بررسی تغییرات بارش سامانۀ کم‏ فشار سودان طی روند تاریخی در منطقۀ جنوب‏ غرب ایران

نویسندگان

  • حسن لشکری دانشیار جغرافیا-عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی-گروه جغرافیای طبیعی
  • فهیمه محمدی دانشجوی دکتری آب‌وهواشناسی دانشگاه شهید بهشتی – گروه جغرافیای طبیعی
چکیده مقاله:

فراوانی تعداد روزهای بارش، شدت، و مدت دوام آن همواره مورد توجه اقلیم‏شناسان و مهندسان و کارشناسان مسائل آب بوده است. در این راستا، در این پژوهش تغییرات فراوانی و شدت بارش ناشی از سامانة کم‏فشار سودان در روند تاریخی طی دورة آماری 1957-2017 در محدودة جنوب ‏غربی ایران بررسی شده است. به همین منظور، 22 ایستگاه اقلیم‏شناسی سینوپتیک با بالاترین بازة آماری انتخاب شد. پایگاه دادة بارش روزانه برای هشت ماه دورة سرد (اکتبر تا می) ایجاد شد. سپس، براساس معیار وقوع یک بارش 5 میلی‏متر در یکی از ایستگاه‏ها در هر سامانة بارشی، نمونه‏های بارشی استخراج شد. سرانجام، با منشأیابی سامانه‏ها بر روی نقشه‏های همدیدی، 635 نمونة بارشی سودانی شناسایی شد. بررسی ماهانة تغییرات بارش سامانة سودانی طی دورة تاریخی نشان داد که فعالیت این سامانه در ماه می ‏کمتر و در ماه ژانویه بیشتر از سایر ماه‏ها است. بررسی سیر تاریخی سامانه‏ها نشان داد که فراوانی و شدت سامانه‏های دوروزه نسبت به سایر دوره‏ها در حال افزایش است. درعین‏حال، فراوانی ورود سامانه‏هایی با منشأ سودانی به کشور ایران سیر صعودی دارد؛ به‏طوری‏که که حدود 57درصد کل بارش‏های نازل‏شده در این محدوده مربوط به سامانه‏هایی با منشأ سودانی مستقل است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مکانیسم تکوین – تقویت و توسعه مرکز کم فشار سودان و نقش آن بر روی بارش های جنوب و جنوب غرب ایران

سامانه کم فشار سودانی یکی از عناصر سازنده گردش عمومی جو در شمال آفریقا می باشد که در بیشتر ایام سال بر روی غرب اتیوپی و کشور سودان تشکیل می شود . با عمیق شدن ناوه شمال آفریقا در دوره سرد سال ‘ این سامانه حالت ترمودینامیکی پیدا کرده و با حرکت رو به شرق ‘ این ناوه بر روی ایران گسترش می یابد و سبب ایجاد بارندگی می شود . نحوه آرایش سامانه های سیبری ‘ و چراخند شمال آفریقا و شبه جزیره عربستان و ناوه ...

متن کامل

مطالعه روند تغییرات بارش برف در منطقه شمال غرب ایران

یکی از صفات مشترک همه پیش بینی‌های مربوط به تغییرات اقلیمی، گرم شدن میانگین دمای هوا، در نزدیکی سطح زمین است. از تاثیرات منفی گرمایش جهانی، کاهش آب رودخانه‌ها و سطح آب دریاچه‌ها، بخصوص در محیط‌هایی است که به ذوب تدریجی برف وابسته اند.به طور خاص، درجه حرارت گرمتر هوا، باعث کاهش تجمع برف در فصل سرد سال شده و این موضوع به شدت، رواناب را در فصل بهار و تابستان کاهش می‌هد. این تغییر فصلی در رواناب، ب...

متن کامل

تحلیل تغییرات شروع و خاتمه بارش های جنوب غرب ایران با استفاده از مدل‌های روند

امروزه بحث تغییرات اقلیمی و گرم‌شدن زمین ناشی از مصرف سوخت‏های فسیلی به‌طور گسترده‏ای مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به آثار بسیار گسترده آب و هوا بر زندگی، انسان ناگزیر از شناخت محیط و اطراف خود است. به‌دنبال پدیده گرم‌شدن زمین، افزون‌بر مقدار بارش، زمان بارش نیز دگرگون می­شود. با این هدف، تاریخ‌های شروع و خاتمه بارش‌های روزانه 11 ایستگاه  همدید منطقه جنوب غرب ایران با بازه زمانی 30 ساله(1...

متن کامل

مکانیسم تکوین – تقویت و توسعه مرکز کم فشار سودان و نقش آن بر روی بارش های جنوب و جنوب غرب ایران

سامانه کم فشار سودانی یکی از عناصر سازنده گردش عمومی جو در شمال آفریقا می باشد که در بیشتر ایام سال بر روی غرب اتیوپی و کشور سودان تشکیل می شود . با عمیق شدن ناوه شمال آفریقا در دوره سرد سال ‘ این سامانه حالت ترمودینامیکی پیدا کرده و با حرکت رو به شرق ‘ این ناوه بر روی ایران گسترش می یابد و سبب ایجاد بارندگی می شود . نحوه آرایش سامانه های سیبری ‘ و چراخند شمال آفریقا و شبه جزیره عربستان و ناوه ...

متن کامل

مطالعه روند تغییرات بارش برف در منطقه شمال غرب ایران

یکی از صفات مشترک همه پیش بینی های مربوط به تغییرات اقلیمی، گرم شدن میانگین دمای هوا، در نزدیکی سطح زمین است. از تاثیرات منفی گرمایش جهانی، کاهش آب رودخانه ها و سطح آب دریاچه ها، بخصوص در محیط هایی است که به ذوب تدریجی برف وابسته اند.به طور خاص، درجه حرارت گرمتر هوا، باعث کاهش تجمع برف در فصل سرد سال شده و این موضوع به شدت، رواناب را در فصل بهار و تابستان کاهش می هد. این تغییر فصلی در رواناب، ب...

متن کامل

تحلیل مخاطره گرد و غبار و روند تغییرات آن در غرب و جنوب ‌غرب ایران

مقدمه: ایران کشوری بلاخیز است، تقریباً از40 مورد بلایای طبیعی 31 مورد آن در کشور ایران اتفاق می‌افتد. یکی از مهم¬ترین پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم طی سال¬های اخیر افزایش وقوع مخاطره گرد و غبار است که به‌ صورت مستقیم و غیرمستقیم بخش‌های مختلف جوامع را تحت تأثیر قرار داده است. افزایش بیماری¬های تنفسی، اختلال در حمل‌ونقل زمینی و هوایی، تخریب زیست‌‌محیطی، آلودگی محصولات کشاورزی و تراکم شدید در مراکز...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 51  شماره 2

صفحات  373- 387

تاریخ انتشار 2019-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023