شناخت آسیب های امنیتی پروتکل احراز اصالت map و ارائه پروتکل بهبودیافته امن

نویسندگان

محمد مردانی شهر بابک

mohammad mardani shahrbabak imam hossein university, tehran, iranدانشگاه جامع امام حسین (ع) شهاب عبدالملکی

shahab abdolmaleky allame avenu, saadat abad area,tehran, iranسعادت آباد خ علامه جنوبی

چکیده

امروزه سامانه­های شناسایی با امواج رادیویی (rfid) عمدتاً در زندگی روزمره­ اشخاص استفاده می­شود. این سامانه­ها در زمینه­هایی نظیر پزشکی، نظامی و تشخیص هواپیماهای خودی از دشمن کاربرد دارد. از حیث اهمیت امنیت این سامانه­ها، پروتکل­های متفاوتی برای احراز هویت پیشنهاد شده است. آقای پنگ و همکاران، یک پروتکل احراز هویت مبتنی بر استاندارد epc c-1 g-2 ارائه دادند. طراحان آن ادعا کردند که از لحاظ امنیتی و محرمانگی امن و در مقابل حملات مقاوم است. در این مقاله نشان داده می­شود که برخلاف ادعای طراحان، پروتکل مذکور امن نیست و در مقابل حملاتی نظیر کشف کلید، جعل برچسب، جعل کارت­خوان و ناهم زمانی ضعف­ دارد. همچنین به منظور افزایش امنیت کاربران این سامانه ها، یک پروتکل بهبودیافته پیشنهاد داده و نشان می دهیم این پروتکل در مقابل حملات ذکرشده امن است. بعلاوه پیچیدگی و کارایی پروتکل­های ارایه شده با پروتکل پیشنهادی مقایسه گردیده و نشان داده می­شود که با تغییراتی در پروتکل، مشکلات­ امنیتی آن به طور کامل برطرف شده است.  در نهایت، امنیت پروتکل بهبودیافته با برخی از پروتکل­های مشابه مقایسه می شود..

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناخت آسیب‌های امنیتی پروتکل احراز اصالت MAP و ارائه پروتکل بهبودیافته امن

امروزه سامانه­های شناسایی با امواج رادیویی (RFID) عمدتاً در زندگی روزمره­ اشخاص استفاده می­شود. این سامانه­ها در زمینه­هایی نظیر پزشکی، نظامی و تشخیص هواپیماهای خودی از دشمن کاربرد دارد. از حیث اهمیت امنیت این سامانه­ها، پروتکل­های متفاوتی برای احراز هویت پیشنهاد شده است. آقای پنگ و همکاران، یک پروتکل احراز هویت مبتنی بر استاندارد EPC C-1 G-2 ارائه دادند. طراحان آن ادعا کردند که از لحاظ امنیتی و...

متن کامل

مروری بر پروتکل احراز اصالت و توافق کلیدEAP-AKA در شبکۀ میان‌کاری 3GPP-WLAN

پوشش‌دهی مناسب، دسترس‌‌‌پذیری و سرعت ‌بالای انتقال داده از مهم‌ترین مسائل در مخابرات نسل جدید است. بر همین اساس از مخابرات نسل سوم، ارائۀ خدمات میان‌کاری مطرح شد و در مخابرات نسل چهارم بیشتر مورد توجه قرار گرفت. بر همین اساس فناوری‌های متفاوتی برای ارائۀ خدمات میان‌کاری، در مخابرات نسل جدید مطرح شد که از این ‌بین، فناوری WLAN بیشتر از همه مورد استقبال قرار گرفت. مرجع استانداردسازی 3GPP برای ارا...

متن کامل

پروتکل کارا برای جمع چندسویه امن با قابلیت تکرار

In secure multiparty computation (SMC), a group of users jointly and securely computes a mathematical function on their private inputs, such that the privacy of their private inputs will be preserved. One of the widely used applications of SMC is the secure multiparty summation which securely computes the summation value of the users’ private inputs. In this paper, we consider a secure multipar...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی پروتکل های احراز اصالت در شبکه های بی سیم نامتجانس

با گسترش استفاده از شبکه های بی سیم، برقراری امنیت در اینگونه شبکه ها ضروری به نظر می رسد. یکی از جنبه های اساسی پروتکل های امنیتی، مسأله احرازاصالت دو طرف ارتباط و برقراری کلید میان طرفین می باشد. از سوی دیگر، امروزه ساختار اکثر شبکه های بی سیم از حالت متجانس به سمت شبکه های نامتجانس در حال تغییر می باشد. پدیده عدم تجانس در شبکه های بی سیم را می توان از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد، یکی آنکه ...

15 صفحه اول

ارائه روشی برای بهبود پروتکل های امن مخابرات کوانتومی

رمزنگاری کوانتومی یکی از موفقیت های شگرف دانش اطلاعات و محاسبات کوانتومی است که ارتباط بین کاربران را در ابعاد کوانتومی ایمن می سازد. در سال های اخیر، ارتباط مستقیم امن کوانتومی و مخابره از راه دور کوانتومی به عنوان شاخه های مهم رمزنگاری کوانتومی مطرح شده اند. ارتباط مستقیم امن کوانتومی به ارسال مستقیم پیام محرمانه می پردازد. بهطوری که، ارسال پیام به کمک ایجاد یک کانال کوانتومی و بدون نیاز به ت...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
علوم و فناوری های پدافند نوین

جلد ۷، شماره ۳، صفحات ۱۸۳-۱۹۱

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023