ارزیابی قند کل و قندهای محلول در سیب زمینی تراریخته مقاوم به بید سیب زمینی

نویسندگان

  • زینالی, حسن پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

طبق قوانین سازمان­های نظارتی موجود در اغلب کشورهای دنیا، قبل از پذیرش و تجاری‌سازی محصولات تراریخته و فراورده ­های آن، باید ارزیابی­ های ایمنی دقیقی بر روی آن­ها با یک روش مقایسه­ای صورت گیرد. یکی از مراحل ارزیابی ایمنی گیاهان تراریخته، مقایسه لاین­های تراریخته با رقم زراعی غیرتراریخته از نظر محتوی متابولیتی و ترکیبات آنها است. این بررسی به منظور شناسائی تغییرات احتمالی ناخواسته و نامطلوب حاصل از دستورزی ژنتیکی (به عنوان مثال در نتیجه ورود ژن خارجی به درون ژنوم دیگر و یا تولید متابولیت جدید) صورت می گیرد. این فرایند به اصل ضرورتاً یکسان (این­همانی) معروف است. در این مطالعه تلاش شد میزان قند کل و همچنین قند‌های محلول مانند ساکارز، گلوکز و فروکتوز در سیب­زمینی­های تراریخت مقاوم به بید سیب­زمینی که در سال 1388 در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران تولید شده بودند مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از 4 لاین تراریخته مقاوم به بید سیب­ زمینی که در آزمایش­های زیست‌سنجی مقاومت بالایی از خود نشان داده ­اند استفاده شد. این سیب­ زمینی­ها از تاریخ فوق در شرایط درون شیشه­ ای نگهداری شده­اند. نمونه­ های تراریخته به همراه گیاه شاهد به منظور تولید غده به گلخانه منتقل شده و از نمونه­ های نور دیده و نور ندیده غده ­ها و همچنین از نمونه­ های برگی این گیاهان جهت آنالیز متابولیت­ها استفاده شد. برای اطمینان از حضور تراژن در گیاهان و مواد گیاهی بررسی های مولکولی بر روی آنها انجام گرفت و نتایج حاصل از PCR نشان داد که ژن cry1Ab در همه نمونه­های تراریخته مورد ارزیابی حضور دارد. در بررسی میزان قند کل مشاهده شد که تفاوت معنی­داری بین گیاهان تراریخته با گیاه شاهد از لحاظ میزان قند کل موجود در بافت‌ها وجود ندارد و همچنین ارزیابی قندهای محلول نیز نشان داد که میزان قندهای ساکارز، گلوکز و فروکتوز بین گیاهان تراریخته با گیاه شاهد تفاوت معنی‌داری ندارد و در نتیجه با توجه به ترکیبات مورد بررسی و همچنین قوانین نظارتی کدکس ایمنی سیب‌زمینی‌های تراریخته از لحاظ این صفات مورد تائید بوده و مصرف آنها بدون خطر است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی و معرفی ژنوتی پهای مقاوم به ویروس در سیب زمینی

از آنجا که یکی از مهمترین بیماریهای سیب زمینی در کشور ، بیماری ویروسیPVY‘‘می باشد، لذاشناسائی ارقام مقاوم به این ویروسها از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است . در این تحقیق به منظور ارزیابی مقاومتبرخی کلونهای مهم و ارقام تجاری به ویروسهایPVY‘PVX‘آلوده سازی مصنوعی به این دو ویروس مهمسیب زمینی، صورت پذیرفت . به منظور اطمینان از عاری بودن این ژنوتیپها به ویروس و افزایش دقت آزمون، ازکشت مریستم استفاده شد...

متن کامل

تولید سیب زمینی (l. solanum tuberosum) تراریخت مقاوم به بید سیب زمینی (phthorimaea operculella zeller) از طریق انتقال ژن cry1ab

تظاهر ژن های bt در بخش های خوراکی گیاهان تراریخت، از جمله غده های سیب زمینی، باعث نگرانی هایی برای مصرف کنندگان از نظر ایمنی غذایی شده است. بنابراین یک استراتژی مهم برای هدفمند کردن بیان ژن ها و تولید سیب زمینی bt ایمن تر احتمالا استفاده از پیشبرهای وی‍ژه-مکانی یا -بافتی و یا -زمانی به جای پیشبرهایی با بیان دائمی است. پیشبر(phosphoenolpyruvate carboxylase) pepc که از گیاه ذرت ( (c4 (zea mays) ج...

15 صفحه اول

بررسی بیماریزایی نماتد طلایی سیب زمینی Globodera rostochiensis روی سیب زمینی

نماتد طلایی سیب زمینی (Globoderarostochiensis)، که در سال 1387 از استان همدان گزارش شد، یکی از مهم ترین نماتد های مهاجم سیب زمینی در سطح جهان است که سبب کاهش قابل توجه محصول می شود. این نماتد با حمله به ریشه ها و تشکیل سلولهای ویژه به گیاه آسیب می زند. به دلیل جدید بودن این نماتد در کشور، وضعیت بیماریزایی آن روی میزبان های مختلف کاملا روشن نیست. در یک آزمایش مقدماتی، میزان بیماریزایی نماتد روی ...

متن کامل

کاربرد روش real time-pcr جهت شناسائی سیب زمینی دستورزی شده ی ژنتیکی مقاوم به ویروس pvy در مقایسه با سیب زمینی های غیر تراریخته

چکیده مقایسه بین سیب زمینی های تراریخته و غیر تراریخته یکی از مشکلات عمده سازمانهای بازرگانی و تحقیقاتی می باشد. استفاده از روش های جدید آنالیتیکی مبتنی بر ارزیابی ژنوم جهت تفکیک و شناسائی بین آنها از اهداف اصلی این تحقیق می باشد. نمونه های سیب زمینی از چهار استان ایران جمع آوری شده و از نظر تراریخته بودن مورد بررسی قرار گرفتند. پس از استخراج dna به روش ctab، آغازگرهای معرفی شده جهت تعقیب توالی...

متن کامل

ارزیابی کشت مخلوط سیب زمینی و لوبیا چیتی

در راستای تحقق کشاورزی پایدار، آزمایش­ هایی به صورت کشت مخلوط سیب‌زمینی و لوبیا چیتی به روش جایگزینی و افزایشی در سال­ های زراعی 1385 و 1386 درایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا گردید. آزمایش ­ها به صورت طرح بلوک ­های کامل تصادفی با 16 تیمار و3 تکرار انجام شدند. تیمارها شامل 8 نوع کشت مخلوط جایگزینی با نسبت­ های 1:2 و 1:3 سیب ­زمینی و لوبیا چیتی (سیب­ زمینی با تراکم ­های 4.7 و ...

متن کامل

انتقال هدایت شده و بیان اختصاصی هورمون کلسی تونین انسانی در غده سیب زمینی تراریخته

گیاهان به دلیل داشتن مسیر اصلاحات پس از ترجمه مشابه سلول های جانوری، سیستمی ارزان جهت تولید پروتئین های نوترکیب در مقیاس بالا را فراهم نموده اند. هدف این تحقیق بررسی بیان اختصاصی هورمون داروئی کلسی تونین انسانی(hCT)  که در درمان بیماری­های استخوانی نقش دارد در غده گیاه سیب زمینی(Solanum tuberosum) به عنوان میزبان بود. ژن سنتتیک کلسی تونین با توالی بهینه سازی شده بر اساس رمز های ترجیحی میزبان تح...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 2

صفحات  67- 75

تاریخ انتشار 2014-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023