تاثیر تبلیغات پیامکی بر ارزش ویژه برند و قصد خرید

نویسندگان

  • عظیم زارعی دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
  • محبوبه اسدزاده دانشجو دکتری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)
چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین تبلیغات از طریق پیام کوتاه و قصد خرید با در نظر گرفتن نقش واسط ارزش ویژه برند در نمایندگی­های بیمه ملت مشهد در انجام شده است. جهت دستیابی به این هدف به روش نمونه­گیری خوشه ای با تخصیص متناسب، 2 نمایندگی از دو نقطه با شرایط فرهنگی و درآمدی کاملا متفاوت در مشهد انتخاب و نمونه گیری، به نسبت تعداد مشتریان در هر کدام از نمایندگی­ها انجام شده است. این تحقیق  برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده­ها توصیفی از نوع همبستگی است. برای گردآوری داد­ه­ها از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل از  نرم افزار اسمارت پی ال اس و اس پی اس اس استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که تبلیغات از طریق پیام کوتاه هم به طور مستقیم و هم به واسطه ارزش ویژه برند با قصدخرید به طور معنادار و مثبتی در ارتباط است. همچنین نتایج حاکی از ارتباط عامل مدت زمان استفاده از خدمات، با قصد خرید و ارزش ویژه برند می­باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر ارزش ویژه برند بر تصمیم خرید مشتریان شرکت هاکوپیان

     هدف این تحقیق بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر تصمیم خرید مشتریان است که به­صورت موردی و بر اساس مدل CBBF در شرکت هاکوپیان انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از لحاظ روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. روش­های جمع­آوری اطلاعات در این تحقیق به­صورت میدانی است که با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. پرسشنامه شامل 23 سوال است و بر اساس مقیاس ترکیبی و طیف پنج گزینه­یی لیکرت تنظیم شده ...

متن کامل

بررسی رابطه عناصر داستان برند در تبلیغات با ارزش ویژه برند و قصد خرید

نقش داستان ها و تأثیر آن ها بر ارتباطات به طور گسترده ای مورد بحث قرار گرفته است با این حال به رغم پیشرفت های اخیر تأثیر عناصر تشکیل دهنده یک داستان برند خوب و هماهنگی آن ها با انواع محصولات است. هدف از این تحقیق بررسی عناصر داستان برند در تبلیغات با ارزش ویژه برند و قصد خرید می باشد. این پژوهش با انجام آزمایش بین افراد به آزمودن فرضیه های مربوط به داستان مناسب برای برند لیوایز پرداخت. جهت جمع ...

15 صفحه اول

بررسی تاثیر تبلیغات طنزآمیز در ایجاد ارزش ویژه برند

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تبلیغات طنزآمیز و ابعاد ارزش ویژه برند می‌پردازد. این تحقیق روی گستره تبلیغ و نگرش‌های افراد در مورد تبلیغ طنزآمیز برند بستنی میهن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان همدان مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از پرسشنامه محقق ساخته با روایی محتوای صوری مورد تأیید خبرگان و همچنین روایی‌های سازه تحلیل عاملی و همگرا، و برای بررسی تک بودن مدل از روش‌های تحلیل مؤلفه‌ها...

متن کامل

بررسی تأثیر ارزش برند صنعتی بر مؤلفه‎های ارزش برند ترکیبی و قصد خرید مصرف‎کنندۀ نهایی

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر ارزش برند صنعتی بر مؤلفه­های ارزش برند ترکیبی و ترجیح خرید مصرف­کنندگان نهایی اجرا شده است. جامعۀ آماری تحقیق حاضر، کلیۀ خریداران لپ­تاپ در شهر تهران است. مدل تحقیق با نمونه­ای متشکل از 200 نفر و با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای سنجیده شده است. جمع‎آوری اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه‎ای انجام گرفت که اعتبار آن آزمون شده بود. این اطلاعات با اعمال آزمون­های مدل مع...

متن کامل

اندازه گیری تاثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر قصد خرید موادغذایی حلال در بازارهای کلیدی اروپا

بازار محصولات حلال در کشورهای اروپایی جز بازارهای نوظهور و پرسود محسوب می‌شود، چراکه تقاضا برای مصرف محصولات حلال بالخصوص موادغذایی در کشورهای اروپایی همچون انگلستان، فرانسه و آلمان بسیار در حال رشد است. با توجه به آنکه یکی از روش‌های درک نگرش مشتریان، سنجش ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری می‌باشد، بنابراین پژوهش حاضر به بررسی اثر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر قصد خرید موادغذایی حلال در کشورهای...

متن کامل

نقش ارزش ویژه برند بر قصد خرید کالای تعمیم‌یافته با تأکید بر سطح فردمحور مدل روانشناسی مصرف‌کننده از برند

تحقیق حاضر با هدف بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر ارزش ویژه برند و ابعاد سطح فرد محور مدل روانشناسی مصرف کننده از برند بر قصد خرید کالای تعمیم یافته عوامل انجام شده است. در این راستا، پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق، سه عامل موثر بر ارزش ویژه برند و پنج بعد در سطح فرد محورمدل روانشناسی مصرف کننده شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1396  شماره ویژه‌نامه

صفحات  249- 257

تاریخ انتشار 2018-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023