بازطراحی شبکه زنجیره تامین خرده فروشی بر اساس قابلیت‌های چندگانه بازگشت پذیری

نویسندگان

  • رضا علیخانی دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • سید علی ترابی استاد، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌‌‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده مقاله:

روند رو به افزایش اختلالات زنجیره‌های تامین، اهمیت بررسی استراتژی‌های بازگشت‌‌پذیری را بیشتر نموده است. پژوهش حاضر یک مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله‌ای عدد صحیح سناریو-محور برای رویارویی با ریسک‌های عملیاتی و اختلال در یک شبکه زنجیره تامین خرده‌فروشی ارائه می‌نماید. مدل پیشنهادی تصمیمات قبل و بعد از بروز اختلال را در نظر می‌گیرد. پنج استراتژی بازگشت‌پذیری در برگیرنده ابعاد مختلف قابلیت‌های بازگشت‌پذیری اعم از پیش‌کنشی، واکنشی و کیفیت طراحی زنجیره (شامل مستحکم‌سازی تسهیلات، نگهداری موجودی احتیاطی، ایجاد ظرفیت اضافی در برخی گره‌های شبکه، استفاده از سیاست تحویل مستقیم به فروشگاهها و پوشش چندگانه فروشگاهها)، در نظر گرفته شده است. مدل ارائه شده برای یک مطالعه موردی در صنعت خرده‌فروشی بکار گرفته شده است. تحلیل حساسیت روی پارامترهای اصلی انجام شده و رهنمودهای مدیریتی از آنها استخراج شده است. نتایج مدل نشان دهنده تاثیر مثبت بکارگیری استراتژی‌های بازگشت‌پذیری در کاهش هزینه کل در طراحی شبکه زنجیره تامین خرده‌فروشی می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بازطراحی شبکه زنجیره تأمین با در نظرگیری تصمیمات مسیریابی

با توجه به وجود تغییرات در شرایط هر زنجیره تأمین، امکان نابهینه شدن طراحی‎های اولیه شبکه‎های زنجیره تأمین وجود دارد. این تغییرات می‎تواند به دلایل گوناگونی مانند تغییر در مقدار یا مکان تقاضا، تغییر در تأمین‎کنندگان، هزینه ها، مالیات‏ها و قوانین دولتی باشد. بنابراین برای منطبق شدن با شرایط جدید لازم است با طراحی مجدد شبکه‎ها به شکل بهینه جدید آن‌ها دست یابیم. این مقاله یک مدل ریاضی جدید برای مسئ...

متن کامل

سیستم پشتیبان تصمیم (DSS) برای تامین سفارش کالاهای فیزیکی مشتریان در خرده فروشی الکترونیکی

رشد سریع تجارت الکترونیک از اوایل دهه 1990 به طور چشمگیری منظر خرده فروشی ها را در اقتصاد جهان تغییر داد و موجبات دگرگونی خرده فروشی سنتی را فراهم نمود. اما یکی از مشکلاتی که خرده فروشی ها با آن مواجه هستند تامین سفارش کالاهای فیزیکی مشتریان به صورت کارا و موثر می باشد، چرا که در این نوع کسب و کارها فروشنده با بسته های کوچک و مشتریان زیاد و محدودیت های منابع انسانی، زمان و هزینه روبرو می باشد. ...

متن کامل

قیمت گذاری خرده فروشی و پاسخگویی بار در شبکه های توزیع هوشمند

چکیده: در این مقاله، به خرده فروشی روز بعد در ارتباط با مشتریان قیمت پذیر با تعرفه ثابت و تعرفه های زمان استفاده، پرداخته شده است. پاسخ مشتریان به پیشنهاد قیمت ساعتی، به کمک یک تابع پذیرش مدل‌سازی شده است. تابع پذیرش، یک تابع توزیع احتمال خطی است که بر مبنای حداقل و حداکثر قیمت مجازی که توسط قانونگذار مشخص می شود، شکل می‌گیرد. همچنین، مدل-سازی نحوه پیشنهاد قیمت خرده فروش به مشتریان خود در خصوص...

متن کامل

تاثیر عوامل مترتب بر خرده فروشی بر تجربه و بر رضایت مشتری در صنعت خرده فروشی

در دنیای رقابتی امروز خلق تجربه مثبت برای مشتری در محیط خرده فروشی از جنبه های مختلف مورد توجه و تاکید است. همچنین برای اکثر بنگاهها، توسعه تجربه مشتری و اثر بسیار مهم آن بر رضایت مشتری، بدلیل تاثیر بسزایی که بر درآمد و رشد بنگاه میگذارد قابل توجه است و اغلب در بیانیه های ماموریت بنگاه بر آن تاکید زیادی میشود. تحقیق حاضر تلاشی جهت شناسایی عوامل مترتب بر خردهفروشی و بررسی تاثیر آنها بر تجربه و ب...

15 صفحه اول

بررسی وضعیت صنعت خرده فروشی (مورد مطالعه:تاکید بر فروشگاه های زنجیره ای در ایران)

صنعت خرده فروشی از جمله مهمترین صنایع تاثیرگذار بر زنجیره تامین هر شرکت صنعتی و تولیدی است و از جمله مهمترین ویژگی های محیط کنونی صنعت خرده فروشی نیز رقابت فزآینده ای است که هر روز با پیدایش و توسعه رقبای جدید در این صنعت مشاهده می گردد. نتیجه مستقیم این وضعیت، ضرورت و توجه جدی در بکارگیری ساز و کارهای موثر در حفظ و ارتقاء رضایتمندی مشتریان و به تبع آن، فروش از طریق کیفیت بخشی به خدمات و ارزش آ...

متن کامل

تعیین تعداد بهینه گروه های اقلام موجود در انبار بر اساس آنالیز ABC در چارچوب یک شبکه زنجیره تامین

طبقه بندی موجودی یکی از تکنیک‌های مهم در حوزه مدیریت موجودی است. یک روش شناخته شده، روش طبقه‌بندی بر اساس آنالیزABC است که اقلام موجود در انبار را بر اساس ارزش و اهمیت آنها در طبقات مختلفی قرار می‌دهد. در این مقاله، یک شبکه زنجیره تامین سه سطحی برای یک مدل بهینه‌سازی دو‌هدفه به منظور بهبود کیفیت گروه‌بندی موجودی بر اساس آنالیزABC ارائه شده است. تابع هدف اول سود خالص اقلام موجود در انبار‌مرکزی (...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 4

صفحات  73- 102

تاریخ انتشار 2019-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023