امکان سنجی گیاه پالایی ماده رنگزای مالاکیت سبز از محلول های آبی آلوده با کاربرد علف چشمه (nasturtium officinale)

نویسندگان

سمانه تربتی

s torbati department of biology, faculty of sciences, urmia university, urmia, iranگروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مالاکیت سبز در بسیاری از صنایع از جمله صنایع نساجی مصرف می­شود. دفع پساب­ های حاوی این ماده رنگزا به محیط، می تواند به مشکلات زیست محیطی فراوانی منجر گردد. امروزه روش های فیزیکوشیمیایی متعددی برای پالایش پساب ها استفاده می­گردند. به دلیل محدودیت ها و مشکلات این روش ها، تصفیه زیستی به عنوان یک روش پالایش  اقتصادی و موثر مورد توجه قرار دارد. هدف تحقیق حاضر امکان سنجی گیاه پالایی ماده رنگزای مالاکیت سبز با کاربرد علف چشمه و بررسی تاثیر برخی فاکتورهای محیطی در کارایی حذف است. روش بررسی: گیاهان پس از جمع آوری و نگهداری در آزمایشگاه، با غلظت های مختلف از مالاکیت سبز تیمار گردیدند. در طول آزمایش، مقدار رنگزدایی توسط اسپکتروفتومتر uv-vis تعیین شد. ترکیبات حدواسط تولید شده در جریان تجزیه زیستی آلاینده با کاربرد روش gc-ms شناسایی گردیدند. یافته ها: پس از گذشت 7 روز، توانایی علف چشمه در رنگزدایی و تجزیه زیستی mg/l 10 از محلول مالاکیت سبز بیش از 90 درصد تعیین گردید. 5 ترکیب حدواسط در مسیر تجزیه زیستی این آلاینده شناسایی گردید. همچنین مشخص شد که افزایش غلظت ماده رنگزا تا mg/l 20 باعث افزایش کمیت رنگدانه های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه می گردد. نتیجه­ گیری: نتایج نشان داد علف چشمه توانایی بالایی در رنگزدایی مالاکیت سبز داراست. قابلیت استفاده مجدد از گیاه برای حذف مکرر رنگ، تایید کننده رخداد فرایند تجزیه زیستی است. همچنین افزایش در وزن توده گیاهی، دما و ph منجر به افزایش کارایی رنگزدایی گردید.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

امکان سنجی گیاه پالایی ماده رنگزای مالاکیت سبز از محلول های آبی آلوده با کاربرد علف چشمه (Nasturtium officinale)

Background and Objective: Malachite green dye is used in many industries including textile industries. Disposal of wastewaters containing the dye to the environment, can lead to many environmental problems. Currently, many physico-chemical approaches are used for wastewater treatment. Because of limitations and difficulties of these methods, biological treatment is considered as an economic and...

متن کامل

اثر فرایند خشک کردن بر خصوصیات کمی و کیفی برگ گیاه علف چشمه (Nasturtium officinale)

در این مطالعه، اثر روش‌های مختلف خشک کردن بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه علف چشمه شامل افت رطوبت، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، مقادیر ویتامین ث، فسفر، کلسیم و آهن بررسی شد. جهت خشک کردن برگ‌ها از خشک‌کن‌های آون هوای داغ با دماهای 40،50 و 60 درجه سانتی‌گراد، مایکروویو با توان‌های 360،180 و450 وات و روش آفتابی سنتی استفاده شد. از نظر مدت زمان خشک شدن، طولانی‌ترین و کوتاه‌ترین زمان به ترتیب مربوط به تیماره...

متن کامل

بررسی اثر مس بر رشد و شاخص‌های فیزیولوژیکی گیاه علف چشمه (Nasturtium officinale)

آلودگی محیط‌زیست، ثمره جوامع صنعتی و صنعتی‌شدن اجتماعات بشری است. یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های خاک فلزات سنگین می‌باشد. مس یک ریزمغذی ضروری برای رشد گیاهان می‌باشد، ولی وقتی که غلظت مس در آب بیش از حد باشد، به‌عنوان یکی از سمی‌ترین فلزات سنگین برای موجودات زنده به حساب می‌آید. برخی از گیاهان به‌عنوان انباشته‌کننده مس معرفی شده‌اند.آزمایشات گلخانه‌ای نشان داد که گیاه علف چشمه توانایی تجمع بالای ب...

متن کامل

اثر فرایند خشک کردن بر خصوصیات کمی و کیفی برگ گیاه علف چشمه (nasturtium officinale)

در این مطالعه، اثر روش های مختلف خشک کردن بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه علف چشمه شامل افت رطوبت، فعالیت آنتی اکسیدانی، مقادیر ویتامین ث، فسفر، کلسیم و آهن بررسی شد. جهت خشک کردن برگ ها از خشک کن های آون هوای داغ با دماهای 40،50 و 60 درجه سانتی گراد، مایکروویو با توان های 360،180 و450 وات و روش آفتابی سنتی استفاده شد. از نظر مدت زمان خشک شدن، طولانی ترین و کوتاه ترین زمان به ترتیب مربوط به تیماره...

متن کامل

بررسی توانایی عدسک آبی (lemna minor) و شاهی آبی (nasturtium officinale) در پالایش آب های آلوده به مواد رنگزای سنتتیک

در دو دهه اخیر رشد کلان صنایع نساجی و رنگرزی منجر به افزایش قابل توجه مقدار و پیچیدگی پسابهای رها شده به محیط زیست گردیده است. در پاسخ به این شرایط، سیستم های پالایش مرسوم بر پایه روشهای مهندسی شیمیایی و فیزیکی گسترش پیدا کرده و در جهت پاکسازی بخش های آلوده به کار برده میشود ولی در اغلب موارد این روش ها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشند. به نظر می رسد که روشهای زیستی مانند گیاه پالایی به د...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
سلامت و محیط زیست

جلد ۹، شماره ۴، صفحات ۵۰۳-۵۱۶

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021