× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

the relative effectiveness of input and output-oriented tasks with different involvement loads on the receptive and productive vocabulary knowledge of iranian efl learners

نویسندگان

parviz maftoon

marzieh sharifi haratmeh

چکیده

framed in a cognitive approach to task-supported l2 vocabulary learning, the present study used a pedagogical approach to investigate the relative effectiveness of tasks with different involvement loads on the vocabulary knowledge of iranian efl learners. the goal was to investigate the way that the construct of involvement load is related to the input hypothesis (krashen, 1985) and the output hypothesis (swain, 1996) to see whether the involvement load or input/output-orientation of tasks is the determining factor in task effectiveness. the participants were 127 university students from four general english classes at the islamic azad university, mobarakeh branch, who were assigned to four instructional groups. contrary to the predictions of the involvement load hypothesis (laufer & hulstijn, 2001), the results of the study indicated that involvement load is not the only determining factor in task effectiveness, but input/output-orientation of tasks is also a decisive parameter in task effectiveness. while laufer and hulstijn’s proposal is the first valuable step towards building a theory of vocabulary learning, the results of the study indicated that involvement index may well not function independently of the task type, i.e., input or output orientation of a word-focused task.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید.


ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Framed in a cognitive approach to task-supported L2 vocabulary learning, the present study used a pedagogical approach to investigate the relative effectiveness of tasks with different involvement loads on the vocabulary knowledge of Iranian EFL learners. The goal was to investigate the way that the construct of involvement load is related to the Input Hypothesis (Krashen, 1985) and the Output ...

از گذشته تا کنون، تحقیقات بسیاری صورت گرفته است که همگی به گونه ای بر مثمر ثمر بودن استفاده از استراتژی های یادگیری لغت در یک زبان بیگانه اذعان داشته اند. این تحقیق به بررسی تاثیر دو روش مختلف آموزش واژگان انگلیسی (کلیدی و بافتی) بر تلفظ و دانش لغوی فراگیران ایرانی زیر متوسط زبان انگلیسی و بر ماندگاری آن در حافظه می پردازد. به این منظور، تعداد شصت نفر از زبان آموزان ایرانی هشت تا چهارده ساله با...

چکیده: این مطالعه به بررسی تاثیر فعالیت های درون داد و برون داد گروهی بر روی دستور زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی وهمچنین به بررسی تاثیر این 2 نوع فعالیت ها بر روی تمایل به برقراری ارتباط زبان آموزان می پردازد. بر این اساس، در این مطالعه فعالیت های درون داد و برون داد گروهی در مورد 5 نوع ساختار دستوری ( (used to, too, enough, wish, and past tense طراحی و تنظیم شده است. به منظور دستیابی به این...

مطالعه حاضر تلاشی است برای بررسی تأثیرات به کارگیری فرهنگ لغات ، یکی از مهمترین ابزارهای یادگیری واژگان درفراگیری زبان خارجی، بر روی دانش لغوی. دراین تحقیق فرهنگ های الکترونیکی در قیاس با فرهنگ های چاپی مورد بررسی قرارگرفته اند که آیا این فرهنگ ها تاثیرقابل توجهی بر روی دوبعد کمی و کیفی دانش لغوی یعنی عمق و گستره لغات می گذارند. همچنین مشخص گردیده است که آیا تفاوت قابل ملاحظه ای میان عمق و گستر...

testing plays a vital role in any language teaching program. it allows teachers and stakeholders, including program administrators, parents, admissions officers and prospective employers to be assured that the learners are progressing according to an accepted standard (douglas, 2010). the problems currently facing language testers have both practical and theoretical implications but the first i...

abstract poor reading comprehension can result in failure in using references, benefiting from professional gatherings and resources, keeping up with the growing body of knowledge in the virtual world of the internet, and failing to achieve in efl programs. the purpose of the present quasi-experimental study was to explore the effects of background knowledge and previewing narrative and expos...