ارزیابی پروژه‏ های مدل تعالی سازمان با استفاده از مدل دومرحله‏ ای تحلیل پوششی داده‏ ها با رویکرد تئوری بازی‏ها (مطالعه موردی: 39 بیمارستان)

نویسندگان

  • سید اسماعیل نجفی استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علوم تحقیقات، تهران، ایران
  • سیده راحیل موسوی دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
چکیده مقاله:

امروزه نقش نظام‏های ارزیابی عملکرد در بهبود عملکرد سازمان غیرقابل‌انکار است. هر سازمانی به‌منظور آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیت‏های خود مخصوصاً در محیط‏های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. مدل تعالی سازمانی یکی از مدل‏های سرآمد در خودارزیابی سازمانی است. مراکز بهداشتی درمانی نیز از مدل EFQM تخصصی بخش درمان استفاده می‏کنند و تجربه‏ اجرای مدل تعالی سازمانی در حوزه بهداشت و درمان بسیار کاربردی و موجب ارتقاء کیفیت می‏شود. وجود مدل تحلیل پوششی داده‌ها در کنار EFQM می‏تواند باعث بهبود تجزیه‌وتحلیل شود. در این پژوهش به دنبال ارائه یک مدل ترکیبی EFQM و تحلیل پوششی دومرحله‌ای برای تجزیه‌وتحلیل مناسب‏تر و همسویی با مفاهیم استراتژیک هستیم. برای پیاده‏سازی مدل ترکیبی از داده‏های 39 بیمارستان و برای حل این مدل از رویکرد نظریه بازی‏ها استفاده شد. نتایج حاصل از پیاده‏سازی نشان می‏دهد زمانی که مرحله نتایج به‌عنوان رهبر انتخاب شود، منجر به برنامه‏ بهبود مناسب‏تری می‏شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدل سازی تعالی سازمانی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها

در این مقاله با توجه به ضرورت بحث ارزیابی عملکرد و دست یابی به تعالی عملکرد سازمانی، سعی شده است با ترکیب دو رویکرد کیفی وکمی در ارزیابی، یعنی مدل های برگرفته از مدیریت کیفیت جامع تحت عنوان مدل های تعالی سازمانی و مدل های ریاضی تحلیل پوششی داده ها، مدلی برای تعالی سازمان ارایه گردد که ضمن دارا بودن مزایای هر دو روش، معایب آن ها را به کم ترین حد ممکن برساند. در این پژوهش با بررسی مدل های تع...

متن کامل

مدل سازی تعالی سازمانی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها

در این مقاله با توجه به ضرورت بحث ارزیابی عملکرد و دست یابی به تعالی عملکرد سازمانی، سعی شده است با ترکیب دو رویکرد کیفی وکمی در ارزیابی، یعنی مدل های برگرفته از مدیریت کیفیت جامع تحت عنوان مدل های تعالی سازمانی و مدل های ریاضی تحلیل پوششی داده ها، مدلی برای تعالی سازمان ارایه گردد که ضمن دارا بودن مزایای هر دو روش، معایب آن ها را به کم ترین حد ممکن برساند. در این پژوهش با بررسی مدل های تع...

متن کامل

ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها

امروزه، به منظور ارزیابی کارایی و بهره وری سیستم های دانشگاهی از مدل های ریاضی تحقیق در عملیات استفاده می شود. این مدل ها مجموعه ی از فعالیت های آموزشی پژوهشی و خدماتی را به عنوان شاخص های ورودی و خروجی در نظر می گیرند و با توجه به میزان اهمیت و تأثیرگذاری هر یک از شاخص ها در مجموعۀ عملکرد، نسبت مجموع موزون خروجی ها بر مجموع موزون ورودی ها به عنوان میزان کارآیی واحدهای تصمیم گیرنده محاسبه می شو...

متن کامل

ارزیابی کارایی آژانس های مسافرتی – هواپیمائی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ای چند هدفه

در این مقاله یک مدل تحلیل پوششی داده های چند هدفه برای ارزیابی کارایی آژانس های مسافرتی هواپیمائی ارائه شده است این مدل در پی یافتن راه حلی برای مرتفع نمودن مشکلات مدل های کلاسیک طراحی شده است از مهم ترین مشکلات مدل های کلاسیک یکی قدرت تشخیص و رتبه بندی ضعیف بین واحدها و دیگری وجود توزیع غیر واقعی وزن های ورودی ها و خروجی ها است در این مقاله سه مدل ارزیابی کارایی با سه معیار مختلف معرفی شده است...

متن کامل

ارزیابی کارایی نسبی بیمارستان های دولتی استان یزد با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها

مقدمه: ایجاد بهبود در هر سازمانی نیازمند اندازه گیری عملکرد سازمان، برنامه ریزی و هدفگذاری جهت بهبود عملکرد می باشد. با وجود پیشرفت های قابل توجهی که سال های اخیر در طراحی چارچوب ها و سیستم های ارزیابی عملکرد رخ داده است، بسیاری از سازمان ها همچنان بر معیارهای سنتی متکی هستند. روش بررسی: در این مقاله کارایی نسبی 12 بیمارستان دولتی استان یزد طی سالهای 83 تا 85 با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 1

صفحات  167- 195

تاریخ انتشار 2019-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023