الگوی تلفیقی SWOT-QSPM و کاربرد آن در تعیین استراتژی‌های بهینه شهرداری‌ها (مطالعه موردی: اداره حسابرسی عملکرد شهرداری مشهد)

نویسندگان

  • خانمحمدی, مروارید پیام نور
  • قمیان, محمد مهدی دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه تهران
  • وقفی, سید حسام دانشجوی دکتری و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
چکیده

سازمان‌های بخش دولتی و عمومی کشور ما، همواره از حیث دارا بودن الگوهای علمی برای تصمیم‌گیری در خصوص برون سپاری یا عدم برون سپاری دچار محدودیت بوده‌‎اند. در این مقاله، به نحوه انتخاب استراتژی بهینه از میان استراتژی‌های ممکن با استفاده از الگوی ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی ( QSPM) پرداخته شده است. هدف اصلی این مقاله، ارایه رویکردی برای تصمیم‌گیری استراتژیک و انتخاب بهترین استراتژی از بین استراتژی‌های احصاء شده (که در این مطالعه شامل دو استراتژی اصلی برون سپاری یا عدم برون سپاری وظایف اداره حسابرسی عملکرد شهرداری مشهد می‌باشد) بوده است. ابزار گردآوری داده ها، روش خلاق طوفان فکری بوده و خبرگان این پژوهش، روسای ادارات حسابرسی و حسابرسان ارشد شهرداری مشهد بوده‌اند. نتایج تحقیق (که طی آن عوامل درونی و بیرونی به همراه استراتژی‌های مرتبط را با رویکرد SWOT احصاء نموده و استراتژی جذاب را با روش QSPM شناسایی کرده)، مبین ظرفیت قابل اتکای اداره حسابرسی عملکرد شهرداری مشهد از نقطه نظر عوامل داخلی و سازگاری قابل توجه در قبال عوامل خارجی می‌باشد. در مطالعه پیش رو، استراتژی‌های اولویت دار در چهار وضعیت توسعه‌ای، تنوع، تدافعی و تغییر جهت که مبتنی بر دو رویکرد برون سپاری یا عدم برون سپاری بوده، تعیین گردیده است. همچنین با استفاده از الگوی QSPM به انتخاب استراتژی بهینه از طریق اندازه‌گیری میزان مطلوبیت پرداخته شده که طی آن استراتژی انجام امانی وظایف (عدم برون سپاری) در رقابت با استراتژی برون سپاری انتخاب گردیده است.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی الگوی احصای استراتژی‌های بهینه رفتار

اهمیت امر حسابرسی داخلی در دهه‌های اخیر رو به رشد بوده و حسابرسان داخلی در دنیای امروز نقش و جایگاه مناسبی را در سازمان‌ها ایفا می‌کنند. در راستای ارزش افزایی بیشتر حسابرسی داخلی و بهبود عملیات سازمان، اتخاذ استراتژی‌های بهینه رفتار واجد اهمیت زیادی است. در این پژوهش، ابتدا وضع مطلوب استراتژی‌های رفتاری (با تأکید بر تناسب سه مؤلفه وظیفه، رهبری و انگیزش) در اداره حسابرسی داخلی شهرداری مشهد، احصا...

متن کامل

Strategic management in urban environment using SWOT and QSPM model

*Corresponding Author Email: sajozi@yahoo.com Tel.: +98 21 4402 2067 Fax: +98 21 4402 2067 Note: Discussion period for this manuscript open until June 1, 2017 on GJESM website at the “Show Article”. ABSTRACT: Sustainable urban development is a new concept of fundamental environmental metropolitan management that not only creates the demand for changing the concepts of economic development, but ...

متن کامل

ارزیابی و تدوین استراتژی مقصد در چارچوب توسعه پایدارگردشگری نمونه مورد مطالعه: کلان شهر مشهد

  هدف این تحقیق ارزیابی استراتژیک و ارائه استراتژی‌های بهینه بخش گردشگری کلانشهر مشهد در چارچوب رویکرد توسعه پایدار گردشگری است. روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی مبتنی بر مشاهدات میدانی و تهیه چک لیست و استفاده از ابزارهای تحلیلی SWOT ,IEA, QSPM بوده است. در فرایند تحقیق ضمن بررسی داده‌ها و اطلاعات جمع آوری شده از منابع مختلف و بررسی‌های میدانی، مجموعه یافته‌ها با استفاده از ابزار SWOT طبقه بند...

متن کامل

تعیین استراتژی‌های مناسب برای مدیریت جنگل‌های هیرکانی با استفاده از تحلیل SWOT و QSPM (بررسی موردی: جنگل‌های حوزه سیاهکل)‌

مدیریت جنگل­های هیرکانی با توقف بهره­برداری از سال 1396، اولین دوره تنفس بهره­برداری را تجربه می­نماید. در این دوره عبور از جنگلداری سنتی به جنگلداری نوین، پرداختن به نوع مدیریت و تعیین استراتژی­های آن، اقدامی ضروری است تا از روند بی‌برنامگی طرح­های جنگلداری جلوگیری شود تا تصمیمات برنامه­ریزان سازمان جنگل­ها مفید واقع شود. در این پژوهش با هدف برنامه­ریزی استراتژیک، عوامل مؤثر بر جنگلداری از نگا...

متن کامل

ارائه الگوی پایدارسازی نظام درآمدی و تأمین منابع مالی شهرداری‌ها (مطالعه موردی: شهرداری تهران)

در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران که دارای سیستم اقتصادی ناکارآمد، نظام‌های مالیاتی ضعیف و فاقد مکانیزم‌های مشارکت شهروندان در تأمین هزینه‌های شهرها هستند، سیستم تأمین درآمد شهرداری‌ها عمدتا به سمت منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم کشیده می‌شود. این مسأله در ایران بعد از اجرای سیاست خودکفایی شهرداری‌ها در دهه 1360 بیشتر نمود پیدا کرد و به ویژه در شهر تهران شدیدتر از سایر شهرها اتفاق افتاد. هم ا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 6

صفحات  123- 146

تاریخ انتشار 2018-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021