عنوان ژورنال

برنامه ریزی منطقه ای
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2251-6735
  • ناشر :دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
آخرین شماره> 39 تاریخ انتشار 2020-10-22

شمارگان این ژورنال

دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 3