بررسی و نقد کتاب جامعه‌شناسی هنر

نویسندگان

  • ابوالفضل حداد کارشناس‌ارشد ادبیات نمایشی
  • احمد جولائی هئیت علمی سابق دانشگاه آزاد واحد بوشهر
چکیده مقاله:

هدف از نگارش این مقاله آن است که با معرفی کوتاهِ شکل (فرم) کتاب، به محتوا و درون‌مایه‌های موجود در اثر پرداخته شود و به دور از هر گونه عیب‌جویی، به صورتی هرچند کوتاه، نکات علمی و پژوهشی‌ای را که در آن رعایت نشده است معرفی کند. در ابتدای این تحقیق، با تأکید بر نظریة «مؤلف مرده است» رولان بارت، سعی شده است که با نهایت احترام به مؤلف اثر، ملاحظات و تعریف‌های بیهوده کنار گذاشته و با واکاوی‌های لازم، به گونه‌ای شفاف و صریح، نقدی درون‌ماندگار ارائه شود. اما قبل از آن نگاهی اجمالی به انواع هنرها مانند هنر برای هنر، هنر پیرو، و هنر پیش‌رو داریم و با ذکر تعریف‌هایی از آن‌ها، در ادامة تحقیق، به هنرهای جدید نیز اشاره می‌کنیم تا در نهایت دلایلی را مبنی بر به‌روزنبودن این کتاب متذکر شویم. در ضمن قبل از نتیجه‌گیری پیشنهادهایی مطرح شده است که می‌تواند خواننده را بیش از پیش با رویکرد جامعه‌شناسی در هنر آشنا کند. در مرحلة آخر، یعنی نتیجه‌گیری، همة مواردی که باید در زمینة نقد این کتاب رعایت شود به‌ترتیب ذکر شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقد و بررسی کتاب هنر اسلامی

یکی از موضوعات بحث برانگیز در باستان­شناسی و هنر جهان اسلام، چیستی هنر اسلامی است. پژوهشگران متعددی درباره خاستگاه، چیستی و حوزه عمل هنر دوران اسلامی مقالات و کتب تخصصی نگاشته اند. آنچه که معیار تمایز اندیشه های معاصر در تفسیر هنر به معنای اسلامی آن قلمداد می شود معطوف به مبانی نظری و چارچوب­های تفسیری است که هریک، با رهیافت­های گوناگون به آن پرداخته اند. رهیافت هایی که به واقع، نقش بسزایی در ب...

متن کامل

بررسی و نقد ترجمۀ کتاب ترسیم یافته‌های باستان‌شناسی و هنر

طراحی اشیاء در جهت مستندسازی و انتقال اطلاعات جزئی از فعالیت‌های اصلی باستان‌شناسی محسوب می‌شود. طیف گسترده‌ای از اشیاء در فعالیت‌های باستان‌شناختی مورد طراحی قرار می‌گیرند. نوشتار حاضر به نقد ترجمه کتابی در زمینه طراحی اشیاء باستان‌شناختی می‌پردازد که کتاب اصلی آن، منبعی اگرچه قدیمی، اما نسبتاً معتبر در این زمینه محسوب می‌شود. با توجه به اینکه این کتاب حتی پیش از ترجمه نیز جزء منابع بسیار مهم ط...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 15  شماره 35

صفحات  81- 91

تاریخ انتشار 2015-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023