الگوی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان

نویسندگان

  • لطف اله فروزنده دانشگاه پیام نور
  • محمد محمودی میمند دانشگاه پیام نور
  • مصطفی احمدی نژاد دانشجوی دکتری، دانشگاه پیام نور
چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق میدانی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی است. اساس  چارچوب مفهومی این تحقیق را مدل تکامل یافته پذیرش فن­آوری تشکیل می دهد و جامعۀ آماری آن، کلیه مشتریان بانک ملی ایران در شهرستان تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 202 نفر از مشتریان به­عنوان نمونه انتخاب شده اند. با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری، اعتبار مدل مورد تأیید قرار گرفته و بر اساس نتایج تحلیل، مسیر ارتباط متغیرهای این تحقیق نیز تأیید شده است. یافته های این پژوهش نشان می­دهد که ادراک از مفید بودن و ادراک از امنیّت، بیشترین تأثیر را در  پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان دارند.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پذیرش بانکداری همراه توسط مشتریان بانک های ایرانی

این مطالعه فراهم کننده بینش­هایی در خصوص عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه توسط مشتریان بانک­ها می­باشد. با استفاده از تلفن همراه برای انجام امور بانکی، بدیهی است که هر دو طرف مشتری و بانک سود می­برد و بار دیگر تکنولوژی­های نوین در تسهیل امور زندگی انسان نقش خود را نشان می­دهد. روندهای منفی در پذیرش این تکنولوژی، ضرورت بررسی عوامل موثر بر آن را ایجاب نموده است. این مطالعه یک مدل ترکیبی از مدل­...

متن کامل

مدل پذیرش بانکداری اینترنتی

گرچه میلیونها دلار صرف ساخت بانکداری اینترنتی شده است لیکن گزارش ها حاکی از ان است که کاربران بالقوه علیرغم دسترسی به این امکانات تمایلی به استفاده از آن ها ندارند.این موضوع لزوم انجام پژوهش های جدید برای شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی را نشان می دهد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه بخش آمار توصیفی تحلیل عاملی و آمار استنباطی صورت گرفت.نتایج تحلیل عاملی موید بر ارزش مناسب مدل و مطابق...

متن کامل

شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی

Changes arising from E-banking expanding in banking system, the existing difficulties in relation to E-banking services usage and lack of tendency in some customers and even bank employees to use these services, have caused bank system managers to explore effective factors on internet banking adop-tion by customers. The purpose of this research is the inspection of factors influencing adoption ...

متن کامل

نقش ابعاد ریسک ادراک‏شده‏ی مشتریان بانک‏ها در پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران

با رشد روزافزون فناوری اطلاعات و بازار رقابتی موجود در حوزه‏ی بانکی ایران، شاهد آن هستیم که موضوع پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان، مورد توجه بانک‏ها قرار گرفته است. یکی از مفاهیم کاربردی در ارائه‏ی خدمات الکترونیک بانکی، بانکداری اینترنتی (IB) است. این پژوهش به بررسی تأثیر مفهوم ابعاد ریسک ادراک‏شده‏ی مشتریان بر نیت آن‏ها در پذیرش IB پرداخته است. نتایج حاصل‏شده از به‏کارگیری مدل‏یابی معاد...

متن کامل

بررسی اثرات شخصیت و ادراکات مشتریان بر پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: بانک تجارت)

     با گسترش روزافزون فن­آوری ارتباطات و شبکه جهانی اینترنت، تجارت به­عنوان رکن اساسی زندگی اجتماعی، دستخوش تحولی شگرف شده است. تجارت الکترونیک باعث شده است که با صرف هزینه اندک در کمترین زمان ممکن، عملیات خرید و فروش انجام شود و رفاه و آسایش بیشتری نصیب مشتریان و مصرف­کنندگان شود. از این­رو، تحقیق حاضر به­بررسی موضوع اینترنت بانک می­پردازد. هدف این تحقیق، بررسی اثرات شخصیت و ادراکات مشتریان ب...

متن کامل

پذیرش بانکداری همراه توسط مشتریان بانک های ایرانی

این مطالعه فراهم کننده بینش­هایی در خصوص عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه توسط مشتریان بانک­ها می­باشد. با استفاده از تلفن همراه برای انجام امور بانکی، بدیهی است که هر دو طرف مشتری و بانک سود می­برد و بار دیگر تکنولوژی­های نوین در تسهیل امور زندگی انسان نقش خود را نشان می­دهد. روندهای منفی در پذیرش این تکنولوژی، ضرورت بررسی عوامل موثر بر آن را ایجاب نموده است. این مطالعه یک مدل ترکیبی از مدل­...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 2

صفحات  1- 26

تاریخ انتشار 2010-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023