بیماری سفیدک پودری چغندر

نویسندگان

  • کریم‌خواه, محمد علی
  • نصراصفهانی, مهدی بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان
چکیده مقاله:

نصراصفهانی، م. و کریم‌خواه، م. ع. 1392. بیماری سفیدک پودری چغندر. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 2(2):37- 30. بیماری سفیدک پودری چغندر ناشی از قارچ Erysiphe polygoni در استان اصفهان روی چغندر لبویی، در مناطق سردسیر به طور همه‌گیر و روی چغندر علوفه‌ای با شدت کمتری شیوع دارد. مطالعه و شناسایی بیمارگر نشان داده که آسکوکارپ آن در اواخر فصل به صورت نقاط زرد رنگ، سپس قهوه‌ای روشن تا تیره و سیاه رنگ کروی شکل در سطح و زیر برگ‌ها و حتی دمبرگ‌ها تشکیل می‌شود. آسک‌ها حاوی آسکوسپورهای بیضی شکل هستند. نشانه‌های بیماری، مشخصات بیمارگر و روش‌ مدیریت بیماری شرح داده شده ‌است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بیماری سفیدک پودری یونجه

حاتم‌زاده،م. و رهجو، و. 1392. بیماری سفیدک پودری یونجه. دانش بیماری‌شناسی گیاهی 2(2): 17-12. سفیدک پودری یکی از بیماری‌های مهم یونجه در بسیاری از مناطق کشور به شمار می‌آید. قارچ Leveillula taurica که مهمترین عامل این بیماری است، در مناطق گرم و خشک دنیا انتشار داشته و دامنه میزبانی وسیعی دارد. مناسب‌ترین روش مدیریت بیماری شناسایی و کاشت ارقام مقاوم یا نیمه‌مقاوم است. بر اساس آزمایش‌ ارقام ان...

متن کامل

روند توسعه بیماری سفیدک پودری در مزارع چغندر قند در استان اصفهان

کشت چغندرقند در استان اصفهان از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از عوامل محدودکننده‏ این محصول استراتژیک بیماری سفیدک پودری می‎باشد. جهت بررسی وضعیت آلودگی مزارع چغندرقند به بیماری سفیدک پودری در این استان به نمونه‎برداری از نقاط مهم چغندرکاری شامل اصفهان، سمیرم، فریدن و کمشچه در دو سال 1388 و 1389 اقدام گردید. برای تعیین شدت آلودگی، در هر منطقه ده مزرعه‏ مشخص گردیده و در شش مرحله مورد ارزیابی قرا...

متن کامل

بررسی بیماری سفیدک پودری درختان بلوط در جنگل های ارسباران

سفیدک پودری، جدی ترین بیماری اندام های سبز درختان بلوط در جهان می باشد که شدت آن با توجه به گونة قارچ عامل و گونة درخت میزبان متفاوت است. این بیماری در جنگلهای ارسباران بسیار شایع بوده و درختان بلوط مستقر در این جنگلها را تحت تأثیر قرار می دهد. براساس منابع موجود، دست کم 15 گونه قارچ عامل بیماری سفیدک پودری از روی حدود 92 گونه از درختان جنس Quercus در سطح جهان گزارش گردیده است. در این تحقیق، با...

متن کامل

امکان استفاده از مهارگرهای ارگانیک درمدیریت بیماری سفیدک پودری خیار

در این تحقیق اثر قارچ‌کش‌های ارگانیک بیکربنات پتاسیم (کالیبان SP 85%) و سی‌جی-تری (میلدیوکیور SL 83%) در کنترل سفیدک پودری خیار بررسی شد. نتایج نشان داد که کالیبان 5، 7 و 10 در هزار به ترتیب با کاهش بیماری به مقدار 8/34، 2/57 و 6/59 درصد در مزرعه و 4/55، 5/59 و 64 درصد در گلخانه نسبت به شاهد قادر به رقابت با قارچ‌کش مرجع دینوکاپ (کاراتان WP 25/18%) 5/2 در هزار نبود. در تلفیق کالیبان با قارچ‌کش‌...

متن کامل

روند توسعه بیماری سفیدک پودری در مزارع چغندر قند در استان اصفهان

کشت چغندرقند در استان اصفهان از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از عوامل محدودکننده‏ این محصول استراتژیک بیماری سفیدک پودری می‎باشد. جهت بررسی وضعیت آلودگی مزارع چغندرقند به بیماری سفیدک پودری در این استان به نمونه‎برداری از نقاط مهم چغندرکاری شامل اصفهان، سمیرم، فریدن و کمشچه در دو سال 1388 و 1389 اقدام گردید. برای تعیین شدت آلودگی، در هر منطقه ده مزرعه‏ مشخص گردیده و در شش مرحله مورد ارزیابی قرا...

متن کامل

امکان استفاده از مهارگرهای ارگانیک درمدیریت بیماری سفیدک پودری خیار

در این تحقیق اثر قارچ کش های ارگانیک بیکربنات پتاسیم (کالیبان sp 85%) و سی جی-تری (میلدیوکیور sl 83%) در کنترل سفیدک پودری خیار بررسی شد. نتایج نشان داد که کالیبان 5، 7 و 10 در هزار به ترتیب با کاهش بیماری به مقدار 8/34، 2/57 و 6/59 درصد در مزرعه و 4/55، 5/59 و 64 درصد در گلخانه نسبت به شاهد قادر به رقابت با قارچ کش مرجع دینوکاپ (کاراتان wp 25/18%) 5/2 در هزار نبود. در تلفیق کالیبان با قارچ کش ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 2

صفحات  30- 37

تاریخ انتشار 2013-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023