ازدیاد درون‌شیشه‌ای و سازگاری آدنیوم به‌عنوان یک گیاه زینتی ارزشمند

نویسندگان

  • علیرضا خالقی استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک
  • فاطمه زارعیان دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک
چکیده

شرایط کشت درون‌شیشه‌ای آدنیوم به­عنوان یک گیاه زینتی وارداتی با ضریب ازدیاد کم، می‌تواند زمینه خوبی را برای تکثیر انبوه در تولید این گیاه ارزشمند فراهم آورد. بدین منظور این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی طی آزمایش‌های شاخساره­زایی، پرآوری و ریشه­زایی جهت بهینه‌کردن اندام­زایی در دو گونه آبسوم و عربیکوم انجام شد. بیشترین شاخساره‌زایی در محیط کشت MS دارای BA 5/0 میلی‌گرم در لیتر برای گونه آبسوم و برای گونه عربیکوم در محیط کشت MS دارای 5/0 میلی‌گرم در لیتر BA به‌همراه 5/0 میلی‌گرم در لیتر TDZ بود. اندام‌زایی در گونه عربیکوم بیشتر به­صورت برگ و ریشه مشاهده شد و انگیزش شاخساره در آن نسبت به گونه آبسوم در مدت زمان طولانی‌تر رخ داد. نتایج نشان داد می‌توان از غلظت 5/0 میلی­گرم در لیتر BA برای پرآوری شاخساره‌­های انگیزش یافته در هر دو گونه آدنیوم استفاده کرد. بهترین تیمار در مرحله ریشه‌زایی محیط MS کامل به‌همراه 3/0 درصد زغال فعال بدون تنظیم‌کننده رشد حاصل شد. سازگاری تدریجی گیاهچه‌ها ابتدا در پرلیت استریل دارای MS یک دوم غلظت و سپس در بستر کشت خاک باغچه، ورمی‌کمپوست و پرلیت انجام گرفت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

القای پلی‌پلوئیدی در گیاه زینتی ارکیده گونه Phalaenopsis amabilis در شرایط درون‌شیشه‌ای

گیاه ارکیده گونه Phalaenopsis amabilisیکی از بهترین و شناخته شده­ترین گونه­های ارکیده است که به آسانی رشد کرده و قابلیت سازگاری خوبی دارد. این پژوهش به‎منظور القای پلی­پلوئیدی در گونه Phalaenopsis amabilis در شرایط درون شیشه­ای انجام شد. پژوهش به‎صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و هر تکرار حاوی 3 ریزنمونه­ جوانه جانبی به اندازه تقریبی 3 میلی­متر دارای 2 برگ با استفاده از هفت غ...

متن کامل

اثر کمپوست ضایعات نخل به‌عنوان جایگزین پیت بر پرورش گیاه زینتی دیفن باخیا (Dieffenbachia amoena)

This research was conducted in order to investigate the possibility of using palm wastes compost as substrate for cultivation of Dieffebnbachia amoena at five levels (ratio of 0, 25, 50, 75 and 100% v/v as substitute for peat) and peat: perlite (4:1) treatment as control, as a randomized complete blocks design with three replications. Chemical and biological properties of palm wastes compost, p...

متن کامل

بوم سازگان جزایر، زیستگاه ارزشمند آبسنگهای مرجانی و ماهیان زینتی دریایی

جزایر دارای کارکرد اکولوژیک منحصر به فردی نسبت به اکوسیستم های مشابه خود در خشکی ها هستند. بسته بودن اکوسیستم های خشکی جزایر باعث شده تا در روند تکامل، سیری خاص طی شود. به همین جهت تمامی سطوح اکولوژیک آن نوعی شاخص زیستی محسوب می شوند که بازتاب دهنده تحول و تکامل فرآیندهای اکولوژیک و سیستم های حیات بخش می باشند. از طرفی قرار گرفتن در میان دریا باعث مهیاشدن مناطقی کم عمق در سواحل آنها برای حضور ب...

متن کامل

ازدیاد درون شیشه ای گیاه زینتی لیندا (beaucarnea recurvata lem. syn. nolina recurvata)

لیندا (beaucarnea recurvata lem. syn. nolina recurvata) از گیاهان مهم گلدانی برگ زینتی در ایران و جهان محسوب می‎شود. با توجه به اهمیت این گیاه در بازارهای جهانی و داخلی، ریز ازدیادی این گیاه از طریق کشت بافت به‎عنوان راهکاری برای غلبه بر‎شرایط محیطی و‎ تکثیر سریع، می‎تواند موضوعی با اهمیت باشد. در این پژوهش به‎منظور بررسی عوامل موثر بر ‎ریزازدیادی گیاه لیندا، فاکتورهای مختلف بصورت آزمایش‎های جد...

15 صفحه اول

آلکالوئید تریگونلین، یک متابولیت دارویی ارزشمند گیاهی

تریگونلین یک ترکیب آلکالوئیدی است که دارای نقش هورمونی در گیاهان می‌باشد. این متابولیت از طریق متیلاسیون اسید نیکوتنیک در گیاه ساخته می‌شود و در بسیاری از گونه‌های گیاهی از جمله قهوه، شنبلیله، سویا، نخود، یونجه و غیره شناسایی شده است. این آلکالوئید دارای خواص دارویی مهمی نظیر ضدسرطان، ضد‌میگرن، ضدعفونی‌کنندگی، پایین‌آورندگی چربی خون و ضد‌دیابت می‌باشد. چندین مطالعه نشان داده است که تریگونلین با...

متن کامل

معرفی پروتکل تجاری به منظور ازدیاد درون شیشه‌ای کلم زینتی Brassica oleracea var. acephala

طی سالیان اخیر کلم زینتی به‌دلیل داشتن اندام‏های هوایی رنگی بادوام و مقاومت خوب به شرایط محیطی در فضای سبز بسیار استفاده می‌شود. بنابراین، ازدیاد درون‌شیشه‏ای کلم زینتی در چند آزمایش مطالعه شد. غلظت‏های مختلف بنزیل آدنین (mg/L1/0، 5/0 و 1)، 2,4-D (mg/L1/0، 5/0)، نیترات نقره (mg/L 2و4) و نوع رقم (بنفش و سفید) در مرحلۀ استقرار به‏کار گرفته شد. همچنین تیمارهای مرحلۀ پرآوری شامل بنزیل آدنین (mg/L1/...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 51  شماره 2

صفحات  355- 364

تاریخ انتشار 2020-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021