با استفاده از جستجوی علمی می توانید در میان بیش از ۹۰۰ هزار مقاله و پایان نامه فارسی جستجو کنید. دسترسی به متن کامل بیش از ۴۰۰ هزار مقاله معتبر علمی پژوهشی فارسی نیز فراهم شده است.

چی می تونه باحال باشه؟

چرا بعضی چیزا کول و باحالن بعضی ها نه؟

 تا حالا به لغت کول( cool) فک کردین، رپ کوله، فیلم رفقای خوب کوله، ویدیوگیم میتونه کول باشه و هزاران موضوع دیگری که این روزا کول و باحال حساب میشه. اما واقعا کول چی هست؟ از روی چی می تونیم ...

ادامه
پیش داوری ماشین

آیا در نهایت ماشین ها میتوانند پیش داوری و تعصب داشته باشند؟

.هوش مصنوعی پیش داوری و تعصب – و نه منطق سخت و سرد- را به مخلوقات بشری می بخشد

اگر هوش مصنوعی بر زندگی ما غالب شود، احتمالاً انسان ها را از نبرد ارتش روبات ها دور نگاه می دارد که بط...

ادامه