بررسی بهره‌وری آب آبیاری در سیستم‌های آبیاری بارانی و سطحی (مطالعه موردی: دشت قزوین)

نویسندگان

  • حامد ابراهیمیان استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
  • حمیده نوری استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
  • زینب غلامی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
چکیده

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺ­ﻫﺎی ﺑﻬﺮه­وری آب در روش‌های مختلف آبیاری (سطحی و تحت فشار) ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ اﯾﻦ نهاده ارزﺷﻤﻨﺪ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. هدف از این پژوهش مقایسه بهره­وری آب و بهره­وری اقتصادی آن در سیستم­های آبیاری بارانی و سطحی است. در این راستا از اطلاعات و داده­های تفصیلی سیستم­های آبیاری و عملکرد محصولات تحت کشت این سیستم­ها در سال 1390 در دشت قزوین استفاده شده است.اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه از طریق مراجعه حضوری به مزارع و تکمیل پرسشنامه، دفترچه­های طراحی سیستم­های آبیاری تحت بهره­برداری در مزارع مورد مطالعه و سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین جمع­آوری گردید. براساس نتایج حاصل از مطالعه، بهره‌وری آب آبیاری در سیستم­های آبیاری بارانی برای جو 75/0 تا 5/2، یونجه 2/0 تا 76/1، ذرت 3/0 تا 78/2 و گندم 61/0 تا 2/2کیلوگرم بر مترمکعب به ‌دست آمد. میزان بهره‌وری آب آبیاری در آبیاری سطحی برای جو 43/0 تا 42/1، یونجه 12/0 تا 64/1، ذرت 22/0 تا 58/1 و گندم 43/0 تا 25/1کیلوگرم بر مترمکعب برآورد شد.حداقل و حداکثر بهره‌وری اقتصادی مصرف آب در آبیاری سطحی بر حسب ریال بر مترمکعب به ترتیب برابر 1387 و 4617 برای جو، 382 و 5050 برای یونجه، 905 و 6474 برای ذرت دانه­ای، 1447 و 4159 برای گندم برآورد شد. حداقل و حداکثر بهره‌وری اقتصادی مصرف آب در آبیاری بارانی بر حسب ریال بر مترمکعب به ترتیب برابر 2442 و 8126 برای جو، 673 و 5420 برای یونجه، 1283 و 11395 برای ذرت دانه­ای، 2016 و 7319 برای گندم به دست آمد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی بهره وری آب آبیاری در سیستم های آبیاری بارانی و سطحی (مطالعه موردی: دشت قزوین)

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺ­ﻫﺎی ﺑﻬﺮه­وری آب در روش های مختلف آبیاری (سطحی و تحت فشار) ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ اﯾﻦ نهاده ارزﺷﻤﻨﺪ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. هدف از این پژوهش مقایسه بهره­وری آب و بهره­وری اقتصادی آن در سیستم­های آبیاری بارانی و سطحی است. در این راستا از اطلاعات و داده­های تفصیلی سیستم­های آبیاری و عملکرد محصولات تحت کشت این سیستم­ها در سال 1390 در دشت قزوین استفاده شده است.اطلاعات...

متن کامل

تعیین بهره‌وری مصرف آب در سامانه‌های آبیاری سطحی و بارانی گندم (مطالعه موردی بهبهان)

 این تحقیق با هدف مطالعه‌ای میدانی برای اندازه­گیری مستقیم و مزرعه­ای آب مصرفی گندم تحت مدیریت کشاورزان در یک فصل زراعی (96-1395) در 21 مزرعه از مزارع شهرستان بهبهان انجام شد. مقادیر اندازه­گیری شده با نیاز آبی خالص به روش پنمن- مانتیث (سند ملی به‌روز شده) و همچنین با مقادیر سند ملی آب مقایسه گردید. نتایج نشان داد که راندمان کاربرد مزرعه از 7/22 تا 7/99 درصد در نوسان بود. میانگین بهره­وری مصرف ...

متن کامل

بررسی بازده آبیاری سیستم‌های آبیاری بارانی در منطقۀ خرم‌آباد

موضوع بهره‌وری و بازده آبیاری، کانون توجه بیشترین موضوعات مرتبط با آب است. استفاده از سیستم‌های آبیاری بارانی، علاوه بر آسان‌تر کردن آبیاری و خودکار کردن آن، روشی است برای بهبود یکنواختی و بازده کاربرد آب که در نهایت سبب صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش تولید محصول خواهد شد. در این تحقیق چهار سیستم آبیاری بارانی (کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک) در شهرستان خرم‌آباد به‌عنوان نمونه انتخاب و ارزیابی شد. م...

متن کامل

بررسی بهره وری آب آبیاری و تحلیل اقتصادی تولید محصول یونجه در سامانه-های آبیاری بارانی و سطحی

 خشکسالیهای اخیر و محدودیت منابع آبی ضرورت استفاده مناسب از آب، اندازه­گیری و تحلیل شاخص­های بهره­وری آب در روش‌های مختلف آبیاری (سطحی و تحت فشار) را می­طلبد. لذا این پژوهش به­منظور بررسی بهره­وری آب آبیاری و تحلیل اقتصادی تولید محصول یونجه در شهرستان همدان اجرا شد. به­این­منظور 16 مزرعه یونجه که تحت سامانه­های آبیاری بارانی و سطحی بودند، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. حجم آب مصرفی در مزارع ...

متن کامل

ژرفای بهینه آب آبیاری ذرت در روش آبیاری بارانی

In this study, the optimum irrigation depths for corn grain production under different conditions, i.e. maximum grain yield production and maximum benefit under limited land and water conditions, were determined under sprinkler irrigation in Bajgah (15 km. north of Shiraz). The results showed that, the optimum depth of irrigation for maximum grain yield production was 77.0 cm. Because of low pr...

متن کامل

ژرفای بهینه آب آبیاری ذرت در روش آبیاری بارانی

In this study, the optimum irrigation depths for corn grain production under different conditions, i.e. maximum grain yield production and maximum benefit under limited land and water conditions, were determined under sprinkler irrigation in Bajgah (15 km. north of Shiraz). The results showed that, the optimum depth of irrigation for maximum grain yield production was 77.0 cm. Because of low pr...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 39  شماره 3

صفحات  135- 146

تاریخ انتشار 2016-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

پست های جدید