ارزیابی برخی شاخص‌های اجتماعی – اقتصادی ایران در سال‌های 2005 تا 2011

نویسنده

چکیده مقاله:

  مقاله حاضر در چارچوب اهداف سند چشم انداز بیست ساله و با استناد به داده‌های گزارش توسعه انسانی، می‌کوشد تا وضعیت برخی شاخص‌های اقتصادی ـ اجتماعی ایران را به طور تطبیقی در بین کشورهای خاورمیانه بررسی کند. در این پژوهش، وضعیت توسعه انسانی در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بر پایه‌ داده‌های سال 2011، نسبت به سال آغازین شروع سند چشم‌انداز؛ یعنی 2005 تحلیل شده است. از نظر روش شناسی، مطالعه حاضر از طریق تحلیل ثانویه داده‌های گزارش توسعه انسانی( HDR, 2005-2011 ) به اجرا درآمده است. بر اساس نتایج به دست آمده، ارزش شاخص توسعه انسانی ایران در سال 2005 نسبت به سال 2011 تقریبا 036/0 رشد داشته است. با وجود این، اگر چه رشد محدودی در برخی شاخص‌ها دیده می‌شود، اما هنوز ایران نسبت به جایگاه مفروض در سند چشم‌انداز فاصله زیادی دارد و در بسیاری شاخص‌ها (مانند شاخص "مرگ و میر کودکان زیر 5سال"، درآمد سرانه و...) جایگاه ایران تغییری نکرده و در موارد معدودی (مانند سهم زنان در مشارکت پارلمانی) به رتبه پایین سقوط کرده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی تطبیقی تولید علم ایران، ترکیه و مصر در سالهای 2005 و 2006

مقاله ی حاضر با استفاده از شاخص ها و آمارهای موسسه ی اطلاعات علمی (ISI) به ارزیابی تطبیقی تولیدات علمی نمایه شده ی ایران، ترکیه و مصر در سال 2005 و 2006 می پردازد. آمارها نشان می دهد که از نظر تعداد تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه WOS، کشور ترکیه مقام اول را در بین کشورهای منطقه از آن خود کرده است و کشورهای ایران و مصر در رده های دوم و سوم قرار گرفته اند. این در حالی است که از نظر میزان رشد، ا...

متن کامل

بررسی تأثیر شاخص‌های سه‌گانۀ جهانی‎شدن بر ساخت منابع انسانی: مطالعۀ داده‌های پانل دورۀ 2005 تا 2011

در مقالۀ حاضر، تأثیر جهانی‎شدن بر اساس شاخص کوف بر شاخص ساخت منابع انسانی (BHR) میان 56 کشور جهان، در بازۀ زمانی 2005 تا 2011 بررسی شده است. در الگوی پژوهش کنونی، شاخص ساخت منابع انسانی متغیر وابسته است و ابعاد سه‌گانۀ جهانی‎شدن (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. روش پژوهش پیش رو از نوع روش‌های اقتصادسنجی است و از روش تحلیل داده‌های پانل و تحلیل رگرسیون تعمیم‎یافته با ...

متن کامل

بررسی عملکرد شاخصهای اقتصادی- فنی بخش انرژی در استان فارس طی سالهای 1385 - 1379

در این مقاله تولید و مصرف انرژی در استان فارس طی دوره 1385-1379 بررسی شده است. این میزان طی دوره مورد بررسی، رشد مثبتی معادل ١٨ درصد داشته که بیشترین افزایش مصرف در بخش صنعت با 19 درصد بوده و در بخش کشاورزی 5/18 درصد است. روند فزاینده مصرف انرژی در استان فارس سبب شده است متوسط مصرف سرانه انرژی از 805 لیتر در سال ١٣٧٩ به 929 لیتر در سال ١٣٨٥ افزایش یابد که در مقایسه با متوسط سرانه مصرف در سطح ...

متن کامل

تحلیلی از شاخصهای اجتماعی مسکن در ایران

امروزه جامعه ایران در مرحله سریعی از تحول اقتصادی واجتماعی قرار گرفته است. در چنین حالتی نه تنها ساخت فیزیکی جامعه درحال دگرگونی است بلکه بافت فکری و اجتماعی آن نیز دستخوش تغییر و تحول قرارگرفته است. میل به مصرف ودست یابی بر کلیه امکانات رفاهی و تمام مظاهر توسعه خواست هریک از افراد جامعه ایرانی است. داشتن مسکن خوب ومناسب نیز یکی از خواست های جامعه متحول امروزی است. موضوع مسکن بعلت ویژگیهای آن...

متن کامل

وضعیت برونداد علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان براساس شاخصهای علم سنجی تا پایان سال 2011 میلادی

چکیده زمینه و هدف: امروزه «تعداد مقالات علمی نمایه شده در بانکهای اطلاعاتی معتبر و بین‌المللی» جزو مهم‌ترین شاخص‌های تولید علم در سطح جهان است. موسسه اطلاعات علمی (ISI) اطلاعات اغلب مجلات معتبر بین المللی را نمایه می‌کند. این نوشتار درصدد است تا با استفاده از داده‌های استخراج شده از پایگاه اطلاعاتی استنادی مذکور، وضعیت برونداد علمی محققین دانشگاه علوم پزشکی کردستان را تا پایان سال 2011 میلادی ...

متن کامل

ارزیابی شاخصهای تحمل تنش خشکی در برخی هیبریدهای جدید ذرت

به‌منظور بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه چند هیبرید جدید ذرت و ارزیابی شاخص­های تحمل خشکی، آزمایشی بصورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه  نهال و بذر کرج در سال 1388 اجرا گردید. عامل اصلی شامل سه سطح آبیاری نرمال، تنش ملایم و تنش شدید (به‌ترتیب آبیاری پس از 70، 100 و 130 میلی­متر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس A) و عامل فر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 26  شماره 1

صفحات  119- 136

تاریخ انتشار 2015-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023