استراتژی سفارش‌گذاری: تقابل واکنش بازار و ریسک اجرای معاملات

نویسندگان

  • بهنام باقریان کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • فریده تیموری دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
  • محمد علی رستگار استادیار گروه مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده

هدف: بازار بورس ایران در سال‌های گذشته تغییراتی در آن اعمال شده و در انتظار تغییرات جدی‌تر است. در این پژوهش یک مدل بهینه سفارش‌گذاری با رویکرد ریزساختار بازار ارائه شده که در ساخت بازار مصنوعی استفاده شده و در انتها عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفته است. روش: با کمک شبیه سازی بازار می‌توان به مواردی همچون تنظیم بازار و بررسی عملکرد استراتژی‌های معاملاتی پرداخت. اما برای کشف قیمت تابلوی ثبت سفارش سهام از شبیه‌سازی عامل‌گرا (agent-based) استفاده کرده‌ایم که الگوریتم تصمیم‌گیری آن شامل انتخاب نوع سفارش (خرید یا فروش)، انتخاب نوع اقدام معامله‌گران (ثبت سفارش جدید یا لغو سفارش در صف)، انتخاب استراتژی معاملاتی و انتخاب قیمت بهینه‌ی سفارش - برای یکی از عامل‌ها (agent) - است. از آنجاکه یکی از چالش‌های مهم سرمایه‌گذاران، یافتن قیمت بهینه‌ی سفارش‌گذاری است، در این پژوهش به این موضوع پرداخته شده است و سعی شده بازار بورس تهران به گونه‌ای شبیه‌سازی شود تا تغییرات ریزساختار بازار را مطالعه کند. یافته‎ها: داده‌های پژوهش شامل داده‌های درون-روزی تابلوی ثبت سفارش سهم فولاد مبارکه اصفهان در 5 سطح و برای ۷۱ روز معاملاتی است. در سیستم شبیه‌سازی پژوهش، با بررسی داده‌های تاریخی سهم فولاد مبارکه اصفهان، رفتار معاملاتی عامل‌ها استخراج شده است. همچنین با توجه به بحث ریزساختار بازار، تقابل بین ریسک اجرای معاملات و کنترل واکنش بازار به عنوان یک هزینه معاملاتی، مدل‌سازی شده است. بازار برای مدت 30 روز شبیه‌سازی شده و نتایج حاکی از آن است که استراتژی سفارش‌گذاری بهینه شده، از لحاظ میانگین قیمت خرید سهم، میانگین زمان انتظار برای اجرای معامله هر سهم و میانگین حجم معامله شده از سفارش، در مقایسه با سایر استراتژی‌های مورد بررسی در بازار عملکرد بهتری داشته است. نتیجه‎گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد به‌کارگیری ریسک اجرایی شدن سفارش و هزینه معاملاتی بطور هم‌زمان در استراتژی سفارش‌گذاری، عملکرد بهتری نسبت به استراتژی‌های مبتنی بر درجه‌ی تهاجمی بودن معامله‌گران بازار دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی و اجرای نرم افزار استراتژی معاملات جفتی جهت استفاده در بازار سرمایه

هدف این پژوهش، طراحی نرم‌افزار و بررسی قابلیت اجرای استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران است. برای بررسی این استراتژی دو شرکت سرمایه‌گذاری [گروه توسعه ملی (وبانک) و صنعت بیمه (وبیمه) برای سال 1391] انتخاب و اطلاعات مربوط به قیمت سهام مورد نظر از نرم‌افزار ره‌آورد نوین استخراج شد. قبل از استفاده دو سهم فوق، قابلیت جفت شدن آن‌ها با استفاده از آزمون‌های همبستگی، پایایی و روابط بلندمدت بررسی ش...

متن کامل

بررسی تأثیر ریسک اطلاعاتی و هزینه‌های معاملات بر واکنش بازار سهام به اخبار سود

ریسک اطلاعاتی و هزینه‌های معاملات از جمله عواملی هستند که از طریق آنها می‌توان تأثیر محیط اطلاعاتی شرکت را در کشف قیمت سهام شرکت‎ها بررسی کرد. شرکت‎هایی که اطلاعات عمومی کمتری دارند و سهامداران به‎صورت محرمانه از اخبار شرکت مطلع می‌شوند، ریسک اطلاعاتی بیشتری دارند. این پژوهش به‌دنبال بررسی تأثیر ریسک اطلاعاتی و هزینه‌های معاملات برآمده از محیط اطلاعاتی شرکت بر واکنش سرمایه‌گذاران است. برای این ...

متن کامل

تاثیر ریسک اطلاعات و هزینه های معاملات بر واکنش بازار به اعلان سود

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر ریسک اطلاعات و هزینه‌های معاملات بر واکنش بازار به اعلان سود می‌باشد. نمونه مورد بررسی شامل 828 داده شش ماهه-شرکت مربوط به 69 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی شش ماهه اول سال 1387 تا شش ماهه دوم سال 1392 می‌باشد. فرضیات تحقیق با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته داده‌های تلفیقی پویا بررسی شدند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که در شش ماهه اول، ریسک...

متن کامل

استراتژی بهینۀ اجرای معاملات بزرگ با رویکرد شبیه‌سازی عامل‎گرا

سرمایه­گذارانی که خواهان اجرای سفارش‎های بزرگ هستند، همواره با موازنۀ اثر قیمتی و هزینۀ فرصت (ریسک اجرای معامله) مواجه­اند. هدف از این پژوهش، یافتن روش بهینه‎ای برای اجرای چنین سفارش‎هاست. این پژوهش با استفاده از داده­های تاریخی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، ابتدا احتمال انواع سفارش‎گذاری‎ها شامل سفارش بازار، سفارش در شکاف قیمتی و سفارش محدود را برای سمت خرید و سمت فروش به‎طور جداگانه محاسبه...

متن کامل

بررسی واکنش بازار به اخبار سود با در نظر گرفتن ریسک اطلاعاتی و هزینه های معاملات

ریسک اطلاعاتی و هزینه های معاملات از جمله عواملی هستند که از طریق آنها می توان نقش محیط اطلاعاتی شرکت در کشف قیمت سهام شرکتها را بررسی کرد. شرکتهایی که اطلاعات عمومی کمتری دارند و سهامداران به صورت محرمانه از اخبار شرکت مطلع می شوند، ریسک اطلاعاتی بیشتری دارند. این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر ریسک اطلاعاتی و هزینه های معاملات ناشی از محیط اطلاعاتی شرکت بر واکنش سرمایه گذاران است؛ برای آزمون فرضی...

ضمانت اجرای حقوقی معاملات در بازار سرمایه (مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای مالزی و آمریکا)

از آنجا که بازار سرمایه نقش بسزایی در جذب سرمایه‌های عمومی و مردمی و تقویت بنیه مالی و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشورها دارد، تابع مقررات خاصی می‌باشد. قواعد عمومی قراردادها و همچنین ضمانت‌های اجرایی سنتی مقرر در قانون مدنی مانند بطلان، فسخ، انفساخ و جبران خسارت کفایت لازم برای اداره معاملات بازار سرمایه را ندارد. مقنن سازوکار تحقق این معاملات و همچنین ضمانت ا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 20  شماره 2

صفحات  150- 171

تاریخ انتشار 2018-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021