با استفاده از جستجوی علمی می توانید در میان بیش از ۹۰۰ هزار مقاله و پایان نامه فارسی جستجو کنید. دسترسی به متن کامل بیش از ۴۰۰ هزار مقاله معتبر علمی پژوهشی فارسی نیز فراهم شده است.

چرا مغز آرام خلاق تر است؟

چرا مغز آرام خلاق تر است؟

در دسامبر 2015 در آمریکا  کتابی تحت عنوان " استراحت: چرا زمانی که کمتر کار میکنید بازدهی بهتر دارید؟" منتشر شد.در این کتاب آلکس سوجینگ کیم پانگ نویسنده ی کتاب اظهار داشته است که استراحت های...

ادامه

سری شبکه عصبی: انواع شبکه های عصبی 2

شبکه عصبی جسمی

یک شبکه عصبی جسمی شامل ماده مقاومت تطبیق پذیر به لحاظ الکتریکی برای شبیه‌سازی سیناپس‌های مصنوعی است. نمونه‌ها شامل شبکه عصبی ADALINE است که به دست برنارد وی...

ادامه

سری شبکه عصبی: شبکه عصبی هاپفیلد

شبکه هاپفیلد (نظیر شبکه‌های مبتنی بر جذب کننده مشابه) یک گرایش تاریخی است گرچه این یک شبکه عصبی بازگشتی نیست، همانطور که برای رشته فرایند الگوها طراحی نمی‌شود. در عوض، این به ورودی&zwn...

ادامه