ارائه چارچوبی مفهومی برای بهره گیری از نرم افزارهای اجتماعی در مدیریت دانش مشتری: مطالعه موردی شرکت همکاران سیستم

نویسندگان

چکیده مقاله:

با عنایت به نقش بی بدیل دانش درکسب مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی امروز،کسب و کارها بیش از گذشته به دانش مشتری توجه می کنند. ظهور وب 2 و گسترش کاربردهای نرم افزارهای اجتماعی افق جدیدی برای سازمان ها جهت ایجاد رابطه ای معنادارتر و پرتحرک تر با مشتریان گشوده است. هدف از این پژوهش ارائه چارچوبی مفهومی برای بهره گیری از نرم افزارهای اجتماعی در مدیریت دانش مشتری است. برای نیل به این هدف، استراتژی پژوهش سه مرحله ای شامل"طراحی چارچوب مفهومی پژوهش"،" اعتبارسنجی چارچوب مفهومی پژوهش" و " ارزیابی شرکت منتخب (همکاران سیستم) با استفاده از چارچوب طراحی شده" دنبال گردید. چارچوب مفهومی پژوهش انواع نرم افزارهای اجتماعی قابل بهره گیری در مدیریت 3 دسته عمده دانش "برای"، "از" و "درباره" مشتری را معرفی نموده است. بر اساس نظر خبرگان، مهمترین نرم افزار های اجتماعی برای مدیریت سه نوع اصلی دانش مشتری، به ترتیب "شبکه های اجتماعی"، "بلاگ" و "آر.اس.اس" می باشند. در این پژوهش همچنین میزان استفاده از نرم افزارهای اجتماعی برای مدیریت دانش مشتری در شرکت همکاران سیستم مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این بخش از پژوهش نیز حاکی از آن است که این شرکت تا کنون در حوزه استفاده از نرم افزارهای اجتماعی برای مدیریت دانش مشتری تنها به استفاده از "پادکست" و "آر.اس.اس" اکتفا نموده است. بر اساس اطلاعات در دسترس نویسندگان این مقاله، پژوهش حاضر نخستین در نوع خود است که نرم افزارهای اجتماعی قابل بهره برداری در مدیریت انواع دانش مشتری را معرفی نموده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه چارچوبی مفهومی برای نوع‌شناسی دانش مشتری: یک مطالعه موردی

با عنایت به نقش بی‌بدیل دانش درکسب مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی امروز،کسب‌و‌کارها بیش از گذشته به دانش مشتری توجه می‌کنند. شناسایی و مدیریت انواع دانش مشتری از موضوعات چالشی پیش روی پژوهشگران و کارشناسان حوزه مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتریان است. هدف این پژوهش ارائه چارچوبی مفهومی برای نوع‌شناسی دانش مشتری است. برای نیل به این هدف، استراتژی پژوهش سه مرحله‌ای شامل"طراحی چارچوب مفهومی پژوهش"...

متن کامل

ارائه چارچوبی مفهومی برای بهره گیری از نرم افزارهای اجتماعی در مدیریت فرایند یادگیری الکترونیکی؛ مطالعه موردی: دانشگاه مهرالبرز

هدف از این پژوهش، ارائه چارچوبی مفهومی برای بهره گیری از نرم افزارهای اجتماعی در مدیریت فرایند یادگیری الکترونیکی است. در این پژوهش، محقق با بررسی ادبیات موضوع، نرم افزارهای اجتماعی را براساس ارتباط با موضوع و فراوانی استفاده شناسایی کرده و یک چارچوب مفهومی اولیه مبتنی بر کاربرد نرم افزارهای اجتماعی در هریک از مراحل مدیریت فرایند یادگیری الکترونیکی ارائه داد و با استفاده از نظرسنجی خبرگان موضوع...

شناسایی عوامل سازمانی موثر بر اجرای مطلوب سیستم مدیریت دانش (مطالعه موردی شرکت همکاران سیستم)

مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان کمک می کند با نیرویی اندک، قدرت عظیمی بسازد. مدیریت دانش شیوه جدیدی برای اداره سازمان و تسهیم منابع فکری و علمی آن است. اجرای مدیریت دانش مستلزم فراهم نمودن پیشزمینه های مناسب است. از جمله این پیشزمینه ها، هماهنگی لازم میان عوامل مختلف سازمانی است. در این پژوهش از میان عوامل مختلف سازمانی، عوامل فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته است . فر...

متن کامل

ارائه چارچوبی مفهومی برای بهره گیری از سازوکار داستان سرایی در مدیریت چرخه حیات پروژه

شناسایی و بهره­برداری از سازوکارهای مناسب و مؤثر مدیریت دانش، یکی از دغدغه های جدی سازمان­های عصر حاضر است. در این میان، سازمان­های پروژه­محور به­دلیل موقتی بودن پروژه های خود و چالش مستمر زمان و منابع محدود، بیش از سایر سازمان­ها به مدیریت نظام مند دانش خود نیاز دارند. کاربردهای داستان­سرایی به‎منزله سازوکاری مؤثر، کم‎هزینه و در دسترس برای مدیریت دانش پروژه­ها، موضوع پژوهش پیش رو است. در این پ...

متن کامل

ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد سیستم های مدیریت دانش

برای تشخیص میزان موفقیت سیستم مدیریت دانش، تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد ضروری است. نظر به اهمیت موضوع در این مطالعه چگونگی ارزیابی کاریابی و اثر بخشی سیستم مدیریت دانش بررسی شده است. همچنین تاثیر اجرای فرایند مدیریت دانش بررسی شده است. همچنین تاثیر اجرای فرایند مدیریت دانش بر عملکرد سازمان از دو جنبه مالی و غیر مالی مورد توجه قرار گرفته است. بر مبنای بررسی تعدادی از آخرین تحقیقات مرتبط با موضو...

متن کامل

طراحی چارچوبی جامع برای ارزیابی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه موردی: صنعت برق)

در این تحقیق با بررسی عوامل موثر و کلیدی مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری، الگویی جامع برای استقرار و ارزیابی CRM ارائه گردیده که این عوامل، در 10 معیار دسته‌بندی شدند. چارچوب پیشنهادی IA-CRM نامیده شد. معیارهای راهبرد CRM، متمایزسازی مشتریان، منابع انسانی، مدیریت فرایندهای CRM، مدیریت تعامل، اطلاعات CRM، سیستم‌ها و زیرساخت‌های CRM تحت عنوان توانمندسازهای CRM بوده و معیارهای نتایج عملیاتی CRM، نتای...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 1

صفحات  149- 182

تاریخ انتشار 2013-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023