اثرات سطوح مختلف کاکتوس علوفه‌ای (Opuntia ficus-indica) در جیره بر عملکرد پرواری و ویژگی‌های لاشه بره‌های نر ترکی قشقائی فارس

نویسندگان

  • حسین نورالهی بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
  • عبذالحمید کریمی بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
  • مجید هاشمی استادیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، شعبه شیراز
  • مظاهر صفدریان بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی آفات کاکتوس Opuntia ficus-indica در استان‎های بوشهر، ایلام و کرمانشاه

کاکتوس (L.) Mill. Opuntia ficus-indicaیکی از گیاهان بسیار مهم، به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‎خشک است. در حال حاضر به دلیل کاهش چشمگیر تولید علوفه در اثر بروز خشکسالی‎های اخیر توان و قابلیت‎های این گیاه در تولید علوفه و احیای مراتع کشور ما مورد توجه قرار گرفته است. این گیاه بومی کشور ما نبوده، از این‎رو در کشت و توسعه آن باید موضوع آفات به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. به‎همین‎منظور بررسی روی آفات ...

متن کامل

Cytoprotective Effects of Opuntia Ficus-Indica Extract

Background: Hundreds of previous studies have suggested the beneficial effects of nopal extract on human body. We investigated here whether nopal extract shows cytoprotective activity against viral infection, ultraviolet (UV) irradiation and chemotherapeutic drug treatment used in the dentistry. Materials and methods: The water and ethanol extract of Opuntia f icus-indica (WEO and EEO, respecti...

متن کامل

بررسی اثر میوه کاکتوس (Opuntia ficus – indica L.) بر غلظت گلوکز خون در موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین

مقدمه: دیابت یک اختلال متابولیک شایع است. انسولین و داروهای خوراکی کاهنده قند خون، اساس درمان دیابت را تشکیل می‌دهند. با وجود این، داروهای مذکور اثرات جانبی مهمی دارند و همیشه نمی‌توانند قند خون را در محدوده طبیعی حفظ و از عوارض دیررس دیابت پیش‌گیری نمایند. با افزایش نگران‌کننده شیوع دیابت و هزینه‌های درمانی مرتبط با آن، علاقه به گیاهان دارویی ضددیابت نیز بیشتر شده است. استفاده از میوه کاکتوس ت...

متن کامل

اثر سطوح مختلف کنسانتره جیره بر عملکرد رشد، مصرف خوراک و ترکیب بافت لاشه بره‌های نر پرواری شال

سابقه و هدف: پرواربندی بره یکی از منابع مهم تولید گوشت قرمز در کشور است. این حرفه با روش‌های مختلف تغذیه‌ای مثل چرا در مراتع، تغذیه در سیستم بسته با استفاده از مواد خوراکی پر انرژی و یا تلفیقی از هر دو روش انجام می‌شود. در حال حاضر به دلیل محدودیت ظرفیت مراتع کشور، استفاده از سیستم بسته پرواربندی با تغذیه سطوح بالای مواد کنسانتره‌ای رایج‌تر شده است. این آزمایش با هدف تعیین اثر نسبت‌های مختلف عل...

متن کامل

Pharmacological actions of Opuntia ficus indica: A Review

Cactus (Opuntia ficus-indica) belongs to the family Cactaceae. Family Cactaceae is reported to contain about 130 genera and nearly 1500 species. This plant is native of Mexico and it is widely distributed in Mexico and in all American hemispheres as well as in Africa and in the Mediterranean basin. It has been used in traditional folk medicine because of its role in treating a number of disease...

متن کامل

بررسی وضعیت آلودگی کاکتوس وارداتی Opuntia ficus-indica به بیمارگرهای قارچی در مناطق کشت شده در ایران

در چارچوب طرح بررسی آفات و عوامل بیماری‌زای قارچی طی سال‎های 92-90 از نمونه‌های کشت شده در مزرعه و پدهای آلوده و یا مشکوک به آلودگی به آفات و عوامل بیماری‌زای قارچی کاکتوسOpuntia ficus-indica (L.) Mill.  وارداتی از کشور تونس در استان‎های بوشهر، ایلام و کرمانشاه بازدید و نمونه‎برداری شد. نمونه‌های جمع‌آوری شده پس از ثبت اطلاعات لازم، برای انجام بررسی‌های تکمیلی به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از برر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 94  شماره 3

صفحات  77- 85

تاریخ انتشار 2018-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023