ارائه الگوریتم مناسب جهت تعیین نقطه بهینه جداسازی سر ماهی بر اساس خصوصیات مستخرج از پردازش تصویر

ثبت نشده
چکیده

یکی از مشکلاتی که در مکانیزاسیون شیلات در ارتباط با جداسازی سر ماهی وجود دارد، خارج شدن مقداری از گوشت ماهی به عنوان ضایعات می باشد. لذا طراحی دستگاهی که بتواند ضایعات سر زنی ماهی را کم کند ضروری می باشد. در جهت حصول این هدف لازم بود مطالعات مقدماتی صورت گیرد. لذا ابتدا با عکسبرداری اشعه ایکس از 75 عدد ماهی قزل آلا، بافت داخلی ماهی به همراه امعا و احشاء و اسکلت ماهی مشخص گردید. سپس مناسب ترین منطقه جهت جداسازی سر ماهی که کمترین اتلاف گوشت را داشته باشد (در پشت برانشی) شناسایی شد. در ادامه توسط برنامه ای که در نرم افزار MATLAB 2009 تهیه شد فاصله نقطه بهینه برش تا نوک ماهی محاسبه گردید. سپس فاصله بهینه برش بر اساس  خصوصیات مستخرج از پردازش تصویر (طول، ارتفاع، قطر معادل، قطر بزرگ بیضی، قطر کوچک بیضی، مساحت و محیط ماهی) در قالب مدلهای خطی رگرسیونی با روش گام به گام برآورد شد. نتایج نشان داد که ضرایب تبیین  جهت تخمین فاصله بهینه برش توسط خصوصیات مستخرج از پردازش تصویر همگی قابل قبول بودند. بهترین مدل جهت پیش بینی شعاع برش بر اساس قطر معادل  R = 1.5679ED + 3.248 با ضریب تبیین = 93.21 R2و RMSE = 1.33 به دست آمد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه الگوریتم مناسب جهت جداسازی علفهای هرز از چغندر قند در شرایط واقعی مزرعه با استفاده از پردازش تصاویر

استفاده از سمپاشهای با پاشش نقطه‌ای با کاهش قابل ملاحظه میزان سم مصرفی و نتیجتاً کاهش هزینه ها، از آلودگی محیط زیست نیز خواهد کاست. بدلیل اهمیت و هزینه زیاد حذف علفهای هرز، تلاشهای زیادی در زمینه استفاده از ماشین بینایی در این بخش در حال انجام می‌باشد. در این تحقیق با عکسبرداری دیجیتالی در شرایط واقعی مزرعه، اطلاعات لازم جهت تشخیص چغندر قند از علف هرزفراهم گردید. این اطلاعات از 300 تصویر مختلف ب...

متن کامل

ارائه الگوریتم مناسب جهت جداسازی علفهای هرز از چغندر قند در شرایط واقعی مزرعه با استفاده از پردازش تصاویر

استفاده از سمپاشهای با پاشش نقطه ای با کاهش قابل ملاحظه میزان سم مصرفی و نتیجتاً کاهش هزینه ها، از آلودگی محیط زیست نیز خواهد کاست. بدلیل اهمیت و هزینه زیاد حذف علفهای هرز، تلاشهای زیادی در زمینه استفاده از ماشین بینایی در این بخش در حال انجام می باشد. در این تحقیق با عکسبرداری دیجیتالی در شرایط واقعی مزرعه، اطلاعات لازم جهت تشخیص چغندر قند از علف هرزفراهم گردید. این اطلاعات از 300 تصویر مختلف ب...

متن کامل

ارائه الگوریتم مناسب جهت تفکیک ماهی بر اساس گونه، اندازه و وزن به کمک ماشین بینایی

امروزه علم درجه بندی و تجهیزات مربوطه به آن برای انواع محصولات دریایی در جوامع پیشرفته به سرعت در حال رشد می باشد به طوری که در اکثر واحد های بزرگ شیلاتی و یا در مجاورت آن ها انواع تجهیزات درجه بندی یافت می شود. ماشین بینایی دارای توانایی بالقوه ای است که می تواند به عنوان یک روش دقیق برای تشخیص و ارزیابی خصوصیات ظاهری استفاده گردد. در تحقیق حاضر رقم بندی ماهی بر اساس گونه، اندازه و وزن به کمک ...

بهینه سازی درجه بندی کاشی با استفاده از پردازش تصویر فازی و الگوریتم ژنتیک

در خطوط کنترل کارخانجات کاشی برای اینکه بتوان کاشیها را درجه بندی کرد، نیاز به روشهایی برای تشخیص انواع عیوب مختلفی است که ممکن است در هنگام تولید بر روی کاشی‌ها به وجود آید. به گفته کارشناسان، یکی از بیشترین عیوبی که باعث پایین آمدن کیفیت کاشی‌ها می‌شوند، ترکها و خالها می‌باشند. به این نوع از عیب ها، عیوب تیز گفته می‌شود که در تصویر ساختارهایی با عرض کم و کنتراست بالا به وجود می‌آورند. یکی از ...

متن کامل

ارائه روشی برای پیش پردازش تصویر جهت بهبود عملکرد jpeg

تاکنون کارهای زیادی در مورد فشرده سازی تصویر انجام گرفته و روش­های متفاوتی ارائه شده­اند. هر یک از این روش­ها بر روی تصاویر مختلف، میزان فشرده­سازی متفاوتی را ارائه می­دهند. با شناسایی پارامترهای تاثیرگذار در یک الگوریتم فشرده­سازی و تقویت آنها در مرحله پیش‎پردازش، میزان فشرده­سازی آن الگوریتم را می­توان بهبود بخشید. jpeg یکی از روش­های فشرده­سازی موفق می­باشد که کارهای زیادی نیز برای بهبود عمل...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 2

صفحات  33- 41

تاریخ انتشار 2014-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023