ارائه الگوی لرزه زمین ساختی بر اساس مطالعۀ تطبیقی توزیع تنش کولمب با پارامترهای لرزه‌ای در زوج زمین‌لرزه اهر-ورزقان

نویسندگان

چکیده

زوج‌ زمین‌لرزه اهر- ورزقان به صورت دو رخداد پیاپی در فاصلۀ زمانی و مکانی نسبتا کوتاهی از هم، در تاریخ 21 مرداد ماه 1391 (11 آگوست 2012) باعث ایجادگسیختگی سطحی بطول 12 کیلومتر و لرزش مناطقی شد که قبلا هیچ گسل فعالی در آن شناسایی نشده بود. با توجه به نظریۀ انتقال تنش و احتمال متأثر بودن رخداد دوم از رخداد اول، تغییرات تنش کولمب برای وضعیت‌های هندسی مختلف از صفحات گرهی دو رخداد مورد بررسی قرار گرفت و با توزیع مکانی پس‌لرزه‌ها مطابقت داده شد. با بررسی الگوی توزیع تنش کولمب در محیط اطراف و در نظر گرفتن پدیده برهم کنش، مشخصات °82، °89 و °164 برای امتداد، شیب و ریک گسل مسبب رخداد اول با سازوکار راست لغز و °7، °49 و °31 برای امتداد، شیب و ریک گسل مسبب رخداد دوم با سازوکار معکوس همراه با مؤلفۀ کوچک امتداد لغز در نظر گرفته شد. نتایج بدست آمده از الگوی توزیع تنش مطابقت زیادی با نقشه‌های تغییرات مکانی مقدار b (b-value) در داده‌های قبل از زلزله دارد. پارامترb در واقع شیب رابطۀ گوتنبرگ-ریشتر است که مرتبط با ساختار زمین ساختی منطقه بوده و وابسته به تنش موجود در منطقه می‌باشد. با توجه به منطقۀ حداقل مقدار b در داده‌های قبل از زلزله، الگوهای توزیع تنش کولمب برای گسل‌های منشاء، گیرنده و گسل‌های با جهت بهینه، نحوه انتشار گسیختگی نسبت به کانون رخداد اول و تظاهر سطحی آن و نیز سازوکار مختلف قطعات سیستم گسلی، ساختار خم فشارشی در حال توسعه برای منطقه متأثر از زوج زمین‌لرزه اهر-ورزقان پیشنهاد می‌گردد. این مدل ساختاری پیشنهادی می‌تواند به ارزیابی خطر لرزه‌ای در مناطق محتمل برای شکستگی‌های آتی کمک کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تغییرات تنش کولمب بر اساس رویداد زمین لرزه های ریگان و اهر - ورزقان

شواهد بسیار زیادی نشان می دهند که تغییرات تنش ایستایی بعد از رخداد یک زمین لرزه تاثیر زیادی بر وقوع رخدادهای بعدی داشته و فعالیت های گسل های موجود در منطقه را کنترل می کند. این تغییرات به صورت برهم کنش زمین لرزه ای مورد مطالعه قرار می گیرند و تحت عنوان تغییرات تنش کولمب شناخته شده است. دستاوردهای این مدل علاوه بر برهم کنش زمین لرزه ها، پراکندگی مکانی پس لرزه ها را نیز در بر می گیرد و با احتمالا...

پارامترهای لرزه‌خیزی فرکتالی-زمانی زمین‌لرزه اهر- ورزقان، شمال باختری ایران

اندازه‌گیری شاخص‌های لرزه‌خیزی از روش‌های ارزیابی زمین‌ساخت فعال و نوزمین‌ساخت برای یک منطقه به‌شمار می‌آید. 21 مرداد 1391 دو زمین‌لرزه به فاصله زمانی 11 دقیقه‌ای به ترتیب با بزرگی‌های 4/6 و 3/6 در منطقه اهر- ورزقان که از مناطق فعال زمین‌ساختی است، به‌وقوع پیوست. بررسی‌های لرزه‌زمین‌ساختی نشان می‌دهند که گسل‌های مسبب زمین‌لرزه، از جمله گسل‌های جوان منطقه هستند. نقشه پراکندگی رومرکز زمین‌لرزه‌ها...

متن کامل

تفسیر ساختاری و پیش نشانگری در زلزله اهر-ورزقان بر اساس مطالعه تطبیقی داده های لرزه ای و GPS

یکی از پارامترهای بسیار متداول در مطالعات زلزله شناسی، مقدار b است که بیانگر توزیع اندازه زمین لرزه‌های یک منطقه است. پارامتر b در واقع شیب رابطه گوتنبرگ-ریشتر است که مرتبط با ساختار زمین ساختی منطقه بوده و وابسته به تنش موجود در منطقه است. در این مطالعه به بررسی تغییرات مکانی و زمانی مقدار b قبل و بعد از زلزله اهر ورزقان در ناحیه زمین ساختی شمال‌غرب ایران و تطبیق آن با داده‌های GPS پرداخته شده...

متن کامل

بررسی پدیده برهم‌کنش بین زوج‌‌‌زمین‌لرزه 21 مرداد 1391 اهر – ورزقان و توزیع مکانی پس‌لرزه‌ها

زوج‌‌‌زمین‌لرزه اهر – ورزقان به‌صورت دو رویداد پی‌درپی در فاصله زمانی نسبتا کوتاهی از هم، در تاریخ 21 مرداد ماه 1391 (11 اوت 2012) شهرستان‌های ورزقان، اهر، هریس و پیرامون آن واقع در استان آذربایجان شرقی را به‌‌شدت لرزاند که موجب خسارت‌های جانی و مالی فراوان شد. این تحقیق به‌منظور بررسی رابطه برهم‌کنش بین زوج‌‌‌زمین‌لرزه و همچنین بین این حوادث و پس‌لرزه‌ها صورت گرفته است. بدین‌‌منظور، تغییرات تن...

متن کامل

مطالعه لرزه زمین ساختی گسل تبریز

گسل تبریز در شمال غرب ایران، از ساخت‌های زمین‌شناسی مهم کشور می‌باشد که در طول تاریخ زلزله‌های مخربی در اطراف آن به وقوع پیوسته است. هدف از این نوشتار، مطالعه فعالیت لرزه زمین ساختی گسل تبریز بوده است. روش کار، شامل ترسیم تعداد 23 مقطع عرضی عمود بر گسل فوق‌الذکر، در فاصلة تبریز تا بستان‌آباد برای به دست آوردن مقادیر درصد مسطح شدگی پیشانی کوهستان، پیچ و خم پیشانی کوهستان و نسبت پهنای کف دره به ع...

متن کامل

شبیه‌سازی جنبش نیرومند زمین برای زمین‌لرزه اول 21 مرداد 1391 اهر-ورزقان، شمال غرب ایران به روش کاتوره‌ای گسل محدود

یکی از روش‌های بررسی زمین‌لرزه‌ها با استفاده از شتاب‌نگاشت‌ها روش شبیه‌سازی جنبش نیرومند زمین است. شبیه‌سازی جنبش نیرومند زمین به‌ویژه برای مناطقی که از آن داده‌ای در دسترس نیست، نقش مهمی ‌در برآورد پارامترهای جنبش نیرومند ایفا می‌کند. در این پژوهش، پارامترهای گسل مسبب اولین زمین‌لرزه 21 مرداد 1391 اهر-ورزقان با بزرگای گشتاوری 4/6 که در ایستگاه شتاب‌نگاری مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ثبت شده است...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 2

صفحات  259- 273

تاریخ انتشار 2020-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021