمان، ذرات سیمان به طور کامل هیدراته نشده و با شکست بتن و ایجاد ترک در بتن کپسولهای سیمانی حاوی سیمانهای هیدراته نشده که در تمام حجم بتن پراکنده هستند، شکسته شده و در صورت حضور آب با آب واکنش داده و به علت افزایش حجم حاصل از تولید محصولات هیدراتاسیون مجدد ذرات سیمانی، باعث بسته شدن و ترمیم ترک می شود. در این تحقیق جهت بررسی تاثیر میزان سیمان درشت و نسبت آب به سیمان بر میزان واکنشزایی سیمان آزمایش تعیین درجه هیدراتاسیون و جهت بررسی تاثیر این دو پارامتر بر خصوصیات مکانیکی بتن متراکم آزمایش مقاومت فشاری، کششی و جذب آب انجام شد. همچنین جهت بررسی پدیده خودترمیمی آزمایش مقاومت کششی ثانویه و نفوذ آب انجام شد. جهت انجام این امر ابتدا به کمک آزمایش مقاومت کششی به روش دو نیمه شدن در نمونه های استوانه ای ترک ایجاد شده و سپس جهت بررسی خودترمیمی در خصوصیات مکانیکی، آزمایش مقاومت کششی ثانویه (مقاومت کششی نمونه پس از ترک خوردگی) و جهت بررسی بهبودی در خصوصیات نفوذپذیری بتن آزمایش نفوذ انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش سیمان درشت دانه هم مقاومت فشاری و هم مقاومت کششی کاهش و جذب آب بتن افزایش می-یابد. همچنین با افزایش نسبت آب به سیمان مقاومت فشاری و کششی بتن کاهش و جذب آب بتن افزایش مییابد. با استفاده سیمان درشت دانه به عنوان عامل بهبودی، نمونه های ترک خوده 12 تا 37 درصد مقاومت کششی 28 روزه خود را کسب کرده و همچنین 41 تا 100درصد در نفوذپذیری بتن ترک خورده بهبودی حاصل شد.

تأثیر پودراکسید آهن و پودر اکسید روی بر روی عملکرد بتن خودتراکم در برابر تهاجم اسید سولفوریک
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده عمران 1392
    محسن اسکندری     حمید رحمانی

امروزه بتن خود تراکم به عنوان یکی از انواع بتن های با عملکرد بالا در اکثر کشورها مورد استفاده قرار گرفته است و ضعف این نوع بتن در برابر محیط های اسیدی می تواند مانعی در گسترش کاربرد این نوع بتن باشند. استفاده از بتن خودتراکم در کشور ما با توجه یه عدم شناخت کافی، هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است. خوردگی بیوژنیکی توسط اسید سولفوریک معمولاً در محیط مجراها (فاضلاب) رخ می دهد. اسید می تواند باعث کاهش عمر سازه های بتنی شود. بنابراین ساخت سازه های بتنی با دوام در این محیط ها ضروری به نظر می رسد. در این پایان نامه با جایگزینی پودرهای اکسید فلزی آهن و روی با نسبت های معین در سیمان، خواص فیزیکی و مکانیکی بتن خود تراکم تا حدی بهبود یافته و ضعف بتن در تهاجم اسید سولفوریک تا اندازه قابل توجه ای نسبت به نمونه شاهد، جبران شده است. نمونه های حاوی پودر اکسید روی نسبت به نمونه های حاوی پودر اکسید آهن در برابر اسید سولفوریک وضعیت مطلوبتری داشته اند. بهترین دوام در برابر اسید سولفوریک مربوط به طرح اختلاط حاوی 2/0 درصد پودر اکسید روی می باشد. در بین نمونه های حاوی پودر اکسید آهن نیز طرح اختلاط حاوی 2 درصد پودر اکسید آهن نسبت به اختلاط های دیگر در برابر اسید سولفوریک مقاومت بیشتری از خود نشان داد و خوردگی کمتری داشت.

اثر پرآموزی براجرا و یادگیری مهارتهای باز و بسته بسکتبال
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی 1391
    حمید رحمانی     غلامرضا لطفی حسین آباد

در این پژوهش اثر پرآموزی بر اجرا و یادگیری مهارت های باز وبسته بسکتبال بررسی شده است. به این منظور از بین57 نفر بسکتبالیست ماهر داوطلب، تعداد 45 نفر انتخاب و با استفاده از همگن سازی بر اساس نمرات پیش آزمون در سه گروه مهارت باز وبسته و کنترل قرار گرفتند. بازیکنان گروه کنترل فقط در جلسات عادی تمرینات تیم خود را پشت سر گذرانده و سپس در آزمون انتقال، یادداری و یادداری تأخیری شرکت کردند.گروه مهارت بسته پس از پایان جلسه تمرینشان(12جلسه) 100 کوشش پرتاب آزاد را انجام دادند. گروه مهارت باز نیز پس از پایان جلسه تمرینشان(12جلسه) 100 کوشش دریافت و شوت جفت بسکتبال ازنقطه پنالتی انجام دادند. آزمون انتقال بلافاصله پس از آخرین جلسه تمرین، آزمون یادداری پس از یک هفته و آزمون یادداری تأخیری پس از سه هفته بعمل آمد. از نرم افزار spss برای تجزیه تحلیل داده هاو بر اساس آزمون تی همبسته، تحلیل واریانس یک راهه وآزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. همچنین برای رسم نمودارها از نرم افزار excel استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که پر آموزی بر اجرای مهارت بسته(پرتاب آزاد) ومهارت باز(دریافت و شوت جفت) اثر معنی داری دارد. همچنین پرآموزی بر انتقال مهارت باز اثر معنی داری داشته اما بر انتقال مهارت بسته اثر معنی داری نداشته است. پرآموزی بر یادداری و یادداری تأخیری مهارت باز وبسته اثر معنی داری نداشته است. در مقایسه سه گروه باهم، در یادداری تأخیری گروه مهارت بسته بهتر از گروه کنترل عمل کردند. با توجه به نتایج حاصله به مربیان و ورزشکاران توصیه می شود تمرینات پرآموزی را بویژه در مهارت بسته بکار گیرند.

بررسی تأثیر نانورس بر عملکرد خمشی تیرهای بتن مسلح تحت بارهای بهره برداری و تهاجم کلراید
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده فنی 1393
    طالب رودیان     حمید رحمانی

بتن یکی از مهمترین مصالحی است که دستیابی به تکنولوژی آن، جهش بزرگی در فعالیت¬های عمرانی محسوب می¬شود. از عواملی که استفاده از بتن مسلح را در محیط¬های خورنده با چالش مواجه کرده، خوردگی آرماتور در بتن توسط یون¬کلراید می¬باشد. هر چقدر بتن تخلخل بیشتری داشته باشد نفوذپذیری آن افزایش می یابد و در نتیجه اگر این بتن در معرض یون¬های کلراید قرار گیرد، خوردگی میلگردها سریع¬تر رخ می¬دهد. در سازه¬های واقعی به علت بارهای بهره¬برداری عضو بتن¬آرمه ترک می-خورد. وجود این ترک¬ها باعث می¬شود یون¬های کلراید به آسانی وارد بتن شوند و در نتیجه خوردگی میلگردها بیشتر شده و عملکرد عضو بتن آرمه کاهش می¬یابد. از این رو در این پایان¬نامه به بررسی اثر یون¬های کلراید بر مقاومت خمشی و خیز تیرهای بتن مسلح تحت بارهای بهره¬برداری پرداخته می شود. همچنین در سال¬های اخیر تحقیقاتی بر روی نقش افزودنی¬های مختلف بر دوام بتن مسلح در محیط¬های خورنده نیز انجام گرفته است. در این تحقیق از رس در مقیاس نانو به عنوان افزودنی استفاده شده است. به دلیل اینکه ذرات نانورس دارای بار مثبت و منفی در سطح خود می¬باشند، احتمال جذب یون¬های کلر توسط ذرات نانورس وجود دارد که این امر می¬تواند باعث کاهش خوردگی آرماتورها گردد. لذا در این تحقیق بتن معمولی با نانورس مخلوط شده و تیرهای بتن مسلح تحت بارهای بهره¬برداری قرار گرفتند. پس از قرار¬گیری نمونه¬ها در معرض یون¬های کلراید، عملکرد خمشی تیرها بررسی گردید. طرح اختلاط¬های استفاده شده در این تحقیق شامل چهار طرح با 0، 0/5، 1 و 1/5درصد وزنی سیمان نانورس جایگزین سیمان می¬باشد که برای طراحی و ساخت نمونه¬های تیر بتن مسلح از مبحث 9 مقررات ملی ساختمان استفاده گردید. بنابراین 24 عدد تیر بتن مسلح با ابعاد 1000×150×120 میلیمتر قالب¬بندی و بتن¬ریزی گردید و پس از 28 روز عمل¬آوری در آب به سه گروه تقسیم¬بندی شدند. گروه اول شامل 8 عدد تیر که پس از عمل¬آوری 28 روزه تحت آزمایش خمشی قرار گرفتند که همان نمونه¬های شاهد می¬باشند. گروه دوم شامل 8 عدد تیر که بدون بارگذاری به مدت 6 ماه در محلول کلراید و تحت چرخه تر و خشک قرار گرفتند و گروه سوم شامل 8 عدد تیر بارگذاری شده که به مدت 6 ماه در محلول کلراید و تحت چرخه تر و خشک قرار گرفتند. پس از ساخت و عمل¬آوری نمونه¬ها، مطابق برنامه زمانی مشخص، آزمایش¬ها انجام شده و نتایج ثبت گردید. همچنین جهت ارزیابی مشخصات فیزیکی و مکانیکی طرح اختلاط¬ها، به ازای هر طرح اختلاط 14 نمونه مکعبی 10 سانتیمتری به منظور اندازه¬گیری مقاومت فشاری و جذب آب در سنین مختلف ساخته ¬شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که افزودن نانورس مونت موریلونیت به میزان 5/0، 1 و 5/1 درصد به بتن، باعث کاهش مقاومت فشاری آن می¬گردد. همچنین افزودن نانورس به بتن باعث کاهش جذب آب نیم ساعته و افزایش جذب آب 24 ساعته نسبت به نمونه¬ی بدون نانورس می¬شود. در آزمایش خمش 28 روزه¬ تیرهای بتن مسلح، تیرهای حاوی نانورس دارای حداکثر بار متحمله¬ی کمتری نسبت به تیر بدون نانورس بودند. همچنین نتایج نشان داد که تیرهای قرار گرفته در محیط کلراید و تحت سیکل تر و خشک به مدت 6 ماه، عملکرد خمشی ضعیف¬تری نسبت به تیرهای قرار گرفته در محیط کلراید و تحت سیکل تر و خشک و بار بهره¬برداری به مدت 6 ماه دارند ولی هر دو گروه نسبت به تیر بدون نانورس 28 روزه دچار ضعف در عملکرد خمشی شده¬اند. همچنین تیرهای حاوی نانورس قرار گرفته در محیط کلراید و تحت سیکل تر و خشک و بدون بار بهره¬برداری به مدت 6 ماه، نسبت به تیر بدون نانورس قرار گرفته در شرایط مشابه به مدت 6 ماه، عملکرد خمشی بهتری دارند. همچنین به نظر می¬رسد که جهت بررسی خوردگی آرماتورها در تیرهای تحت بارگذاری که عرض ترک آن¬ها در حدود 0/1 میلیمتر می¬باشد، 6 ماه مدت زمان کمی می¬باشد. واژگان کلیدی: نانورس، تهاجم کلراید، تیر بتن مسلح، بار بهره¬برداری، عملکرد خمشی.

بررسی اندرکنش تهاجم یون کلراید و سولفات در بتن های متراکم حاوی نانو رس
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده فنی 1393
    یاسر ایمانی اسبق     حمید رحمانی

خوردگی سازه¬های بتن مسلح توسط یون¬هایی مانند کلراید و سولفات یکی از مهمترین معضلات موجود در صنعت ساختمان سازی بوده است و در این میان نفوذپذیری بتن نقش بسزایی در خوردگی آرماتورها و در نهایت تخریب بتن داشته است. نفوذپذیری با تخلخل رابطه مستقیمی داشته و با افزایش تخلخل، نفوذپذیری افزایش می یابد و در نتیجه اگر بتن نفوذپذیر در معرض یون¬های کلراید و سولفات قرار گیرد خوردگی تشدید خواهد شد. نفوذ یون¬های کلراید در بتن با از بین بردن لایه اکسیدی آرماتورها، عامل شروع خوردگی آرماتور در سازه¬های بتنی می¬باشد. بنابراین بتن مورد استفاده در این پایان نامه بتن متراکم می باشد که نفوذپذیری آن به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در این پایان نامه از رس در مقیاس نانو استفاده شده است که این ذرات با پر نمودن خلل و فرج بتن باعث کاهش نفوذپذیری بتن می¬گردد. همچنین امکان جذب و یا دفع یون¬های کلر توسط نانو رس با و بدون حضور یون سولفات نیز در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی این امر 112 عدد نمونه¬ مکعبی 10 10 10 سانتیمتری و 24 عدد نمونه¬ی استوانه¬ای 15 25 سانتی¬متری که در آن¬ها یک میلگرد جاسازی شده بود، در 4 طرح اختلاط مختلف شامل مخلوط کنترل و مخلوط¬های حاوی 2/0، 3/0 و 4/0 درصد نانو ذرات رس جایگزین سیمان ساخته شد. بتن های متراکم ساخته شده پس از 28 روز عمل آوری در معرض یون¬های کلراید و سولفات و اندرکنش قرارگرفته و آزمایش¬های مورد نظر بر روی آنها صورت گرفت. به منظور بررسی تأثیر یون سولفات و اندرکنش سولفات و کلراید بر روی نمونه¬های بتنی، کاهش وزن و تغییرات مقاومت فشاری مربوط به نمونه های قرار گرفته در محلول¬ها محاسبه شد. همچنین به منظور بررسی تأثیر یون کلراید و اندرکنش یون سولفات و کلراید بر روی خوردگی میلگرد جاسازی شده در بتن، آزمایش تعیین جریان عبوری از آرماتور جاسازی شده در بتن به روش تسریع شده با ولتاژهای40 و60 ولتی و آزمایش تعیین اختلاف پتانسیل نمونه¬ها مدت 6 ماه انجام گرفت. نتایج نشان داد که نانو ذرات رس مقاومت فشاری بتن را بطور قابل ملاحظه¬ای کاهش و جذب آب آن را نیز افزایش می¬دهند، اما مخلوط های حاوی نانوذرات رس عملکرد مناسبی در برابر تهاجم یون¬های سولفات، کلراید و اندرکنش این دو یون دارند و همچنین نتایج نشان داد که افزودن کلر به محلول سولفات باعث کاهش میزان تهاجم یون¬های سولفات می گردد. از طرفی نتایج نشان داد که با قرارگیری نمونه¬ها در محلول کلراید و اندرکنش کلراید و سولفات، احتمال خوردگی افزایش یافته و در این میان افزودن یون¬های سولفات باعث افزایش احتمال خوردگی آرماتور می¬گردد.

پترولوژی سنگ های آذرین ترشیر شمال بردسکن و ارتباط آن ها با کانی سازی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم زمین 1389
    حمید رحمانی     منصور قربانی

چکیده ندارد.

آدم ربایی در حقوق ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1387
    حمید رحمانی     ابوالحسن شاکری

چکیده ندارد.

تدوین الگوی برنامه راهبردی شرکت سپاسد برای ورود به عرصه های جهانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1388
    حمید رحمانی     میرزا حسن حسینی

پیچدگی رو به تزاید سازمانها و مشکلات روزافزون درونی و برونی آنها مدیران را نیازمند سبک خاصی از برنامه ریزی می نماید وآن ممکن نیست مگر با استفاده از برنامه ریزی استراتژیک تا با شناخت کامل نقاط قوت و ضعف سازمان مربوطه و تحلیل دقیق و جامع فرصت ها و تهدیدات مبتنی بر محیط پیرامون ، بقا و پیشرفت سازمان خود را تامین نماید . در این تحقیق سعی شده است با استفاده از الگوی مدل برنامه ریزی استراتژیک به تدوین " برنامه راهبردی ورود شرکت سپاسد به عرصه های جهانی " بپردازد. این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و روش جمع آوری اطلاعات با تشکیل کمیته برنامه ریزی استراتژیک در سازمان مذکور از طریق فن دلفای انجام شده است . نتایج حاصل بر اساس فرایند برنامه ریزی استراتژیک شامل : تعیین ذینفعان سازمان ، تدوین بیانیه ماموریت و چشم انداز ، تدوین اهداف کلی و عینی ، تعیین فرصت ها و تهدیدات ،تعیین نقاط قوت و ضعف سازمان ، تدوین استراتژی های قابل اجرا بر طبق مدل swot ، مشخص کردن ماتریس موقعیت و اقدام استراتژیک که با توجه به همه این تجزیه و تحلیل ها ، استراتژی های رقابتی به عنوان استراتژی های اصلی شرکت سپاسد با توجه به وضعیت کنونی شرکت توصیه گردیده و الویت بندی استراتژی ها می باشد.

ارزیابی طرح تغذیه مصنوعی جاشک - آبدان استان بوشهر
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده علوم 1377
    حمید رحمانی     نصرالله کلانتری

در بیشتر نقاط کشور به علت کمبود منابع سطحی آب و فصلی بودن بارندگی آبهای زیرزمینی برای مصارف مختلف استخراج می شود. اگر میزان برداشت از آبخوان با تغذیه مصنوعی به عنوان راه حلی برای این مشکل پیشنهاد شده است . تغذیه مصنوعی دارای روشهای مختلفی است و کارایی هر روش به تناسب آن با ویژگیهای طبیعی منطقه نظیر خصوصیات زمین شناسی، توپوگرافی، اقلیم و هواشناسی، هیدرولوژی، هیدروئولوژی، وضعیت حوزه آبخیز از نظر تولید رسوب و فرسایش و ... بستگی دارد. در نتیجه نیاز است که قبل از اجرای اینگونه طرحها، منطقه بطور جامع و کامل مورد مطالعه قرار گرفته و نسبت به انتخاب روش بهینه اقدام شود چرا که در صورت نامتناسب بودن طرح با ویژگیهای منطقه کارایی آن به شدت پایین آمده و گاهی منجر به بی استفاده شدن آن می گردد. همچنین یکی از معیارهای تشخیص یک طرح موفق نحوه اثرگذاری آن بر منطقه بخصوص وضعیت کمی و کیفی آبخوان است . در این تحقیق طرح تغذیه مصنوعی جاشک - آبدان برای مطالعه برگزیده شد و ویژگیهای منطقه با دیدگاههای زمین شناسی، فیزیوگرافی، اقلیم و هواشناسی، فرسایش و رسوب شناسی و هیدروشیمی مورد مطالعه قرار گرفت . سپس با استفاده از نتایج حاصل از این مطالعات ، تناسب طرح با خصوصیات و ویژگیهای منطقه و نحوه اثرگذاری آن بر آب زیر زمینی پس از یک دوره بهره برداری از طرح بررسی شد. بر این اساس طرح تغذیه مصنوعی جاشک - آبدان به صورت زیر ارزیابی می گردد. الف - تاثیر این طرح از نظر بهبود وضعیت کمی آبخوان و جلوگیری از افت مداوم سطح ایستابی مثبت ارزیابی می شود. ب - تاثیر کیفی آن برآبخوران پس از یک دوره بهره برداری از طرح به علت افزایش املاح آب زیرزمینی منفی است . ج - طرح بطور کامل با ویژگیهای منطقه متناسب و هماهنگ نیست و برای رسیدن به شرایط مطلوب و بهینه نیاز به تصحیحات و تغییرات دارد.

ارایه مبانی و روش طراحی استاتیکی و لرزه ای دالهای طاق ضربی دو طرفه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1379
    حمید رحمانی     محمدرضا ماهری

دالهای طاق ضربی در حد گسترده در ساختن ساختمانهای معمولی و چند طبقه در کشورهای خاورمیانه و نقاط دیگری از جهان مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به اینکه هیچگونه روش محاسبات مهندسی که مورد تائید آئین نامه ها باشد برای طراحی این دالها وجود ندارد این دالها بعنوان دال غیر مهندسی شناخته شده اند. رفتار لرزه ای دالهای طاق ضربی نیز ضعیف می باشد . این مسئله در زلزله های مخرب اخیردر ایران و نواحی دیگر بخوبی مشهود بوده است. با انیحال به واسطه تعدادی مزیت موجود در اجرای این دالها، آنها همچنان در سطح وسیع مورد استفاده قرار می گیرند. دال طاق ضربی نسبتا ارزان تمام شده و براحتی قابل اجرا می باشد. دال را می توان در زمان محدودی و بدون احتیاج به قابلیت و یا هر گونه تمهید قبل از اجرای دیگری، اجرا نمد. همچنین هر گونه تغییر در دال مانند ایجاد سوراخ و بازه بعد از اجرا به راحتی امکان پذیر بوده و اثر سوئی بر قابلیت انتقال نیروی دال نخواهد داشت. این مزایا باعث می گردد که دال طاق ضربی از نظر اقتصادی به صرف تر ازانواع دیگر دال را با استفاده از روشهای ساده بهبود بخشید و اصول طراحی مهندسی برای آنها تدوین نمود، دال طاق ضربی می تواند جایگزین مناسبی برای دالهای بتن ارمه و تیرچه بلوک باشد.یک سیستم جدید دال دو طرفه طاق ضربی توسط ماهری در سال 1374 ارائه گردید. سیستم دال ارائه شده عملا کلیه نارسائی های دال طاق ضربی سنتی را یکجا برطرف نموده بدون اینکه هزینه خاصی بر داشته باشد. در این پایان نامه، اصول طراحی دالهای طاق ضربی یکطرفه و دو طرفه بررسی شده ند. طراحی هر نوع سازه یا عنصر سازه ای به پارامترهای متغیرمتعددی بستگی دارد. یکی از این پارامترها بارگذاری دال می باشد. بارهای در نظر گرفته شده در این پایان نامه برای دال طاق ضربی شامل بارهای ثقلی و بارهای زلزله می باشد. برای محاسبه بارهای زلزله در آغاز لازم بود که پارامترهای بار لرزه ای بر مبنای روش استاتیکی معادل مانند ضرب بازتاب دال و ضریب رفتار دال مشخص گردند. تعدادی آنالیز عددی عناصر محدود بر روی نمونه های متعددی از دالهای طاق ضربی با ابعاد متفاوت و شکبه فولاد متفاوت انجام گردید و مقادیر این دو پارامتر بارگذاری مشخص گردیدند.پارامترهای متغیر دیگری که بر رفتار و طراحی دال اثرگذار می باشند نیز شناسائی گردیدند. از جمله این پارامترها، وضعیت تکیه گاه دال، عرضطاقهای آجری، شدت نیرو، مدول الاستیک و تنش مجاز طاقهای اجری می باشند. یکسری آنالیز پارامتر کی نیز بر روی تعدادی دال طاق ضربی با اندازه و وضعیت فولاد متفاوت انجام گردید و تاثیر هر کدام از این پارامترها بر طراحی دال مشخص شدند. سپس ضرائب تصحیح مناسب برای هر پارامتر جهت استفاده با جداول طارحی بصورت جدول و نمودار به دست آمدند. همچنین یک محموعه گسترده انالیزهای تنش بر روی دالهای طاق ضربی متفاوت یکطرفه و دو طرفه انجام گردید و نتایج آن بصورت نرمال شده در کی جدول طراحی ارائه گردیده است. با استفاده از جدول طراحی و ضراب تصحیح و بر اساس روش طراحی ارائه شده در پایان نامه می وان انواع دالهای طاق ضربی یکطرف و دو طرفه را طرحی نمود. تعدادی مثال طراحی نیز برای مشخص شدن چگونگی استفاده از روال طراحی و جدولها و نودارهای مربوطه ارائه شده است.