أثر الحصار العسکری لمدینة بیروت علی توظیف الأمکنة ودلالتها فی دیوان "مریم تأتی" لسعدی یوسف

نویسندگان

  • مریم جلائی أستاذة مساعدة فی قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة کاشان، إصفهان، إیران
  • هاشم محمّد هاشم حاصل علی الدکتوراه فی الأدب الفارسی المقارن، قسم اللغة الفارسیة وآدابها، جامعة أسیوط، جمهوریة مصر العربیة
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

دراسه نقدیه فی توظیف الاسترجاعات فی قصه النبی یوسف(ع) (دراسه علی أساس نموذج جیرار جینت)

عنصر الزمان هو الحجر الأساس فی الحیاه عامه وفی الحیاه الأدبیه خاصه ولطالما شغلت هذه القضیه أذهان الباحثین. ومن ثمّ فالروایه هی الزاخره بالأحداث والأفعال وهما عنصران لاینفصلان عن الزمن الروائی. فهنالک نقاشات قامت لتشید بجانب من جوانب هذا العنصر الحاسم. ومن الذین شمّروا عن سواعدهم لینالوا حظاً فی هذا المیدان هو جیرار جینت الذی اقترح نموذجاً لتحلیل الزمن الروائی فی کتابه «خطاب الحکایه» ومقترحه قام علی...

متن کامل

توظیف التراث فی دیوان بدوی الجبل

کاربرد میراث در دیوان "بدوی الجبل" عنوان رساله ای است که به منظور اخذ مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز تدوین شده است.معرفی زندگی "بدوی الجبل" و بررسی شعر وی و نیز استخراج شیوه های بکارگیری میراث در شعر وی اهداف اصلی این رساله بود و در این راستا سعی شد چهار بخش تاریخی، دینی، ادبی و صوفی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. با مطالعه کتابهای متعدد این نتائج حاصل شد که "محمد سلیما...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 24

صفحات  99- 75

تاریخ انتشار 2016-03-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023