فریده تیموری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

[ 1 ] - استراتژی سفارش‌گذاری: تقابل واکنش بازار و ریسک اجرای معاملات

هدف: بازار بورس ایران در سال‌های گذشته تغییراتی در آن اعمال شده و در انتظار تغییرات جدی‌تر است. در این پژوهش یک مدل بهینه سفارش‌گذاری با رویکرد ریزساختار بازار ارائه شده که در ساخت بازار مصنوعی استفاده شده و در انتها عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفته است. روش: با کمک شبیه سازی بازار می‌توان به مواردی همچون تنظیم بازار و بررسی عملکرد استراتژی‌های معاملاتی پرداخت. اما برای کشف قیمت تابلوی ثبت سفار...

نویسندگان همکار