تحلیل آماری و سینوپتیکی موثرترین الگوی رودباد ایجاد کننده بارش های سنگین ایران

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش جهت شناسایی موثرترین الگوی رودباد موجد بارش های فراگیر ایران در طی دوره آماری 1971 تا 2008 ، از رویکرد گردشی به محیطی استفاده گردید. بدین منظور ابتدا یک تحلیل عاملی با رویکرد مولفه مبنا بر روی داده های سرعت باد تراز 300 هکتوپاسکال برای ساعت 12 گرینویج از داده های بازکاوی شده مرکز پیش بینی جوی ایالات متحده آمریکا (NCEP/ NCAR) انجام شد. تحلیل ها نشان داد که 8   مولفه اصلی قادر به تبیین  85% از پراش داده ها می باشند. سپس با اعمال تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی با روش وارد بر روی نمرات   8  مولفه مذکور در طی 3098 روز تحت مطالعه، هشت الگوی غالب رودباد بر روی ایران شناسایی شد. سپس برای هر یک از الگوها با استفاده از همبستگی درون گروهی یک روز با بیشترین همبستگی به عنوان روز نماینده آن الگو انتخاب شد. در مرحله بعد جهت تشخیص موثرترین الگوی رودباد منجر به بارش، مقدار بارش 31 ایستگاه سینوپتیک مرکز استان ها به همراه نقشه های ارتفاع ژئوپتانسیل، امگا، 1000، و 500 هکتوپاسکالی و نقشه همگرایی شار  رطوبت  برای  ترازهای 700 و 850 هکتوپاسکالی هر یک از روزهای نماینده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در الگوی چهارم استقرار رودباد قوی با سرعت 65 متر در ثانیه در تراز 300 هکتوپاسکال در جنوب ایران به همراه تشکیل ناوه سرد چالی بر روی دریای خزر شرایط را برای همگرایی سطوح پایین تر اتمسفر ایران مهیاتر کرده،  نفوذ رطوبت از دریای مدیترانه به همراه شرایط ناپایداری حاصل از اتمسفرسطوح بالایی، باعث ریزش باران فراگیر در ایران شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل سینوپتیکی بارش های سنگین استان سیستان و بلوچستان

به منظور بررسی الگوی سینوپتیکی بارش‌های سنگین استان سیستان و بلوچستان، داده‌های روزانه 6 ایستگاه سینوپتیک طی یک دوره آماری 24 ساله (2010- 1987) از سازمان هواشناسی کشور دریافت گردید. همچنین داده‌های فشار سطح دریا، ارتفاع ژئوپتانسیل 850 و 500 میلی باری از پایگاه داده‌های NCEP/NCARاستخراج گردید و سپس نقشه‌های مورد نیاز در محیط نرم‌افزاری Grads ترسیم گردید.  به طور کلی دو الگو سبب ایجاد بارش‌های سن...

متن کامل

تحلیل آماری و سینوپتیکی بارش های برف سنگین استان کرمانشاه

یکی از ویژگی های آب و هوایی مناطق مختلف به ویژه در مناطق آب و هوایی معتدل و سرد، بارش برف می باشد. ریزش برف، مهم-ترین عامل تأثیرگذار در میزان ذخایر آب به ویژه در فصول گرم سال در مناطق خشک و نیمه خشک (همچون ایران) محسوب می-گردد؛ ولی از طرف دیگر، ریزش برف های سنگین غیرمترقبه سبب ناهنجاری و برهم زدن وضعیت روزمره از جمله رفت وآمد به ویژه در مسیرهای ورودی و خروجی شهرها می گردد. استان کرمانشاه نیز به...

15 صفحه اول

تحلیل آماری و سینوپتیکی بارش های سنگین استان کرمان

پدیده اقلیمی بارش های سنگین هر چند در ایران از فراوانی زیادی برخوردار نیست اما به دلیل تاثیر آن در سیل زایی اهمیت خاصی دارد. استان کرمان با تنوع اقلیمی قابل توجه، از جمله نواحی است که در کنار خشک سالی های شدید شاهد سیلاب های خسارات زا نیز بوده است. هدف از این تحقیق تعیین الگوهای سینوپتیکی موثر در ایجاد بارش های سنگین در استان کرمان است. دوره آماری مورد بررسی 1385 – 1371 شمسی (2007 -1993 میلادی)...

15 صفحه اول

تحلیل سینوپتیکی بارش سنگین 12 اردیبهشت 1389 ایلام

یکی از پدیده‌های محیطی غرب کشور وقوع بارش‌های سنگین همراه با توفان­ تندری است. منطقه غرب کشور در اثر قرار گیری در برابر مسیر بادهای غربی و رطوبت دریای مدیترانه و همچنین وجود ارتفاعات زاگرس، منطقه‌­ای مستعد برای وقوع بارش سنگین و تندری می‌­باشد. برای مطالعه سینوپتیکی بارش سنگین روز 12 اردیبهشت 1389 از داده‌­های جو بالای موجود در مرکز ملی پیش‌­بینی­‌های محیطی استفاده شده و با روش‌­های محاسباتی و ...

متن کامل

تحلیل سینوپتیکی بارش های سنگین استان سیستان و بلوچستان

به منظور بررسی الگوی سینوپتیکی بارش های سنگین استان سیستان و بلوچستان، داده های روزانه 6 ایستگاه سینوپتیک طی یک دوره آماری 24 ساله (2010- 1987) از سازمان هواشناسی کشور دریافت گردید. همچنین داده های فشار سطح دریا، ارتفاع ژئوپتانسیل 850 و 500 میلی باری از پایگاه داده های ncep/ncarاستخراج گردید و سپس نقشه های مورد نیاز در محیط نرم افزاری grads ترسیم گردید.  به طور کلی دو الگو سبب ایجاد بارش های سن...

متن کامل

تحلیل آماری و سینوپتیکی بارش برف سنگین در شمال غرب ایران

با هدف شناسایی مراکز فعالیت مرتبط با بارش برف سنگین در شمال غرب ایران در دوره آماری مورد مطالعه از اطلاعات 12 ایستگاه هواشناسی در دوره آماری مشترک (1989-2010) استفاده شد. به این منظور داده های دما و بارش مربوط به فصل زمستان در مقیاس روزانه بررسی شده سپس از میان آنها طبق آستانه تعریف شده برای برف سنگین روزهای همراه با بارش برف سنگین شناسایی شد. و از بین آنها ،تنها روزهایی که در دو ایستگاه و بیشت...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 15

صفحات  31- 48

تاریخ انتشار 2018-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021