ارزیابی، شناسایی و کنترل ارتعاشات در شناورهای تندروی دریایی

نویسندگان

چکیده

مسائل مرتبط با ارتعاشات و بهبود عملکرد در شناورهای تندرو در سه سطح ارزیابی ارتعاشات، شناسایی منابع و کنترل ارتعاشات تقسیم­بندی می‌گردند. هر سه سطح اشاره شده، موضوع پژوهش بسیاری از محققان در سال­های اخیر بوده­اند. با این وجود نیاز به ارائه پژوهشی منسجم در این باب ضروری به‌نظر می­رسد. در این مقاله ارتعاشات در شناورهای تندرو در سه قالب اشاره شده بررسی می­گردد. بر این اساس سلامت افراد، ادوات و کیفیت عملکرد سه ملاک اصلی ارزیابی ارتعاشات خواهند بود. همچنین منابع ارتعاشات در دو سطح منابع داخلی و خارجی تقسیم‌بندی می­گردند. در نهایت نیز چهار روش جهت کنترل ارتعاشات پیشنهاد می­شوند. این پژوهش به‌ویژه برای محققانی که به تازگی به این حوزه ورود می‌کنند، می‌تواند پایه‌ای مناسب برای مطالعات آتی ایشان باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مروری بر کنترل ارتعاشات سازه‎‌های دریایی

امروزه با افزایش میزان استفاده از سوخت‌های فسیلی و محدودبودن این انرژی در خشکی، نیاز به استخراج از بستر دریا روزبه‌روز افزایش یافته و موجب توسعه و رشد قابل توجه سازه‌های فراساحلی شده است. این سازه‌ها معمولاً در معرض ارتعاشات ناشی از بار‌های محیطی‌اند که سبب کاهش عمر خستگی آنها می‌شود. رویکرد نوین در طراحی سازه‌ها، استفاده از سازوکارهای کنترل به‌منظور کاهش اثر بارهای محیطی بر آنهاست که به‌تدریج د...

متن کامل

مروری بر کنترل ارتعاشات سازه‎ های دریایی

امروزه با افزایش میزان استفاده از سوخت های فسیلی و محدودبودن این انرژی در خشکی، نیاز به استخراج از بستر دریا روزبه روز افزایش یافته و موجب توسعه و رشد قابل توجه سازه های فراساحلی شده است. این سازه ها معمولاً در معرض ارتعاشات ناشی از بار های محیطی اند که سبب کاهش عمر خستگی آنها می شود. رویکرد نوین در طراحی سازه ها، استفاده از سازوکارهای کنترل به منظور کاهش اثر بارهای محیطی بر آنهاست که به تدریج د...

متن کامل

طراحی سیستم کنترل مبتنی بر بازخورد موقعیت و تخمین اختلال در تثبیت موقعیت دینامیکی شناورهای دریایی.

در این مقاله یک روش جدید طراحی سیستم کنترل مبتنی بر بازخورد سیگنال موقعیت و مشاهده گر اختلال برای تثبیت موقعیت دینامیکی شناور های دریایی ارائه شده است. این سیستم از یک کنترل کننده در مسیر مستقیم و یک فیلتر-مشاهده گر پیشنهادی در مسیر بازخورد تشکیل شده است. ساختار فیلتر-مشاهده گر ترکیبی از یک فیلتر شکافدار اصلاح شده و یک مشاهده گر غیرخطی بوده که به صورت سری به هم متصل شده اند. وظیفه فیلتر، تخمین ...

متن کامل

بررسی ارتعاشات زیان بخش ناشی از امواج دریا، بر بیماران با شرایط بحرانی حمل شونده در شناورهای دریایی

Transferring patients under critical conditions such as heart attack, stroke or transient ischemic attack (TIA), and head and backbones injuries is very important, specially transportation on sea because of high level of vibration of ship due to the sea waves is very critical. Many injured persons who work on ships or offshore platform with specialist hospitals are under critical dangers of the...

متن کامل

طراحی کنترل کننده برای مانور شناورهای سطحی تندرو در حضور اغتشاش های دریایی

شناورهای سطحی تندرو نوعی از قایق های کوچک هستند که توسط قایقران هدایت می شوند. از این شناور بیشتر جهت ماموریت های استراتژیک مانند نظامی و حراستی که سرعت زیاد و مانور بالا در آن از اهمیت بالایی برخوردار است استفاده می شود. مسیر ناهموار دریا، اغتشاشات دریایی و مدل دینامیکی غیر خطی چند ورودی چند خروجی این شناور، باعث می شود تا هدایت آن بسیار مشکل باشد. در این مقاله جهت کنترل تعقیب مسیر مطلوب و مان...

متن کامل

کاربرد میراگر جرمی آلیاژ حافظه‌دار در کنترل ارتعاشات سکوی دریایی ثابت

در این تحقیق سعی بر این است که بتوان با استفاده از یک جاذب‌ دینامیکی جدید و کارا، لرزش‌های سکوی دریایی مرتعش شده توسط امواج را کنترل نمود. در دو دهه اخیر، تولید مواد هوشمند و کاربرد آنها در طراحی ابزارهای کنترلی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است. آلیاژهای حافظه‌دار یکی از این مواد هوشمند بوده و قابلیت زیادی در مستهلک نمودن ارتعاشات دارند. بنابراین، در تحقیق پیش‌رو، از میراگر جرمی آلیاژ حافظه‌دار ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 14

صفحات  57- 70

تاریخ انتشار 2019-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021