بهینه سازی فرآیند خشک کردن جعفری با استفاده از روش ترکیبی هوای داغ- مایکروویو

نویسندگان

  • مجتبی نوری دانش آموخته کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  • مرضیه بلندی استادیار گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  • مهدی کاشانی نژاد دانشیار دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
چکیده مقاله:

در این پژوهش خشک کردن جعفری با استفاده از سه روش خشک کردن با هوای داغ (در دماهای50، 60 و 70 درجه ‏سانتی‌گراد‏)، مایکروویو (در توان‌های 90، 180، 360، 600 و 900 وات) و روش ترکیبی هوای داغ-‏‎ ‎مایکروویو انجام شد. ‏انتخاب سطوح بهینه برای خشک کردن در روش ترکیبی، با بررسی آزمایشات کیفی نمونه‌های خشک شده صورت گرفت. ‏همچنین 8 مدل ریاضی بر داده‌های آزمایش برازش داده شد و کیفیت برازش آنها‎ ‎مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقایسه ‏نتایج آن‌ها نشان داد مدل پیج برای تخمین تغییرات رطوبت و توصیف رفتار خشک شدن جعفری مناسب است. همچنین ‏بررسی فرآیند خشک کردن ترکیبی و آزمایشات کیفی محصول نهایی حاصل از آن نشان داد این روش می‌تواند تا مقدار ‏قابل توجهی باعث بهبود پارامترهای کیفی مثل رنگ، جذب مجدد آب، مقدار ویتامین ث و کاهش زمان خشک شدن ‏جعفری شود. نتایج نشان داد که دمای خشک کن هوای داغ و توان مایکروویو بر سرعت خشک شدن جعفری اثر مهمی ‏دارند و با افزایش دما و توان خشک کن، زمان خشک شدن کاهش می یابد. طولانی‌ترین زمان فرآیند خشک شدن جعفری ‏در خشک کردن با هوای داغ و در دمای 50 درجه سانتی‌گراد‏ مشاهده شد که 420 دقیقه به طول انجامید. این زمان در ‏فرآیند خشک کردن ترکیبی باعث کاهش 43/66% در زمان خشک شدن جعفری نسبت به خشک کردن با هوای داغ 50 ‏درجه سانتی‌گراد‏ گردید.‏

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بهینه سازی خشک کردن ترکیبی (اسمز- هوای داغ) برگه‌های سیب درختی با استفاده از روش سطح پاسخ

سابقه و هدف: خشک کردن یکی از قدیمی ترین روش‌های افزایش ماندگاری مواد غذایی است. ارزش تغذیه‌ای و قابلیت جذب آب مجدد محصول خشک‌شده دو پارامتر مهم کیفی محصولات خشک شده است و تولید محصول با بهترین کیفیت از نظر ارگانولپتیکی و تغذیه‌ای هدف اصلی فرآیند خشک کردن اسمزی است. مواد و روش‌ها: به منظور تعیین تأثیر خشک کردن ترکیبی (اسمز- هوای داغ) بر کیفیت برگه‌های سیب زرد درختی، سیب‌ها به صورت برش‌هایی با ضخ...

متن کامل

بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیند خشک کردن سیب با استفاده از امواج مایکروویو

اهمیت بسیار زیاد سیب در ایران، ارزش افزوده قابل توجه آن پس از فرآوری و از طرفی بروز مشکلات تأمین انرژی جهت خشک کردن این محصول ارزشمند، باعث شده است تا در طی سالهای اخیر روش­های متعددی برای کاهش زمان و انرژی مصرفی در زمینه فرآوری سیب پیشنهاد گردد. در این تحقیق مطالعه و بهینه سازی مصرف انرژی دریک خشک­کن ترکیبی مایکروویو-جریان­ هوای­گرم انجام شد. در این خشک­کن برای تولید امواج مایکروویو از یک لامپ...

متن کامل

بهینه سازی خشک کردن اسمز- هوای داغ گلابی با استفاده از روش سطح-پاسخ

چکیده در این تحقیق روش سطح پاسخ برای بهینه سازی شرایط خشککردن برش های گلابی توسطاسمز-هوای داغ مورد استفاده قرار گرفت. اثر دمای خشککردن(50-70 درجه سانتی گراد) و زمان خشککردن(240-360 دقیقه) به عنوان متغیرهای مستقل بر میزان رطوبت، درصد چروکیدگی و نسبت آبگیری مجدد برش های گلابی به عنوان متغیرهای وابسته(پاسخ) مورد ارزیابی قرار گرفت. مدل های رگرسیونی به دست آمده برای تمام پاسخ ها از نظر آماری در سطح ...

متن کامل

مقایسه دو روش خشک کردن با هوای داغ و مایکروویو برای تولید برگه موز

در این پژوهش از موز واریته کاوندیش نوع بلند استفاده شد. پس از تهیه برش، نمونه های موز با سه پیش فرآیند (متابی سولفیت سدیم 1% ( T1) ، بلانچ و متابی سولفیت سدیم 1% ( T2) و بلانچ و محلول یک به یک اسید آسکوربیک و اسید سیتریک 1%  ( T3) آماده سازی شدند و یک نمونه تیمار نشده نیز به عنوان نمونه شاهد در نظر گرفته شد ( T0). نمونه ها به دو روش خشک کردن با هوای داغ در دماهای ̊ C 80 و 70 ،60 و مایکروویو در ت...

متن کامل

مدل‌سازی فرآیند برشته کردن مغز بادام زمینی با استفاده از سامانه ترکیبی هوای داغ- مادون قرمز

مقدمه: برشته کردن یکی از متداول­ترین اشکال فرآوری مغز­ها بوده و هدف از آن افزایش پذیرش کلی فرآورده است. استفاده از هوای داغ به منظور برشته کردن مغز­ها، اغلب با مشکلاتی همچون نرخ پائین تولید، کیفیت پائین محصول و بالا بودن هزینه انرژی همراه است، بنابراین ضرروی است که از روش­های مناسب جدید برای برشته کردن بادام زمینی استفاده گردد. از روش­های جدید برشته کردن مغز­ها می­توان به استفا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 2

صفحات  103- 122

تاریخ انتشار 2012-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023