بررسی اثر دما بر رشد رویشی و زایشی پنج جمعیت در گونه مرتعی فستوکا (Festuca ovina )

نویسندگان

چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر هیومیک اسید بر روی رشد رویشی گونه Festuca arundinacea

به‌منظور بررسی اثرات هیومیک اسید بر ویژگیهای رویشی گونه مرتعی Festuca arundinacea آزمایشی گلخانه‌ای در سال 1389 در شهرستان دماوند اجرا شد. کود هیومیک اسید به‌صورت گرانولی به­­­­­مقدار 0، 75، 150 و 225 کیلوگرم در هکتار به­­­عنوان سطوح تیمار مورد بررسی مصرف گردید. تعدادی از ویژگیهای رویشی بوته‌ها مورد مطالعه و یادداشت‌برداری قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمار در صفت­های سطح برگ،...

متن کامل

اثر هیومیک اسید بر روی رشد رویشی گونه festuca arundinacea

به منظور بررسی اثرات هیومیک اسید بر ویژگیهای رویشی گونه مرتعی festuca arundinacea آزمایشی گلخانه ای در سال 1389 در شهرستان دماوند اجرا شد. کود هیومیک اسید به صورت گرانولی به­­­­­مقدار 0، 75، 150 و 225 کیلوگرم در هکتار به­­­عنوان سطوح تیمار مورد بررسی مصرف گردید. تعدادی از ویژگیهای رویشی بوته ها مورد مطالعه و یادداشت برداری قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمار در صفت­های سطح برگ،...

متن کامل

ارزیابی 16 اکسشن گونه .Festuca ovina L در خزانه گیاهان مرتعی ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد

ارزیابی گونه مرتعیFestuca ovina L.  با 16 اکسشن‌، برای انتخاب بهترین اکسشن از نظر متغیرهای اندازه­گیری شده، در ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد انجام شد. آزمایش از سال 1382 شروع و تا سال 1386 ادامه یافت. پس از آماده­سازی بستر کاشت، اکسشنها روی خطوط 13 متری با فاصله 75 سانتی­متر کشت ‏شدند. متغیرهای اندازه­گیری شده برای انتخاب گیاه عبارت بودند از: عملکرد علوفه، پوشش تاجی، ارتفاع گیاه، عملکرد بذر،...

متن کامل

امکان سنجی کشت گونه مرتعی Festuca ovina به منظور اصلاح مراتع شور و دارای آلاینده

بررسی تاثیر عوامل محیطی بر عملکرد گیاهان علوفه‌ای، یکی از ضرورت‌های اصلاح، احیاء و توسعه مراتع است. گونه مرتعی Festuca Ovina از گندمی‌های علفی چند‌ساله است. این گونه به دلیل قدرت سازگاری با شرایط کم‌آبی و درجه حرارت پایین تا 20- درجه سانتی‏گراد، در مراتع نیمه‌استپی کشور، به صورت عنصر اصلی تیپ گیاهی مرتعی به ‏وفور یافت می‏شود. این گونه مرتعی، نقش مهمی در تأمین علوفه، تثبیت خاک، جلوگیری از فرسایش...

متن کامل

اثر NaCl پرایمینگ بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی و رشد اولیه بذرهای گونه L. Festuca ovina در شرایط تنش شوری

شوری یکی از مهمترین استرس­های محیطی است که در گیاهان مختلف اثرهای نامطلوبی روی جوانه­زنی بذرها و رشد گیاهچه­ها می­گذارد. NaCl پرایمینگ از تکنیک­های بهبود عملکرد بذر می­باشد که در شرایط تنش شوری می­تواند باعث افزایش درصد جوانه­زنی­، سبز شدن و رشد گیاهچه­ها شده و میانگین زمان جوانه­زنی بذرها را کاهش دهد. در این تحقیق به منظور بررسی اثر NaCl پرایمینگ بر جوانه­زنی و رشد اولیه بذرهای Festuca ovina ت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 20  شماره 2

صفحات  358- 368

تاریخ انتشار 2013-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023