ژورنال های منتخب شیمی و مهندسی شیمی

اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تغذیه و بیوشیمی آبزیان
دانشگاه گیلان درجه: غیر مصوب
شیمی آلی و پلیمر
دانشگاه پیام نور درجه: غیر مصوب
شیمی و مهندسی شیمی ایران
جهاد دانشگاهی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
شیمی کاربردی
دانشگاه سمنان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
فرآیند نو
شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان درجه: غیر مصوب
مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران
دانشگاه لرستان درجه: غیر مصوب
پژوهش های نوین در شیمی تجزیه
دانشگاه ملایر درجه: غیر مصوب
پژوهش های کاربردی در شیمی
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
ژئوشیمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند درجه: علمی-پژوهشی